Hur hanterar du din status på Microsoft Teams?

Tips för Microsoft Teams självstudier

Ah, de där förbannade samtalen som tas emot när ett inte är tillgängligt! För att övervinna detta är det viktigt att ange dess status i Teams. Om plattformen definierar det automatiskt i vissa fall, till exempel när du har ett samtal, i andra fall är det upp till dig att definiera om du är tillgänglig, upptagen eller till och med frånvarande.

Här är en kort handledning för att underlätta samarbetet med dina användare.

Ändra din status i Teams

Gå till det övre högra hörnet i gränssnittet. Klicka bredvid din profilbild, där din status visas.

Microsoft Teams status

Du har olika alternativ: Tillgänglig, Upptagen, Stör ej, Kom snart tillbaka eller Borta. Nyligen visas till och med statusen “Visas offline”. Lagen får därmed fart med andra konkurrenter. Du kan självklart med det här alternativet fortsätta att bläddra bland till exempel befintliga konversationer och nya omnämnanden. Observera att du måste förnya denna status efter en vecka om du vill fortsätta att synas “offline”. Microsoft Teams återställer automatiskt statusen till “tillgänglig” var sjunde dag.

Du kan också ändra din status genom att skriva i kommandorutan /tillgänglig, /upptagen, /brb, /borta eller /offline

Microsoft Teams orderstatus

Ställ in en varaktighet för din Teams-status

Nyligen låter Microsoft Teams dig också ändra din status under en viss period. För att göra detta, gå under din statusfält, som ligger till höger om ditt förnamn i gränssnittet. I rullgardinsmenyn kan du välja att anpassa statusen efter varaktighet.

Microsoft Teams varaktighetsstatus

Observera att i slutet av perioden du angett, återställer Teams också automatiskt din status till “tillgänglig” som standard.

Hitta andra handledningar om Microsoft Teams:

  • Hur installerar och startar jag Microsoft Teams?
  • Hur hanterar jag aviseringar och inställningar på Microsoft Teams?
  • Hur hanterar man team och kanaler?
  • Hur ställer jag in videokonferenser på Microsoft Teams?
  • Hur kommer jag igång med konversationer på Microsoft Teams?
  • Hur integrerar man delar av Microsoft 365 i Microsoft Teams?

Relaterade Artiklar

Back to top button