Hur man återställer klippta filer från dator utan någon programvara?

Att förlora viktiga filer kan vara en frustrerande upplevelse. Oavsett om du av misstag raderar en fil eller om din dator kraschar och du förlorar allt, är det möjligt att återställa klippta filer från din dator utan någon programvara.
Det finns några olika sätt att återställa förlorade filer, och den bästa metoden beror på hur filen förlorades från början. Om du av misstag raderade en fil kan det vara möjligt att återställa den från papperskorgen. Om filen försvann på grund av en program- eller maskinvarukrasch, kanske du kan använda ett dataåterställningsprogram för att skanna din hårddisk efter förlorade filer.
Om du inte kan hitta filen du letar efter med någon av dessa metoder, kanske du fortfarande kan återställa den genom att titta igenom datorns säkerhetskopior. Om du regelbundet säkerhetskopierar din dator kan du kanske hitta den förlorade filen i säkerhetskopian.
Att återställa förlorade filer kan vara en tidskrävande process, men det är ofta möjligt att få tillbaka dina filer. Med lite tålamod och de rätta verktygen kan du ofta hitta de filer du behöver och komma tillbaka till jobbet.

Klippta filer kan återställas från en dator utan någon programvara. Permanent raderade filer kan återställas utan användning av programvara. Mappen kan nås genom att högerklicka på den och välja Återställ tidigare versioner. Gå till photos.google.com i fotodelen av Google och välj de bilder du vill återställa. Genom att klicka på ikonen Återställ kan du återställa din dator. Den primära skillnaden mellan Klipp ut och Ta bort är att Klipp sparar innehåll från ett dokument i urklipp istället för att ta bort det. Objekt som raderas från skärmen försvinner från datorn och sparas inte på urklippet som en permanent post.

Do Your Data Recovery Free är ett gratisprogram som kan hjälpa dig att återställa data från en mängd olika Windows-enheter. Det är möjligt att du kan återställa ett objekt som har tagits bort från Google Drive eller Google Drive-skrivbordsapplikationen. Du kan högerklicka på filen du letar efter. Disk Drill för Windows är ett gratis program för dataåterställning som gör att du kan återställa raderade filer från en hårddisk, USB-enhet eller någon annan typ av disk.

Kan en klippfil återställas?

Kredit: www.repairmsexcel.com

Om du är en Windows-användare kan du ångra klippet genom att trycka på Ctrl Z, vilket kan göra att du kan se de förlorade filerna på ditt USB- eller SD-kort. Om du använder en Mac kan du ångra klippet genom att hålla ner kommando Z och kontrollera om filerna fortfarande finns där.

Det tar oss cirka fem minuter per dag att klippa filer på datorn. När vi använder en dator eller digital enhet är det en vanlig operation. De flesta är medvetna om att efter att en fil har raderats eller formaterats är det möjligt att återställa den. Filerna som har raderats kan också återställas, men inte alla är medvetna om detta. När du har tagit bort originalfilerna från hårddisken kan ett dataåterställningsverktyg från tredje part hjälpa dig att återställa dem. Genom att skanna din hårddisk eller enhet kan din dataåterställningsprogramvara identifiera alla filer som kan ha tagits bort. Om du inte kan återställa filerna du önskar efter snabbskanning, kan du använda avancerat återställningsläge.

Vart tar klippta filer vägen?

Kredit: Pinterest

Det finns inget svar på denna fråga eftersom det beror på filtypen och var du vill använda den. Till exempel kan SVG-filer användas med Cricut Design Space, medan AI- och DXF-filer kan användas med Adobe Illustrator. Om du inte är säker på var du ska spara din fil kan du alltid fråga personen som gav den till dig eller slå upp filtypen online.

Den vanligaste typen av träbearbetningsfil är enkelskuren fil. Den är enkel att använda och skärpa eftersom den är så enkel. Eftersom den är grov skapar den första filöverskärningen mycket avfall. Uppskärningen, som är den andra skärningen, görs något bredare och i vinkel mot överskärningen. Den används för att exakt skära in komplicerade detaljer i datorprogram.

Kan du återställa filer som klippts ut och klistrats in?

För att påbörja återställningsprocessen, gå till appen Windows Inställningar, sedan Uppdatera, sedan Säkerhetskopiera och sedan Återställ från en aktuell säkerhetskopia. Du kan nu hitta filen som gick förlorad under kopieringen och klistra in i mappen där filen hittades tidigare.

Hur man kopierar och klistrar in text

Alternativet Sök och ersätt låter dig kopiera och klistra in ett urval av text från menyn Redigera.

