Hur man avinstallerar skrivaren helt i Windows 10

Windows-datorer låter dig ansluta till många skrivare(Skrivare) vid olika tidpunkter. Processen att installera en skrivarapplikation på en dator har blivit mycket bekväm under åren. Men vid varje given tidpunkt finns det inte många skrivare som din dator verkligen behöver. Varje gång du installerar en skrivare stannar den där tills du manuellt blir av med den. Även efter att du bestämmer dig för att avinstallera skrivaren, behåller din enhet sin drivrutin ifall den någonsin skulle installeras igen i framtiden. Idag kommer jag att dela med dig av olika sätt på vilka du permanent kan inaktivera skrivare från din dator.

Hur man tar bort Skrivare(Skrivare) till Windows 10

Det finns flera sätt att avinstallera en skrivare på en dator från Windows så jag ska täcka fem av dem:

 1. Genom inställningar
 2. Genom kontrollpanelen
 3. Använda skrivarserveregenskaper
 4. Använder kommandoraden
 5. Genom registerredigeraren.

1]Avinstallera skrivaren via inställningar

 • Öppna Windows-inställningar.
 • Bland kategorierna hittar du en som heter ” Enheter(Enheter)”. Klick(Klicka på det.

 • Skrolla(Bläddra) till vänster och välj Skrivare och skannrar. Där hittar du en lista över alla skrivare och skannrar som för närvarande är installerade på din dator.
 • Klick(Klicka) på den du vill ta bort och du kommer att presenteras med alternativet att “ta bort enhet”.

Om du följer detta till slutet här kommer detta att fungera för de flesta, men om du använder en tredjepartsapp för att köra dessa skrivare måste du också bli av med den. Det kan göras:

 • Val ” Ansökningar(Appar) » till « inställningar(inställningar)”.
 • Klicka på Appar och funktioner.
 • Välj programvaran och avinstallera den.

Relaterad(Relaterat) : Funktionen för programisolering i Windows 10 isolerar program från drivrutiner skrivare.(Skrivare)

2] Ta bort skrivare(Avinstallera skrivare) med kontrollpaneler(Kontrollpanel)

 • Öppna kontrollpanel(Kontrollpanelen) genom att ange detta i sökfältet på din dator.
 • Navigera till kategorin Maskinvara och ljud.

 • Klick(Klicka) på alternativet märkt ” Enheter(Enhet) och skrivare.
 • Högerklicka här på skrivaren du vill ta bort och välj Ta bort enhet från rullgardinsmenyn som visas.

Hur man tar bort en skrivare i Windows 10

Du måste följa stegen ovan när det gäller att avinstallera alla skrivarrelaterad programvara om du väljer att inaktivera skrivare med den här metoden.

3] Ta bort skrivaren(Avinstallera skrivare) med skrivarserverns egenskaper.(Egenskaper för utskriftsserver)

Ibland kan det vara så att även efter att du har raderat en skrivare genom dina enhetsinställningar, så ser du den fortfarande bland de skrivare som för närvarande eller tidigare är kopplade till din dator. I så fall kan du använda egenskaper (Egenskaper)skrivarserver(Print Server) på din enhet för att ta bort skrivaren.

 • Öppna dina datorinställningar och gå till ” Enheter(Enheter)”.
 • Till vänster, i relevanta inställningar, ser du ett alternativ som heter Print Server Properties.

Ett annat och ganska snabbt sätt att öppna skrivarserveregenskaper(Print Server Properties,) – öppna Kör Kör, skriv följande och tryck på Retur:

 printui /s /t2

Hur som helst, tillbaka genom att klicka på länken skrivarserveregenskaper(Utskriftsserveregenskaper) kommer du att öppna en separat dialogruta med en lista över olika egenskaper. Välj “Drivers”-inställningar.

Den kommer då att visa alla skrivare som finns lagrade i din dators inventering.

Välj(Klicka på) den du vill ta bort och klicka på “Ta bort” längst ner i fönstret.

