Hur installerar man programvara utan att administratörsrättigheterna uppdateras?

Vad är proceduren för att installera s på Windows 10? Du kan installera programvaran på en Windows 10-dator genom att säga Steam. Du måste skapa en ny mapp på skrivbordet och dra installationsprogrammet dit. Du kan öppna dokumentet genom att högerklicka på mappen och sedan välja Nytt och Textdokument.

Hur kringgår jag administratörsrättigheter när jag installerar programvara?

 • Ladda ner programvaran och kopiera installationsfilen (normalt.exe-fil) till ditt skrivbord…
 • Du måste nu skapa en ny mapp på skrivbordet…
 • Skapa en ny mapp där du kopierade installationsprogrammet.
 • Hur kör jag ett program utan administratörsrättigheter?

 • Du måste logga in som administratör för att komma åt sidan.
 • Programmets.exe-filen kan nås genom att klicka på programmets ikon.
 • Du kan komma åt egenskaperna genom att högerklicka på den.
 • Du kan redigera säkerhetsinställningarna genom att klicka på Säkerhet.
 • Om du väljer användaren och markerar Full kontroll under “Tillåt” i “Behörigheter för”, kan du ge den användaren behörighet.
 • Du kan ansöka genom att klicka på Apply och OK.
 • Hur kringgår jag begränsningar för nedladdning av administratörer?

  När du har loggat in klickar du på “Start”. Det är inte nödvändigt för dig att vara administratör för att utföra dessa åtgärder. Därefter väljer du “Kontrollpanelen”, “Administrativa verktyg”, “Lokala säkerhetsinställningar” och slutligen “Minsta lösenordslängd”. Lösenordslängden kommer att minskas till “0” från denna dialogruta. Dessa ändringar bör sparas.

  Hur kan jag uppdatera min dator utan administratörsrättigheter?

  Om administratören inte har aktiverat Windows Automatiska uppdateringar, gäller policyn [Computer Configuration/Administrative Templates/Windows Components/Windows Update/Configure Automatic Updates] kan fortfarande ställas in på “Automatisk nedladdning och schemalägg installationen”.

  Hur kringgår jag administratörslösenordet när jag installerar programvara?

  Om du vill uppgradera ditt konto till administrativa rättigheter, gå till “Start”-menyn, högerklicka sedan på “Kommandotolken” och välj “Kör som administratör”. Du kommer sedan att skriva kommandot mellan citattecken och trycka på “Enter”: “net localgroup Administrators /add.” Du kommer att kunna köra programmet enligt beskrivningen nedan.

  Hur går jag förbi systemadministratören?

 • Genom att trycka på Win-R kan du skriva compmgmt.msc och klicka sedan på OK.
 • Mappen Användare finns under Lokala användare och grupper.
 • Du kan välja ett lösenord genom att högerklicka på administratörskontot.
 • Uppgiften kan slutföras genom att följa instruktionerna på skärmen.
 • Hur ger jag mig själv administratörsrättigheter till ett program?

 • Börja med att klicka på Start-knappen.
 • Du kan köra en upphöjd app genom att söka efter den.
 • Det översta resultatet visas och du kan välja var filen ska öppnas.
 • Du kommer åt appens egenskaper genom att högerklicka på genvägen.
 • Genvägsfliken hittar du genom att klicka på den.
 • Knappen Avancerat visas.
 • Se till att Kör är konfigurerad som administratör.
 • Kan du kringgå administratörsbehörigheter?

  Programfilerna och/eller registernycklarna som används av programmet kan till exempel användas för att ge användarna behörigheter manuellt för din app-mapp. Många användare inaktiverar helt enkelt UAC eller beviljar administratörsbehörigheter till användare genom att lägga till ett användarkonto till den lokala gruppen “Administratörer”, som kringgår denna mekanism.

  Kan du installera Windows-uppdateringar utan administratörsrättigheter?

  När Windows Automatic Update och Microsoft Update bestämmer vilka inloggade användare som ska få uppdateringar kommer icke-administratörer att inkluderas. Meddelandet låter icke-administrativa användare installera allt valfritt, rekommenderat och viktigt innehåll.

  Kräver Windows Update administratörsbehörighet?

  En viktig uppdatering har laddats ner för Windows. Installationsprocessen kräver dock tillstånd från Windows: “För att slutföra den här uppgiften måste du skapa ett administratörskonto eller be en administratör att göra det åt dig”.

  Hur åsidosätter jag min datoradministratör?

 • Kontrollpanelen kan hittas genom att skriva den i aktivitetsfältets sökfält. Klicka på Kontrollpanelen på listan för att visa den.
 • Du måste välja Användarkonton igen efter att ha klickat på Användarkonton.
 • Ta reda på vilket administratörskonto du är tilldelad och hur många.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button