Hur man återställer klipp och klistra filer

Kredit: YouTube

Det finns några olika sätt att återställa klipp och klistra filer. Ett sätt är att försöka hitta filen som du klippte ut och sedan klistra in den på den plats där den ursprungligen kopierades från. Ett annat sätt är att använda ett dataåterställningsprogram som kan hjälpa dig att återställa förlorade filer.

Så snart du klipper ut och klistrar in filerna fortsätter filöverföringen från en plats till en annan. När det gäller filer som ännu inte har överförts kommer alla kvarvarande filer att finnas kvar på sin ursprungliga plats. När en filöverföring avbryts är risken mycket liten att förlora den. Det finns sätt att återställa filer som förlorats under klipp och klistra. Med Systemåterställning kan du återställa datorns tillstånd innan du utför någon åtgärd. Med Windows Recovery kan användare använda en mängd olika kommandoradsverktyg för att återställa ett brett utbud av förlorade filer. Följande steg hjälper dig att återställa filer som klipptes ut och klistrades in men som senare raderades. Du kan också återställa filer från molnlagringstjänster som Microsofts OneDrive, Dropbox eller Google Drive. Du måste ha en kraftfullare programvara för dataåterställning installerad för att kunna använda Wondershare Recoverit.

Hur man hämtar förlorade filer efter ett misslyckat klipp och klistra

När du har klippt ut och klistrat in en fil försvinner den från sin ursprungliga plats innan den klistras in. När ett strömavbrott inträffar kan du koppla bort den externa enheten eller manuellt avbryta överföringsprocessen; men om överföringsprocessen inte avbryts kan filer ibland gå förlorade. Titta i din temp-mapp efter filer som du klippt och klistrat in för att se om du kan hitta dem. Om filen inte är synlig kan du försöka använda några av de tillgängliga gratisprogrammen för att söka efter den. När alla dessa metoder misslyckas, kan tangenterna Ctrl Z och Ctrl Y användas för att ångra och starta om klipp- och klistraprocessen.

Hur man återställer klippta filer från Android-telefon till PC

Det finns några olika sätt att återställa dina förlorade eller raderade filer från din Android-telefon. Ett sätt är att ansluta din telefon till din dator och sedan använda ett dataåterställningsprogram för att skanna din telefon efter förlorade eller raderade filer.
Ett annat sätt är att ansluta din telefon till en molnlagringstjänst och sedan ladda ner filerna därifrån. Eller så kan du prova att använda en filåterställningsapp på din telefon för att se om den kan hitta några förlorade eller raderade filer.

Hur man återställer förlorade filer

Återställning av förlorade filer med Tenorshare UltData för Android är enkel och kan hjälpa dig att återställa förlorad data även om den klipptes ut och inte klistrades in. Om du inte kan hitta filerna själva, försök att söka i den tillfälliga mappen efter eventuella rester. Andra alternativ, om det inte fungerar, inkluderar att använda ett dataåterställningsprogram eller söka på internet efter filerna.

Återställ filer

Välj alternativet Återställ tidigare versioner i filen eller mappen. Du kommer att kunna hitta en lista över tidigare versioner av filen eller mappen i listan. Om båda typerna av säkerhetskopior är aktiverade (om båda är det) kommer du att se en lista över filer som sparats på en säkerhetskopia (om du använder Windows Backup för att säkerhetskopiera dina filer).

En säkerhetskopia eller tidigare version av en fil kan användas för att återställa en förlorad fil från en skadad dator. Tidigare har Windows använt tidigare versioner för att spara kopior av filer och mappar som en del av en återställningspunkt. Du kan återställa en raderad fil eller mapp genom att högerklicka på den och välja Återställ tidigare versioner. Om du inte kommer ihåg fil- eller mappnamnet kan du hitta den genom att skriva en del av dess namn i sökrutan Dokumentbibliotek. Välj sedan den tidigare versionen i avsnittet Återställ och sedan Återställ från den versionen. Det finns inget sätt att ändra den tidigare versionen på din dator efter att ha installerat den nya.

Ångra ett klippt dokument

Det finns inget definitivt svar på denna fråga. Det beror på vilket program du använder och hur du har ställt in dina preferenser. I allmänhet kan du vanligtvis ångra ett klippt dokument genom att gå till menyn Redigera och välja Ångra eller genom att trycka på tangenterna Ctrl+Z på ditt tangentbord.

Hur man återställer klippt text av misstag i ett dokument

I händelse av att du av misstag klipper ut något ur ett dokument, har du några alternativ. Den vanligaste metoden är att använda programvara för dataåterställning, som Acronis eller Data Recovery Express. För att ångra ett klipp i Windows, använd helt enkelt kommandot ångra.

Relaterade Artiklar

Back to top button