Hur fixar man kodfel på Honda Radio?

Du kan återställa systemet genom att koppla bort den svarta negativa batterikabeln under huven i 1 till 3 minuter om radion visar ett felmeddelande (ERR). LETTA EFTER ORDET “KOD” på radion så snart du slår på den igen. Den femsiffriga radiokoden kan matas in här. Det rekommenderas att radion slås på igen.

Hur fixar jag Hondas felkod?

 • Du kan återställa din Honda-radio genom att koppla bort batteriet och lämna det i några minuter. Koppla sedan in den igen och den borde fungera igen.
 • Radion bör fungera när du har hittat din bruksanvisning och letat upp koden.
 • Hur får jag min Honda-radiokod?

  Webbplatsen för Honda Radio-NAVICode kan hittas genom att ange ditt VIN-nummer, din information, radions serienummer och om ditt fordon har två enheter (vilket betyder NAVI eller inte). Hondas radiokod kommer att visas när du klickar på SUBMIT.

  Hur fixar jag min Honda Accord-radiokod?

  Nästa steg är att ange din Honda Accord-radiokod med hjälp av radioförinställningsknapparna. Med andra ord, om din Honda Accord-ljudsystemkod är “33351” skulle du trycka på “3” tre gånger, “5” en gång och “1” en gång. Din bils ljudsystem kommer att låsas upp och återställas när du gör detta.

  Varför säger min Honda-radio kod?

  När du byter ut batteriet kommer din Honda att be om en radiokod som orsak nummer ett. Du kommer att bli ombedd att ange koden varje gång batteriet kopplas bort eller helt dött. Radiokoden måste anges om detta inte fungerar.

  Hur återställer jag min Honda-radiokod?

 • Starta motorn, men stäng av fordonets tändning eller stäng av den och slå på den igen.
 • CODE bör visas på radion så snart du slår på den.
 • Radion bör återgå till det normala när du har angett den femsiffriga koden.
 • Hur anger jag min Honda-radiokod?

  Din Civics förinställda radioknappar låter dig ange koden. Med andra ord, om din Honda Civic radiokod är “44771”, skulle du trycka på “4” två gånger, “7” två gånger och “1” en gång. Dina Honda Civic radiofunktioner bör vara tillgängliga direkt när du anger koden.

  Hur låser jag upp min Honda-radio?

  När radion är på, tryck på förinställningsknapparna 1 och 6 samtidigt. Det kommer att visas ett 10-siffrigt serienummer på radion. Serienummer finns på Hondas radioenhet som tillverkades 2001 eller äldre. För att se koden måste radioenheten tas bort.

  Varför säger min radio kod?

  Du bör fortfarande höra radion säga “KODE” – det betyder helt enkelt att säkerhetssystemet har aktiverats eftersom ditt batteri har tagit slut.

  Hur får jag radiokoden för min Honda Accord?

  Honda Accord Audio System-koden kan hittas genom att titta inuti ditt handskfack eller bruksanvisningen. Du bör sätta den på ett klistermärke med radions serienummer. Vi kan hitta din kod på servicecentret på Westbrook Honda.

  Hur låser jag upp min Honda Accord Radio utan koden?

  Radion återställs automatiskt och börjar fungera korrekt efter att du håller strömknappen intryckt i 2 sekunder.

  Hur låser jag upp min bilradio utan koden?

 • För att göra detta måste tändningen vridas till ON-läget.
 • Kontrollera om din radio visar en kod eller LOC genom att slå på den. Om den inte gör det, stäng av den.
 • Efter att ha hållit ned ljudströmknappen och SEEK-knappen i cirka 50-60 minuter, startar radion utan att ange koden.
 • Hur kan jag få koden för min Honda-radio gratis?

  Kontakta Honda-återförsäljaren (gratis) om du vill ha en Honda-radiokod. Du kan få koden från Honda-återförsäljare genom att ringa dem och fråga. Ta med dig radions serienummer om de ber dig ta in fordonet.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button