Hur man använder Measurement Converter i Microsoft Office

vet du(Har) du vad som finns i Microsoft Word , excel , PowerPoint och Syn det finns en funktion mätomvandlare(Mätningsomvandlare) ? Detta bör göra det lättare för användare att konvertera mätningar utan att behöva göra det manuellt. Dock ur synvinkel excel användare behöver känna till formlerna.

Automatisk konvertering av mått till kontor

Förvånande, Microsoft talar inte om mätningskonverteringsfunktionen alls, så de flesta användare av verktyget kontor har ingen aning om dess existens. Väl(Tja) nu vet du, och som du kanske redan vet, kommer vi att diskutera hur man använder det.

Den här funktionen är inte aktiverad som standard, så den här artikeln förklarar också hur du slår på och av den efter behov.

  1. Sätta på mätomvandlare(Mätningsomvandlare) till Ord och PowerPoint.
  2. Sätta på mätomvandlare(Mätningsomvandlare) till Syn
  3. Använda sig av(Använd) verklig mätningsomvandlare
  4. Använd Excel Dimension Converter

Låt oss prata om detta mer i detalj.

ett] Sätta på (sväng)mätomvandlare(Mätningsomvandlare) till Ord och PowerPoint .

Om du vill dra full nytta av verktyget Dimension Converter måste du först aktivera det. Det finns dock ett litet problem här. Du förstår, stegen för att aktivera funktionen är desamma i Ord och PowerPoint men skiljer sig åt Microsoft Outlook .

Så för att aktivera den här funktionen måste användaren klicka på ” Fil”(Fil) och gå sedan till ” alternativ(Alternativ) ” . Därifrån gå till Sektionskontroll(Proofing) > Autokorrigeringsalternativ(Autokorrigeringsalternativ) . I popup-fönstret väljer du ” Handling(Action)”, var noga med att markera rutan ” Aktivera ytterligare åtgärder i snabbmenyn(Aktivera ytterligare åtgärder i högerklicksmenyn).

Välj slutligen ” Mätningsomvandlare(Measurement Converter)”, klicka sedan på “OK” och det är allt.

2 ]Aktivera mätningsomvandlare(]Aktivera mätningsomvandlare) till Syn

När det gäller att aktivera den här funktionen Syn , stegen kräver ytterligare arbete. Men för mycket, åtminstone enligt vår erfarenhet.

För att komma igång, klicka på ” Fil”(Arkiv)>” alternativ(Alternativ) ” . Därifrån hitta post(Mail) och välj det omedelbart. Nästa steg är att klicka på ” Ändra inställningar(Redigera alternativ)” och välj sedan ” Undersökning(Proofing)” i nästa fönster. Klicka slutligen “Autokorrigeringsalternativ(Autokorrigeringsalternativ) » för att öppna popup-fönstret.

I det här fönstret, gå till ” Åtgärder(Actions)”, och sedan, utan att slösa tid, markera rutan ” Aktivera ytterligare åtgärder i snabbmenyn(Aktivera ytterligare åtgärder i högerklicksmenyn).

Välj Dimension Converter i listan och se till att klicka på OK-knappen för att slutföra uppgiften helt.

3] Använda sig av(Använd) verklig mätningsomvandlare.

När det är dags att använda den nyligen aktiverade funktionen är det bästa du kan göra här att markera en dimension i dokumentet och sedan högerklicka på den. Därifrån väljer du ” Ytterligare åtgärder(Ytterligare åtgärder) ” och välj sedan något av alternativen som visas.

Läsa(Läs). Begränsa tillgång(Åtkomst) till dina dokument med Information Rights Management i Office.

fyra] Använda sig av(Använd) Dimension till excel

När det gäller att konvertera mått till Microsoft excel måste du öppna ett dokument och sedan lägga till namnet på måttenheten du vill konvertera till kolumn A. I kolumn B anger du namnet på måttenheten som dimensionen på kolumn A ska konverteras till.

Som du kan se har vi beslutat att omvandla kilometer till miles och pund till kilogram.

När du konverterar kilometer till miles, se till att lägga till följande kod: =CONVERT(B5,”km”,”mi”).

När det gäller att konvertera pund till kilogram, måste du använda =CONVERT(B8,”lbm”,”kg”). BjörnTänk på det när du skriver excel kommer att erbjuda alternativ att välja mellan.