 • Du kommer nu att få ett val; ta endast bort drivrutinen eller drivrutinspaketet tillsammans med den. Välj den som passar dig och klicka på OK.

fyra] Ta bort skrivare(Avinstallera skrivare) med kommandorad(Kommandotolk)

Du kan också använda Windows kommandorad(Windows Kommandotolk) för att ta bort skrivaren från din enhet.

 • Välj ” Start(Start)” och efter sökning kommandorad(Kommandotolk) kör det som administratör.

 • Skriv följande kommando för att få en lista över skrivare lagrade i din dators minne och tryck på Retur.
wmic printer get name
 • Fortsätt genom att skriva följande kommando och ersätt “Skrivarnamn” med namnet på skrivaren du vill ta bort, eftersom det nämns i listan som genereras av tipset ovan. tryck enter(Tryck på Enter) för att avsluta processen.
printui.exe /dl /n "Printer Name"

Detta bör hjälpa om din borttagna skrivare fortsätter att dyka upp igen).

5] Ta bort skrivaren(Avinstallera skrivare) med registerredigerare.(Registerredigeraren)

Register Windows(Windows-registret) är en samling databaser med Windows-inställningar. Det ligger i detta Windows-registret(Windows-registret) lagrar inställningar för de flesta program och hårdvara. Redaktör register(Registerredigeraren) låter dig göra ändringar eller skanna befintliga programinställningar. Detta kan också användas för att ta bort skrivare från din Windows 10-dator.

 • I ett lag ” Springa(Kör)” skriv regedit.exe och tryck på enter för att öppna registerredigerare(Registerredigeraren) .
 • För att hitta de skrivare som är kopplade till din dator, skriv in följande nyckel.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Printers\Roamed

 • Använd sedan nästa tangent.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers

 • Detta hjälper dig att presentera en lista över skrivare, varifrån du kan högerklicka på en specifik skrivare och trycka på ta bort.

Det finns flera andra sätt du kan använda för att ta bort skrivare från dina datorer, som att använda PowerShell eller inställningar utskriftshantering(Utskriftshantering) , och de är alla lika bra som de ovan.

Hoppas du tycker att inlägget är till hjälp.

Windows-datorer låter dig ansluta till många skrivare vid olika tidpunkter. Processen att installera en skrivarapplikation i din dator har utvecklats till att bli mycket bekväm under åren. Men vid varje given tidpunkt finns det bara så många skrivare att din dator verkligen behöver förbli ansluten till. Varje gång du installerar en skrivare stannar den där tills du manuellt blir av med den. Även efter att du bestämt dig för att ta bort skrivaren, lagrar enhetens minne sin drivrutin ifall den någonsin skulle installeras igen i framtiden. Idag kommer jag att dela med dig av olika metoder för att permanent koppla bort skrivare från din dator.

Hur man tar bort en skrivare i Windows 10

Det finns flera sätt som du kan gå tillväga för att avinstallera en skrivare på en Windows-dator, så jag kommer att diskutera fem av dem:

 1. Via Inställningar
 2. Via kontrollpanelen
 3. Använda skrivarserveregenskaper
 4. Använda kommandotolken
 5. Genom registerredigeraren.

1]Avinstallera skrivaren med inställningar

 • Öppna dina Windows-inställningar.
 • Bland kategorierna hittar du en som heter “Enheter”. Klicka på det.

 • Bläddra igenom alternativen på vänster sida och välj “Skrivare och skannrar”. Där hittar du listan över alla skrivare och skannrar som hittills har installerats på din dator.
 • Klicka på den du vill avinstallera och du kommer att visas med alternativet “ta bort enhet”.

Att följa igenom tills här skulle göra jobbet för de flesta där ute, men om du använder ett tredjepartsprogram för att köra dessa skrivare måste du bli av med det också. Detta kan göras genom att:

 • Välj “Appar” från “Inställningar”.
 • Klicka på “Appar och funktioner”.
 • Välj programvaran och avinstallera.

relaterad: Funktionen för programisolering i Windows 10 isolerar program från skrivardrivrutiner.

