Hur man åtgärdar filnedladdningsfel i webbläsaren Google Chrome

I det här inlägget kommer vi att visa dig hur du fixar “Crash söka efter virus” eller “Virus upptäckt(Virussökning misslyckades eller virus upptäcktes) ”, “ Nedladdning blockerad(Nedladdning blockerad)” “Ingen fil(Ingen fil)”, ” Förbjuden(Förbjuden)”, ” Disk full(Disk full) ” , ” Nätverksfel”(Nätverksfel) i webbläsaren Google Chrome.

Surffel är ganska vanliga i alla webbläsare. Men vi måste förstå att bakom varje fel finns det en teknisk sida, eller kanske ett misslyckande, på grund av vilket det uppstår. Vi är inne Windowsklubben Vi jobbar hårt för att åtgärda de vanligaste felen i alla populära webbläsare. Den här gången kommer vi att förklara hur man fixar filuppladdningsfel(filnedladdningsfel) inträffar i Google Chrome .

Felet är ganska irriterande, särskilt om du har bråttom och ska ladda ner en viktig bilaga eller någon annan fil. Det här problemet kvarstår även när du försöker ladda ner nya appar, teman, tillägg eller till och med filer med andra tillägg. Följande är en lista över fel som ofta förekommer i webbläsare Krom samt en kort beskrivning av hur de kan fixas.

Åtgärda nedladdningsfel i Chrome

Om du får något av dessa webbläsarladdningsfel Krom det här inlägget visar hur du låser upp filer och fixar dessa startfel på Windows PC:

 • (Virus) Virussökningsfel eller upptäcktsfel virus
 • Nedladdning blockerad
 • Inget filfel
 • Förbjudet fel
 • Disk full fel
 • Nätverksfel

Det behöver inte sägas att ingenting fungerar om du inte är ansluten till Internet, så det första steget bör alltid vara att kontrollera din anslutning. Se till att din Internet-(Internet)-anslutningen fungerar, rensa webbläsarens cacheminne och försök igen. Försök också tvinga nedladdningen av filen att återupptas genom att klicka på ” Återuppta(Återuppta)”. Ett annat sätt är att försöka återuppta nedladdningen efter en viss tid.

1]Virussökningsfel eller upptäcktsfel virus(Virus)

Det är ganska uppenbart att din virussökningsprogram kan ha blockerat nedladdningen och du kan helt enkelt öppna ditt antivirusverktyg och kontrollera detaljerna om varför filen blockerades. En annan möjlighet är att Windows Attachment Manager redan har tagit bort filen du försökte ladda ner. Kontrollera säkerhetsinställningarna i Windows Internet(Internet) för nedladdningsinställningar.

Läsning(Läs) : Nedladdning misslyckades – Virus upptäckt meddelande.

2]Nedladdning blockerad

Detta är ett annat specifikt problem som kvarstår på vissa webbplatser och vid nedladdning av filer. PÅ Windows detta problem uppstår vanligtvis när Windows Attachment Manager(Windows Attachment Manager) tog bort filen du försökte ladda upp, eller så kan din fil ha blockerats av säkerhetsinställningar Windows på Internet.(Windows Internet)

Läsning(Läs). Inaktivera Chrome-virussökning om meddelandet Nedladdningar vid genomsökning efter virus fastnar vid nedladdningen.

3]Inget filfel

Jo det är enkelt, allt det betyder är att du försöker ladda ner innehåll som inte längre finns på webbplatsen. Återigen(Återigen) , i så fall kan du försöka kontakta webbplatsens ägare eller försöka hitta en alternativ webbplats.

Läsning(Läs) : Laddar ner, säger Chrome (nedladdning pågår säger Chrome) ; Men ingenting laddas ner.

6]Nätverksfel

Det här felet uppstår vanligtvis när du försöker spara något från Chrome webbutik(Chrome Web Store) och detta orsakas ofta av oönskad programvara som blockerar installationen. Du kan avinstallera den oönskade programvaran och försöka installera den igen, som ett alternativ skulle jag personligen råda dig att kontrollera om din brandvägg är boven.

Läsa(Läs) : Chrome blockerar nedladdningar med nätverksfel) .

4]Förbjudet fel

Förbjudet fel(Forbidden Error) är systemets sätt att tala om för dig att du inte har tillräckligt med behörigheter för att ladda ner en fil från servern. Detta är något som är väldigt vanligt på intranät och om man inte har nedladdningsåtkomst. Om du har tillgång till nedladdningen men inte kan komma åt den ännu, se till att din IP-adress inte är blockerad av en webbplats.

