Hur fixar man kodfel E på Honda Civic?

Du kan återställa systemet genom att koppla bort den svarta negativa batterikabeln under huven i 1 till 3 minuter om radion visar ett felmeddelande (ERR). LETTA EFTER ORDET “KOD” på radion så fort du slår på den igen. Den femsiffriga radiokoden kan matas in här. Det rekommenderas att radion slås på igen.

Hur återställer jag min Honda-radiokod?

 • Starta motorn, men stäng av fordonets tändning eller stäng av den och slå på den igen.
 • CODE bör visas på radion så snart du slår på den.
 • Radion bör återgå till det normala när du har angett den femsiffriga koden.
 • Hur låser jag upp min Honda Civic Radio?

  Din Civics förinställda radioknappar låter dig ange koden. Med andra ord, om din Honda Civic radiokod är “44771”, skulle du trycka på “4” två gånger, “7” två gånger och “1” en gång. Dina Honda Civic radiofunktioner bör vara tillgängliga direkt när du anger koden.

  Hur återställer du radion på en Honda Civic?

  Honda civics radio kan återställas genom att trycka på strömknappen och stänga av den. Koden visas efter tio sekunder om du håller den nedtryckt.

  Hur återställer jag koden på min bilradio?

  Den första och andra siffran i koden kan ställas in genom att trycka på knappen “Timmar” (eller högerpilen). När den fyrsiffriga koden visas korrekt, tryck på knappen. Genom att trycka på “Läge”-knappen kan du låsa in koden du har ställt in. Genom att trycka på “Source” eller “Power”-knapparna kan du återställa stereodäcket.

  Hur återställer du koden på en Honda Civic?

  Du måste hitta din underhuvs säkringsbox och använda bruksanvisningen för att hitta ECU-minnet/backup-säkringen. Byte av säkring bör ta cirka 5 minuter. Genom att göra detta kommer koderna att rensas och ljuset släcks.

  Hur får jag koden för min Honda-radioåterställning?

  Nästa steg är att ange din Honda Accord-radiokod med förinställningsknapparna för radion. Med andra ord, om din Honda Accord-ljudsystemkod är “33351” skulle du trycka på “3” tre gånger, “5” en gång och “1” en gång. Din bils ljudsystem kommer att låsas upp och återställas när du gör detta.

  Hur får jag min Honda-radiokod?

 • Besök https://radio-navicode.honda.com/ för att ta reda på hur du kommer åt din Honda Radio Code.
 • Du kan komma åt din Honda Radiokod genom att ringa Honda America Client Services på 1-800-999-1009…
 • Hondas radiokod kan nås från återförsäljaren genom att klicka här.
 • Hur kan jag få min Honda-radiokod utan serienummer?

  Kontakta Honda-återförsäljaren (gratis) om du vill ha en Honda-radiokod. Du kan få koden från Honda-återförsäljare genom att ringa dem och fråga. Ta med dig radions serienummer om de ber dig ta in fordonet.

  Hur anger jag min Honda-radiokod med bokstäver och siffror?

 • Det är ganska enkelt att hitta serienumret på din radio, även om det kan ta lite ansträngning om du inte har bruksanvisningen.
 • Serienumret kan hittas genom att titta på tillbehörets position.
 • Radiokoden du behöver veta är…
 • Din kod måste anges.
 • Hur låser jag upp min Honda-radio?

  När radion är på, tryck på förinställningsknapparna 1 och 6 samtidigt. Det kommer att visas ett 10-siffrigt serienummer på radion. Serienummer finns på Hondas radioenhet som tillverkades 2001 eller äldre. För att se koden måste radioenheten tas bort.

  Hur återställer jag min Honda Civic Radio Code?

  EN (1) OCH SEX (6) KNAPPAR PÅ RADIO SKA TRYCKAS OCH HÅLLAS MED EN HAND. Slå på radion med din lediga hand samtidigt som du håller ned knapparna 1 & 6. RELEASE KNAPP 1 & 6 kommer att visas när serienumret visas. Du kan skriva ner eller spela in det 8-siffriga serienumret för att använda senare.

  Hur återställer jag min Honda-radio?

 • Starta motorn efter att ha vridit tändningsnyckeln till läget “På”.
 • Volymreglaget ska tryckas in för att slå på radion. Stäng av den efter 10 sekunder. Tryck och håll ned strömknappen i två till fem sekunder för att se radions display.
 • Hur återställer du radion på en Honda Civic utan kod?

  Du kan stänga av radion och koppla bort den svarta kabeln från batteriet i en till tre minuter om den visar ERR istället för CODE. Genom att göra detta steg kommer systemet att återställas.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button