Hur kontrollerar jag loggar på Asa Firewall?

Anslut till din enhet med hjälp av ASDM-verktyget och navigera sedan till Monitoring > Logging > Real-Time Log Viewer för att se din ASA-aktivitet under inloggningsförsök. Genom att klicka på Visa kan du ange att loggningsnivåerna ska vara högre (till exempel felsökning eller informationsloggning).

Hur kontrollerar jag Cisco Asa Firewall Gui-loggar?

När du har loggat in, gå till övervakningsfliken och logga sedan in. Den bifogade skärmdumpen visar vad du har gjort. Om detta är användbart skulle jag uppskatta ett pris.

Hur kontrollerar jag trafik på en Cisco Asa-brandvägg?

 • För att hitta den aktiva rutten, titta i rutttabellen.
 • Kontrollera om rutten kan hittas i körkonfigurationen för den specifika destinationen.
 • Beteckningen måste vara på Layer2 och ARP måste läras från brandväggen separat.
 • Hur kontrollerar jag min Asa Syslog?

 • Logga in på ASDM och välj sedan enheten från enhetslistan.
 • Klicka på Konfiguration.
 • Klicka på Enhetshantering.
 • Hur kontrollerar jag failover-loggar på en Cisco Asa?

 • Kontrollera att båda brandväggarna (primära och sekundära) är igång.
 • Du bör kunna komma åt båda brandväggarna.
 • Kontrollera om brandväggen fungerar genom att använda kommandot Failover.
 • Du kan kontrollera din drifttid genom att använda kommandot issue.
 • För att kontrollera meddelandeloggarna, starta loggkommandot.
 • Hur kontrollerar jag min Syslog på Asa-brandväggen?

 • Välj Aktivera loggning.
 • Loggningsfilter finns i Loggningsmenyn.
 • Information kan tilldelas en syslog-server.
 • I avsnittet Loggning väljer du den server som du vill logga till.
 • Klicka på Lägg till.
 • Hur kontrollerar jag loggar på Asdm?

 • Välj lämplig loggningsdestination för de informationsloggar du vill inkludera i ASDM-loggningen
 • För att implementera konfigurationen, skicka kommandona till ASAv.
 • Loggmeddelanden ska nu vara synliga i konsolfönstret som visas i bilden ovan.
 • Hur kontrollerar jag Asa-brandväggens drifttid?

  För att se säkerhetsanordningens drifttid, använd kommandot -v:/grep up. Denna metod för att starta om enheten kan användas. CLI – Aktivera reload-kommandot i privilegierat läge för som en säkerhetsanordning.

  Hur kontrollerar jag trafik på Asa-brandväggen?

 • Instrumentpanelen låter dig identifiera de bästa användarna i ditt nätverk.
 • Kolla det cisco asa enheter tar emot rapporter.
 • Skadlig trafik kan identifieras med hjälp av avancerad säkerhetsanalysmodul.
 • Ställ in varningar som meddelar dig när de blir tillgängliga, och du kan ta emot dem via e-post eller sms.
 • Hur kan jag kontrollera Asa Tunnel Status?

  För att avgöra om tunneln är i drift måste vi först avgöra om det finns en SA närvarande. Kommandona “show crypto isakmp sa” eller “show crypto IPsec sa” används för att avgöra om en tunnel är aktiv.

  Hur styr Asa Firewall trafik?

  ASA är utformad för att tillåta trafik att flyta fritt mellan ett internt nätverk (en högre säkerhetsnivå) och ett externt nätverk (en lägre säkerhetsnivå). Trafiken kan begränsas från utsidan till insidan genom att upprätta en tillträdesregel, eller så kan den tillåtas utifrån till insidan.

  Hur kontrollerar jag min Asa-genomströmning?

 • Genom att logga in på ASA och använda CLI kan du få en komplett bild av asa statistik.
 • När du väntar 5 minuter kommer ASA att kunna se hur mycket trafik som kom in i brandväggen.
 • Kommandot ‘visa trafik’ kommer att köras.
 • Den här sidan innehåller ett avsnitt med titeln “Aggregerad trafik på fysiskt gränssnitt.”