Läsa(Läs). Nedladdningar av webbläsaren Google Chrome fastnar till 100 %.

5]Fel på disken full

Återigen, ett enkelt fel som direkt antyder att du antingen tar bort några objekt från din dator eller helt enkelt tömmer papperskorgen.

Hoppas det här hjälper.(Hoppas det här hjälper.)

I det här inlägget kommer vi att visa dig hur du fixar Virussökning misslyckades eller virus upptäcktes, Ladda ner blockerad, ingen fil, Förbjuden, Disk full, Nätverket misslyckades fel i webbläsaren Google Chrome.

Fel under surfning är ganska vanliga i alla webbläsare. Men vi måste förstå att bakom varje fel finns det en teknisk sida eller kanske ett fel som får det att hända. Vi på TheWindowsClub har ansträngt oss för att felsöka de vanligaste felen i samband med alla populära webbläsare. Den här gången kommer vi att förklara hur man fixar problemet filnedladdningsfel som dyker upp i Google Chrome.

Felet är ganska irriterande, särskilt om du har bråttom och tänker ladda ner en viktig bilaga eller någon annan fil. Det här problemet kvarstår också när du försöker ladda ner nya appar, teman, tillägg eller till och med filer med andra tillägg. Nedan listas en lista över fel som vanligtvis plågar Chrome-webbläsare och även en kortfattad information om hur du kan lösa detsamma,

chrome nedladdningsfel

Åtgärda nedladdningsfel i Chrome

Om du får något av dessa nedladdningsfel i Chrome-webbläsaren visar det här inlägget dig hur du avblockerar filer och åtgärdar dessa nedladdningsfel på en Windows-dator:

 • Virussökning misslyckades eller ett virusupptäckt fel
 • Ladda ner blockerad
 • Inget filfel
 • Förbjudet fel
 • Felet Disk full
 • Nätverksfel

Det behöver inte sägas att ingenting fungerar om du inte är ansluten till internet, så det första steget bör alltid innebära att du kollar upp din anslutning. Kontrollera att din internetanslutning fungerar, rensa webbläsarens cache och försök igen. Försök också att tvinga återuppta filnedladdningen genom att klicka på “.” Ett annat sätt är att försöka återuppta nedladdningen efter ett tidsintervall.

1]Virussökningen misslyckades eller ett virusupptäckt fel

Det är kristallklart att din virussökningsprogram kan ha blockerat nedladdningen och du kan helt enkelt öppna antivirusverktyget och kontrollera detaljerna om varför filen blockerades. Ytterligare en möjlighet är att Windows Attachment Manager redan har tagit bort filen som du försökte ladda ner. Kontrollera dina Windows Internet-säkerhetsinställningar för nedladdningsinställningar.

läsa: Nedladdning misslyckades – Virus upptäckt meddelande.

2]Nedladdning blockerad

Detta är ännu ett märkligt problem som är beständigt med vissa webbplatser och filnedladdningar. På Windows orsakas det här problemet vanligtvis när Windows Attachment Manager har tagit bort filen du försökte ladda ner eller kanske din fil blockerades av Windows Internetsäkerhetsinställningar.

läsa: Inaktivera Chrome-virussökning om nedladdningar fastnar i meddelandet Söker efter virus.

3]Inget filfel

Tja, det här är enkelt, allt det betyder är att du försöker ladda ner innehåll som inte längre finns på webbplatsen. Återigen, i det här fallet kan du försöka kontakta webbplatsägaren eller försöka hitta någon alternativ webbplats.

läsa: Nedladdning pågår säger Chrome; Men ingenting laddas ner.

6]Nätverksfel

Det här felet dyker vanligtvis upp när du försöker spara något från Chrome Web Store och detta orsakas ofta av oönskad programvara som blockerar installationen. Du kan ta bort den oönskade programvaran och försöka med installationen igen, alternativt skulle jag personligen föreslå dig att kontrollera om din brandvägg är boven.

läsa: Chrome blockerar nedladdningar med nätverksfel.

4]Förbjudet fel

Förbjudet fel är ett sätt för systemet att tala om för dig att du inte har tillräckliga behörigheter för att ladda ner filen från servern. Detta är något som är väldigt vanligt på intranät och om du inte har tillgång till nedladdningen. Om du har tillgång till nedladdningen och ännu inte kan komma åt den, se till att din IP inte blockeras av webbplatsen.

läsa: Nedladdningar av webbläsaren Google Chrome fastnar till 100 %.

5]Felet Disk full

Återigen ett enkelt fel som direkt föreslår att du antingen tar bort några objekt från din dator eller helt enkelt rensar papperskorgen.

Relaterade Artiklar

Back to top button