2]Avinstallera skrivaren med kontrollpanelen

 • Öppna Kontrollpanelen genom att skriva så i din dators sökruta.
 • Gå till kategorin “Hårdvara och ljud”.

 • Klicka på alternativet som säger “Enhet och skrivare”.
 • Här högerklickar du på den skrivare du vill avinstallera och klickar på ‘Ta bort enhet’ från den efterföljande rullgardinsmenyn som kommer upp.

Hur man tar bort en skrivare i Windows 10

Du bör följa de ovannämnda stegen angående avinstallation av alla skrivarrelaterad programvara om du väljer att koppla bort skrivare även med den här metoden.

3]Avinstallera skrivaren med skrivarserveregenskaper

Det kan ibland finnas ett fall där du, även efter att du har avinstallerat en skrivare via dina enhetsinställningar, fortfarande ser den bland de skrivare som för närvarande eller tidigare är länkade till din dator. I ett sådant scenario kan du använda enhetens skrivarserveregenskaper för att ta bort en skrivare.

 • Öppna din dators inställningar och navigera till “Enheter”.
 • Till vänster, under relaterade inställningar, ser du ett alternativ med namnet “skrivarserveregenskaper”.

Ett annat sätt, och ett ganska snabbt sådant, att öppna Skrivarserveregenskaper, är att öppna “Kör”-körningen och skriv följande och tryck på Enter:

 printui /s /t2

Hur som helst när du kommer tillbaka, klickar du på länken öppnas en separat dialogruta med olika egenskaper. Välj “Drivers”-inställningarna.

Den kommer då att visa alla skrivare som finns lagrade i din dators inventering.

Klicka på den du vill avinstallera och tryck på “Ta bort” längst ned i rutan.

 • Nu kommer du att få ett val; att antingen bara ta bort drivrutinen eller drivrutinspaketet tillsammans med den. Välj den som passar dig och klicka på “OK”.

4]Avinstallera skrivaren med kommandotolken

Du kan också använda Windows Command Prompt för att ta bort en skrivare från din enhet.

 • Välj Start och efter att ha sökt efter kommandotolken kör du den som administratör.

 • Skriv in följande kommando för att få en lista över skrivare som är lagrade i din dators minne och tryck på ‘Enter’.
wmic printer get name
 • Fortsätt genom att skriva ut följande kommando och ersätt ‘Skrivarnamn’ med namnet på skrivaren du vill avinstallera eftersom det nämns i listan som genereras med hjälp av prompten ovan. Tryck på Enter för att slutföra processen.
printui.exe /dl /n "Printer Name"

Detta bör hjälpa om din borttagna skrivare fortsätter att dyka upp igen.

5]Avinstallera skrivaren med hjälp av Registereditorn

Windows-registret är samlingen av Windows-inställningars databaser. Det är i detta Windows-register som inställningarna för de flesta program och hårdvara lagras. Registerredigeraren är inkörsporten till att göra ändringar eller skanna befintliga programinställningar. Även detta kan användas för att avinstallera skrivare från din Windows 10-dator.

 • I kommandot Kör skriver du regedit.exe och trycker på enter för att öppna Registereditorn.
 • Ange följande nyckel för att hitta de skrivare som är kopplade till din dator.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Classes\Local Settings\Printers\Roamed

 • Använd då följande tangent.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers

 • Detta hjälper dig att presentera listan över skrivare, där du kan högerklicka på den specifika skrivaren och klicka på “Ta bort”.

Det finns flera fler metoder du kan följa för att avinstallera skrivare från dina datorer som att använda PowerShell eller Print Management-inställningarna, som alla är lika bra som de tidigare nämnda.

Hoppas du finner inlägget användbart.

Relaterade Artiklar

Back to top button