Hur fixar man refererat minnesfel på en Windows 8?

 • Kör SFC & DISM scan. Gå till Start, skriv cmd, välj Kör som administratör för att starta kommandotolken.
 • Sök efter skadlig programvara innan du kör.
 • Du måste utföra en ren uppstart och installera…
 • Virtuellt minne bör allokeras.
 • Du kan köra Windows Updates…
 • Systemet måste återställas.
 • Hur fixar du instruktioner vid refererat minne som inte kunde läsas?

 • Det är lätt att ignorera det!!
 • Lägg till mer virtuellt RAM-minne.
 • Stäng alla bakgrundsapplikationer.
 • Tiden bör ställas tillbaka igen.
 • Vidta åtgärder mot en mjukvaruförfalskare.
 • Systemfilskorruption kan upptäckas genom att kontrollera systemfilerna.
 • Överbliven programvara kan tas bort med hjälp av renare verktyg.
 • Se till att allt är uppdaterat.
 • Hur fixar du instruktionen vid 0x00000000 Refererat minne vid 0x00000000-fel?

 • För att öppna fönstret, tryck på Windows-tangenten + X.
 • Kontrollpanelen kommer att visas.
 • Vyn Administrativa verktyg (i vyn “Stora ikoner”) ska nu vara öppen.
 • Windows Memory Diagnostics kan startas genom att dubbelklicka.
 • Du bör starta om datorn om du har problem.
 • Hur fixar du instruktionen vid 0x refererat minne vid 0x minnet kunde inte skrivas?

 • Använd kommandotolken eller kommandoradskommandot för att söka efter objektet.
 • Du kan köra den som administratör genom att högerklicka på den.
 • Skriv sedan sfc /scannow i kommandotolken.
 • Kör skanningen igen om du vill att Windows ska fixa systemfiler som inte fungerar.
 • Varför får jag ett minnesfel?

  Detta fel kan uppstå som ett resultat av att hela datamängden laddas in i minnet. Om ditt program tar slut på minne är det ett minnesfel. Resultatet är att ditt program skapar för många objekt. Du måste leta efter delar av din algoritm som förbrukar mycket minne i ditt exempel.

  Hur åtgärdar jag felkoden utan minne?

 • Du kan hitta regedit.exe i programlistan efter att ha klickat på Start, skrivit det i rutan Starta sökning och sedan valt det.
 • Du hittar den genom att välja HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/SubSystems i undernyckellistan.
 • Hur ändrar jag virtuellt minne i Windows 10?

 • För att komma åt inställningarna, klicka på ikonen Inställningar i Start-menyn.
 • Prestanda ska skrivas.
 • Windows kan justeras för att visas och prestera bättre.
 • Du kan ändra dina virtuella minnesinställningar under avsnittet Virtuellt minne på fliken Avancerat.
 • Vad är Werfault Exe Error?

  Windows 10:s werfault.exe används för att rapportera fel i operativsystemet och applikationerna. Windows-utvecklare använder dessa felrapporter för att hitta och fixa buggar samt de appar du använder varje dag. En werfault.exe är ett Windows-felrapporteringsfel.

  Vad är Explorer Exe Application Error?

  Utforskare. Utforskaren. Ett exe-programfel kan orsakas av en skadad eller skadad hårddisk. I så fall kan du köra ChkDsk-kommandot och starta om din dator för att se om problemet har lösts. Det inbyggda Windows-diskreparationsverktyget CHKDSK kan fixa hårddiskfel som upptäckts.

  Hur fixar du instruktionen vid 0x refererat minne vid 0x minnet kunde inte läsas?

 • Kör SFC & DISM scan. Gå till Start, skriv cmd, välj Kör som administratör för att starta kommandotolken.
 • Sök efter skadlig programvara innan du kör.
 • Du måste utföra en ren uppstart och installera…
 • Virtuellt minne bör allokeras.
 • Du kan köra Windows Updates…
 • Systemet måste återställas.
 • Hur fixar jag att minnet inte kunde skrivas?

 • Använd sökberlocken för att skriva cmd.
 • Kör som administratör kan nås genom att högerklicka på Kommandotolken.
 • Du kan kopiera och klistra in följande kommando i din kommandotolk: sfc/scannow.
 • Kommandot kommer att köras när du klickar på Enter.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button