Hur man avgör om din iPhone har spionprogram

Kommer du ihåg hur livet var innan du köpte din första iPhone? Apples behändiga lilla mobila enhet har kommit långt och förändrat många liv i processen.

Teknikens framsteg fortsätter att väcka ny kreativitet och utforska nya sätt att använda iPhone. Tyvärr ökar det också sannolikheten för att din säkerhet och integritet äventyras.

När du tänker på alla saker som din iPhone kan ha är jag säker på att spionprogram inte ens skulle hamna på listan, men det är ett mycket verkligt hot. Det verkar som att allt som har batteri och skärm kan angripas digitalt nuförtiden. I de sociala mediernas tidsålder förstärker detta bara behovet av att förstå vad du ställs inför och hur du bäst hanterar det.

Olika typer av spionprogram(De olika typerna av spionprogram)

Det finns tre huvudtyper av spionprogram som du måste hålla utkik efter när det kommer till din iPhone. Den hemliga spionappen skulle vara den vanligaste formen, följt av maskattacken.

Båda är skadlig kod som kan komma in i din enhet via appar och olika länkar. Den tredje attackerar din iPhone med hjälp av data som du har lagrat i iCloud.

En tecknad bild av en liten spion bredvid en hand som håller en iPhone

spion app(Spionappen)

En spionapp är en typ av spionprogram som måste installeras på din iPhone. Detta kan göras antingen själv eller av en främling som av misstag tog din telefon i besittning. Innan du oroar dig, applikationerna in App Store inte har spionprogram. Äpple kontrollerar skadliga applikationer mycket väl, så att de inte blir offentliga.

Istället måste du ladda ner och installera appen från en tvivelaktig tredjepartswebbplats. Detta betyder också att din iPhone måste jailbreakas innan något kan hända. Så om du nyligen har bestämt dig för att en opålitlig app ser för bra ut för att missa, kan du oavsiktligt ha bjudit in spionprogram till din iPhone.

Just detta spionprogram är otroligt svårt att upptäcka utan att använda ett antispionprogram som Certo iPhone.

Maskerad attack(En maskerad attack)

Till skillnad från en spionapp infiltrerar en cloaking-attack din iPhone från en pålitlig källa. Äpple gör ett bra jobb med att förhindra saker som detta, men de är inte ofelbara. Ibland kan spionprogram smyga sig fram som en ninja, bjuda på sin tid och bara attackera under en ny uppdatering.

maskerad ge sig på(Masque Attack) är otroligt lömskt, eftersom det ofta ser ut som ännu en appuppdatering. Det tar bara en komprometterad uppdatering för att vända ut och in på din iPhone. För att på bästa sätt skydda dig mot en av dessa attacker, se till att du gör en noggrann kontroll av din uppdateringsinformation. Om namnet eller positionen ser lite skumma ut, säg bara “Nej”.

iCloud Infiltrator

Tillgång(Åtkomst) till din iPhone krävs inte för att attackera iCloud backup. (Säkerhetskopiering) Istället är denna speciella typ av spionprogram resultatet av den dåliga säkerheten för dina iCloud-uppgifter. Allt en hackare behöver göra är att ta reda på ditt användarnamn och lösenord för ditt iCloud-konto, och allt du har zippat till servern kommer att vara klart.

Detta spionprogram är ännu svårare att upptäcka än andra om du inte håller ett öga på varenda sak du någonsin har säkerhetskopierat till iCloud. Så länge din enhet är inställd på iCloud-säkerhetskopiering är alla dina sms, samtalsloggar och apphistorik tillgängliga.

Om du tror att du har blivit hackad på det här sättet, ändra ditt lösenord omedelbart. Du kommer också att tycka att det är användbart att aktivera tvåfaktorsautentisering.

Därefter(Efteråt) , även om du känner att allt är i sin ordning, rekommenderar jag starkt att du rapporterar det till Apple Support(Apple Support). Rapportera(Fyll) dem om vad som hände, eftersom de kan spåra något utöver det vanliga i framtiden.

En figur i en hoodie skriver på en iPhone

Vanliga symtom på spionprogram(Vanliga spionprogramsymtom)

Symptomen på en spionprogramsattack kan efterlikna andra felaktiga problem med din iPhone. Med det sagt kan något av följande indikera att din telefon kan ha blivit intrång:

  • Spionprogram kan överbelasta din iPhones processor, dränera dina resurser snabbt och få ditt batteri att överhettas. Ett batteri som blir varmt hela tiden, även utan att köra resurskrävande appar, kan indikera ett problem med spionprogram.
  • Bedräglig(Rogue) appar är ett verkligt problem, så om du upptäcker att din iPhone ständigt ansluter till internet utan din tillåtelse kan någon app ha tagit över. Betala(Var) särskild uppmärksamhet på detta, eftersom det är mycket möjligt att applikationen i fråga kommer att försöka uppdatera sig själv, vilket orsakar dig ytterligare problem i framtiden.
  • Får ständigt inloggningsförfrågningar till ditt konto Äpple du kanske borde vara orolig. Även om det inte är ett spionprogramsproblem kan det tyda på att det finns något problem med din enhet. Chansen är stor, om det visar sig vara spionprogram, kommer någon att få dina referenser och försöka använda dem. Om du märker detta, ändra ditt lösenord omedelbart (från en annan enhet) och kontakta Apple Support(Apple Support).

Förebyggande tips(Förebyggande tips)

Alla enheter utsätts för slumpmässiga spionprogramsattacker, som om Äpple försökte inte bekämpa det. Det bästa försvaret är att utöva due diligence.

Lämna aldrig din iPhone utan uppsikt, uppdatera alltid iOS till den senaste versionen och välj touch ID istället för att använda ett lösenord. Öva(Öva) dessa skyddsåtgärder och rädda dig själv från sorg i framtiden.

