Hur man använder Rept-funktionen i Excel

Fungera UPPREPA(REPT) in Microsoft excel är en textfunktion och dess syfte är att upprepa texten ett givet antal gånger. Funktionsformel UPPREPA(REPT) är REPT(text, antal_ gånger).

När du använder funktionen UPPREPA(antal_ggr) if antal_tid(REPT) är noll, UPPREPA(REPT) kommer att returnera en tom cell, och om antal_tid(antal_ gånger) är inte ett heltal, det är trunkerat. Numret får inte vara längre än 32 767 tecken UPPREPA(REPT) kommer att returnera # VÄRDE(VÄRDE) .

Funktionssyntax REPT : _(syntax)

  • Text(Text) : Texten som ska upprepas. Nödvändig.
  • Antal_ gånger : Antalet gånger du vill att texten ska upprepas. Nödvändig.

Hur man använder Rept-funktion(Rept-funktion) in excel

Öppna Microsoft excel .

Skapa en tabell.

Inuti tabellen klickar du på cellen vars resultat ska vara lika med =REPT(A2; B2) .

A2 innehåller texten i cellen du vill upprepa.

B2 innehåller antalet gånger du vill att texten ska upprepas.

Klick(Tryck på) Enter, du kommer att se resultatet.

Dra markör(Dra) fyll ner för att se andra resultat.

Det finns två andra metoder för att använda funktionen UPPREPA(REPT) .

Hur man använder Rept-funktionen i Excel

Det första sättet är att trycka på knappen t.ex överst i arbetsbladet.

En valdialog kommer att visas funktioner.(Välj funktion)

I dialogrutan ” Funktionsval(Välj en funktion)” klicka på rullgardinsmenyn och välj ” Text(Text )” under ” Kategorival(Välj en kategori).

Angivna Välj a fungera Välj REPT från listan.

Sedan OK(OK).

Dialogrutan ” Funktionsargument”.(Funktionsargument)

I kapitlet ” Text(Text) » ange nummer A2 i inmatningsfältet.

I kapitel Antal_ gånger stiga på B2 i inmatningsfältet.

Sedan OK(OK).

Det andra sättet är att klicka på ” Formler(Formler)” och tryck text-(text)-knappen i gruppen ” Funktionsbibliotek(Funktionsbibliotek)”.

Välj i rullgardinsmenyn UPPREPA(REPT) .

Den ” Funktionsargument”.(Funktionsargument)

Följ(Följ) metod ett för att se proceduren.

Klicka sedan OK(OK).

Vi hoppas att den här guiden hjälper dig att förstå hur du använder funktionen. REPETA in (REPT)Microsoft excel .

Läs nu(Läs nu) : Hur man använder Percentile.Exc-funktionen i Excel(Hur man använder Percentile.Exc-funktionen i Excel) .

De REPT fungera i Microsoft excel är en textfunktion, och dess syfte är att upprepa text ett givet antal gånger. Formeln för REPT-funktionen är REPT(text, antal_ gånger).

När du använder REPT-funktionen, om är noll, returnerar REPT en tom cell, och om det inte är ett heltal, trunkeras det. Numret får inte vara längre än 32 767 tecken, annars returnerar REPT #VALUE.

Syntaxen för REPT-funktionen är:

  • Text: Texten som ska upprepas. Det är ett krav.
  • Antal_ gånger: antalet gånger du vill att texten ska upprepas. Det är ett krav.

Hur man använder Rept-funktionen i Excel

öppna Microsoft excel.

Skapa en tabell.

Inuti tabellen klickar du in i cellen som du vill att resultatet ska bli .

innehåller texten i cellen du vill upprepa.

innehåller hur många gånger du vill att texten ska upprepas.

Tryck på enter så ser du resultatet.

Dra fyllningshandtaget nedåt för att se andra resultat.

Det finns två andra metoder för att använda REPT-funktionen.

Hur man använder Rept-funktionen i Excel

Metod ett är att klicka på knappen överst på kalkylbladet.

A välj funktion dialogrutan dyker upp.

I den Välj en funktion dialogrutan, klicka på rullgardinspilen och välj i avsnittet.

I listan Välj, en funktion väljer du från listan.

Sedan.

A Funktionsargument dialogrutan dyker upp.

I avsnittet anger du numret i inmatningsrutan.

I sektionen, skriv in i inmatningsrutan.

Sedan.

Metod två är att klicka på Formler fliken och klicka på knappen i gruppen.

Välj i rullgardinsmenyn.

A Funktionsargument dialogrutan öppnas.

Följ metod ett för att se proceduren.

Klicka sedan .

Vi hoppas att den här handledningen hjälper dig att förstå hur du använder REPT-funktionen i Microsoft Excel.

Läs nu: Hur man använder Percentile.Exc-funktionen i Excel.

Relaterade Artiklar

Back to top button