Så istället för att kopiera och klistra in formlerna föreslår vi att du skriver in dem för att se olika mått för olika fall.

Dessutom föreslår vi att du besöker den här länken för att hitta andra mätsystem från Microsoft .

Läs mer(Läs nästa) : Hur man infogar ett anpassat försättsblad i Word (Hur man infogar ett anpassat försättsblad i Word) .

Visste du att Microsoft Word, Excel, PowerPoint och Outlook alla har en Mätningsomvandlare funktion? Med detta ska användarna ha lättare att generera mätkonvertering utan att behöva göra det manuellt. När det gäller Excel krävs dock att användarna känner till formlerna.

Konvertera automatiskt mått i Office

Mätkonverteringsfunktionen är konstigt nog inget Microsoft pratar om alls, varför de flesta användare av Office-verktyget inte har någon aning om att det finns. Nåväl, nu gör du det, och som du kanske redan vet kommer vi att diskutera hur man använder det.

Den här funktionen är inte aktiverad som standard, så den här artikeln kommer också att förklara hur du slår på och av den närhelst behovet uppstår.

  1. Aktivera Measurement Converter i Word och PowerPoint
  2. Aktivera Measurement Converter i Outlook
  3. Använd mätningsomvandlare i den verkliga världen
  4. Använd mätningsomvandlare i Excel

Låt oss prata om detta på ett mer detaljerat sätt.

1]Aktivera Measurement Converter i Word och PowerPoint

Måttkonverterare i Microsoft Office

Om du vill dra full nytta av verktyget för mätningsomvandlare måste du först aktivera det. Det finns dock ett litet problem här. Du ser, stegen för att aktivera funktionen är desamma i Word och PowerPoint, men olika i Microsoft Outlook.

OK, så för att aktivera funktionen måste användaren klicka på fil och navigera sedan till alternativ. Därifrån, gå till Korrektur > Autokorrigeringsalternativ. I popup-fönstret väljer du Handling fliken, se till att kryssa i rutan bredvid”Aktivera ytterligare åtgärder i högerklicksmenyn.”

Slutligen, välj Mätningsomvandlare, tryck sedan på OK, och det är allt.

2]Aktivera Measurement Converter i Outlook

När det kommer till att ha den här funktionen aktiverad i Outlook kräver stegen mer arbete. Men överdrivet så, åtminstone från vår erfarenhet.

För att få saker att flytta på, klicka på Arkiv > alternativ. Därifrån, leta efter Post och välj det direkt. Nästa steg därifrån är att klicka vidare Redigera alternativvälj sedan Korrektur från nästa fönster. Slutligen, klicka på Autokorrigeringsalternativ för att visa ett popup-fönster.

I det fönstret klickar du på Åtgärder fliken, slösa sedan ingen tid genom att kryssa i rutan, “Aktivera ytterligare åtgärder i högerklicksmenyn.”

Välj “Measurement Converter” från listan och se till att du trycker på OK-knappen för att slutföra uppgiften helt.

3]Använd mätningsomvandlare i den verkliga världen

När det är dags att använda den nyligen aktiverade funktionen är det bästa du kan göra här att markera måttet i ditt dokument och sedan högerklicka på det. Därifrån väljer du Ytterligare åtgärdervälj sedan något av alternativen som dök upp.

läsa: Begränsa åtkomst till dina dokument med Information Rights Management Service i Office.

4]Använd formeln för mätningsomvandlare i Excel

När det gäller att konvertera mått till Microsoft Excel, måste du öppna dokumentet och sedan lägga till namnet på den enhet du vill konvertera i kolumn A. I kolumn B anger du namnet på den enhet som du vill konvertera kolumn A-måttet till.

Som du kan se har vi beslutat att konvertera kilo-mil till miles och pund till kilo.

När du konverterar kilomiles till miles, var noga med att lägga till följande kod: =CONVERT(B5,”km”,”mi”).

När det gäller att konvertera pund till kilogram, kommer du att vilja använda =CONVERT(B8,”lbm”,”kg”). Tänk på att när du skriver kommer Excel att erbjuda alternativ att välja mellan.

Så istället för att kopiera och klistra in formlerna föreslår vi att du skriver dem för att se olika mått för olika fall.

Dessutom föreslår vi att du besöker den här länken för att hitta fler mätsystem från Microsoft.

Läs nästa: Så här infogar du ett anpassat försättsblad i Word.

Relaterade Artiklar

Back to top button