Kommer du ihåg hur livet var innan du köpte din första iPhone? Apples behändiga lilla mobila enhet har kommit långt och förändrat många liv i processen.

Framsteg inom tekniken fortsätter att föda ny kreativitet och utforska nya sätt på vilka en iPhone kan användas. Tyvärr ger detta också en starkare potential för att äventyra din säkerhet och integritet.

Bild av ord

När du tänker på alla saker du kan ha på din iPhone är jag säker på att spionprogram inte ens skulle komma med på listan, men det är ett mycket verkligt hot. Det verkar som att allt med batteri och skärm kan ge efter för en digital attack nuförtiden. I de sociala mediernas tidevarv stärker det bara behovet av att förstå vad man ställs inför och hur man bäst tacklar det.

De olika typerna av spionprogram

Det finns tre primära spionprogramtyper du måste hålla utkik efter när det kommer till din iPhone. En dold spionapp skulle vara den vanligaste formen, följt av en maskerad attack.

Båda dessa är skadlig kod som kan infiltrera din enhet genom appar och olika länkar. Den tredje kommer att attackera din iPhone med hjälp av data som du har säkerhetskopierat till iCloud.

Tecknad bild av en liten spion bredvid en hand som håller en iPhone

Spy-appen

En spionapp är en typ av spionprogram som måste installeras på din iPhone. Detta kan antingen göras av dig själv eller av en främling som råkar få tag i din telefon. Innan du flippar ut, har apparna i App Store inte spionprogram. Apple är väldigt bra på att granska skadliga appar, så de når inte igenom till allmänheten.

Istället har du varit tvungen att ladda ner och installera en app från en skumma festwebbplats. Detta betyder också att din iPhone har behövt jailbreakas innan något kan hända. Så om du nyligen har bestämt dig för att en opålitlig app såg för bra ut för att missa, kan du oavsiktligt ha bjudit in spionprogram till din iPhone.

Just detta spionprogram är otroligt svårt att upptäcka utan användning av ett antispionprogram som Certo iPhone.

En maskerad attack

Till skillnad från en spionapp tar sig en maskattack in på din iPhone från en pålitlig källa. Apple är bra på att förhindra att den här typen av saker händer, men de är inte ofelbara. Ibland kan spionprogram smyga sig in som en ninja, bjuda på sin tid och attackera endast under en nyligen genomförd uppdatering.

En Masque Attack är otroligt lömsk eftersom den ofta ser ut som bara en annan appuppdatering. Det tar bara en komprometterad uppdatering för att vända ut och in på din iPhone. För att på bästa sätt skydda dig mot en av dessa attacker, se till att du utför en noggrann kontroll av uppdateringsinformationen. Om ett namn eller en titel ser lite skumma ut, säg bara “Nej”.

iCloud Infiltrator

Åtkomst till din iPhone är inte nödvändigt för att en iCloud Backup-attack ska inträffa. Istället är denna speciella typ av spionprogram resultatet av dålig säkerhet med dina iCloud-uppgifter. Allt en hackare behöver göra är att ta reda på ditt användarnamn och lösenord till ditt iCloud-konto, och allt du har säkerhetskopierat till servern är tillgängligt.

Detta spionprogram är ännu svårare att upptäcka än de andra om du inte håller koll på varenda sak du någonsin har säkerhetskopierat till iCloud. Så länge din enhet är konfigurerad att säkerhetskopiera till iCloud, exponeras alla dina texter, samtalsloggar och apphistorik.

Om du tror att du har blivit utsatt för intrång på detta sätt, ändra ditt lösenord omedelbart. Du skulle också dra nytta av att aktivera tvåfaktorsautentisering.

Efteråt, även om du känner att du är i klartext, rekommenderar jag starkt att du informerar Apple Support. Fyll i dem om vad som har hänt eftersom de kanske kan spåra något utöver det vanliga framåt.

En figur i en hoodie som skriver på en iPhone

Vanliga spionprogramsymtom

Symptomen på en spionprogramsattack kan efterlikna andra felaktiga problem med din iPhone. Med det sagt, något av följande kan vara en indikation på att din telefon kan vara äventyrad:

  • Spionprogram kan överanstränga en iPhones processor, snabbt tömma dina resurser och få batteriet att överhettas. Ett batteri som ständigt blir varmt även utan att köra några resurstunga appar kan indikera ett spionprogramproblem.
  • Rogue appar är ett verkligt bekymmer så om du upptäcker att din iPhone ständigt ansluter sig till internet utan din tillåtelse kan en app ha fått fäste. Var extra uppmärksam på detta eftersom det är mycket möjligt att appen i fråga kommer att försöka uppdatera sig själv, vilket orsakar dig ytterligare problem längre fram.
  • Att ständigt ta emot inloggningsförfrågningar för ditt Apple-konto kan, och bör, vara av intresse för dig. Även om det inte är ett spionprogramsproblem kan det tyda på att det finns något slags problem med din enhet. Chansen är stor att om detta råkar vara en spionprogramssituation så har någon din referens och försöker använda dem. Om du märker detta, ändra ditt lösenord omedelbart (från en annan enhet) och kontakta Apples support.

Förebyggande tips

Alla enheter är utsatta för enstaka spionprogramsattacker, oavsett hur hårt Apple försöker bekämpa det från att inträffa. Det bästa skyddet är att göra din due diligence.

Lämna aldrig din iPhone obevakad, håll alltid iOS uppdaterad till den senaste versionen och välj Touch ID framför användningen av ett lösenord. Öva dessa skyddsåtgärder och spara dig själv lite framtida sorg.

Relaterade Artiklar

Back to top button