Hur fixar man felkod F21 på en Kenmore-tvättmaskin?

Om CCU inte återställs efter att ha kopplat ur maskinen i en halvtimme, måste du stänga av den. Kontrollera avloppsslangen för veck eller igensatta rör om det inte dyker upp. Se till att pumpen är igång efter att ha kontrollerat de elektriska anslutningarna.

Hur återställer du fel F21?

Återställa. Om felkoden “F21” visas kan du stoppa den aktuella tvättcykeln genom att trycka på “Paus/Avbryt”. Vattnet i tvättmaskinens kar kan avlägsnas genom att trycka på “Töm/Centrifugera” för att tvinga fram en sekundär tömningscykel. När allt vatten har tömts, välj en ny tvättcykel och tryck på “Start”.

Vad betyder kod F21 på Kenmore Washer?

En lång dränering indikeras av F21-felkoden. Du kan lösa det här problemet genom att följa dessa tips: Kontrollera avloppet för tvättmaskinen för att säkerställa att det töms ordentligt. Om avloppsslangen är knäckt eller täppt till måste den inspekteras. Installera den enligt instruktionerna i din bruksanvisning.

Hur rensar jag felkoden på min Kenmore tvättmaskin?

 • På tvättmaskinens kontrollpanel klickar du på knappen “Paus/Avbryt”…
 • Tvättcykeln kan avbrytas två gånger genom att trycka på knappen “Paus/Avbryt”.
 • Vattenslangarna måste kopplas till brickan igen och tapparna måste vara påslagna.
 • Varför säger min tvättmaskin F 21?

  Whirlpool-tvättmaskinen visar en F21-felkod om den inte kan tömma ordentligt. Det finns många anledningar till varför detta händer, inklusive igensatta rör, felaktiga avloppspumpar eller något annat.

  Hur fixar du F21-koder?

  Om din Whirlpool tvättmaskin visar felkoden F21, följ dessa steg: 1 – Kontrollera avloppsslangen på baksidan av tvättmaskinen för att se till att den inte är igensatt, böjd eller blockerad. Se till att det inte finns något större ludd i avloppsslangen som hindrar tvättmaskinen från att tömma vatten genom att ta bort den.

  Hur tvingar jag min Kenmore Elite-tvätt att rinna av?

  Du kan tömma din Kenmore-tvätt manuellt på flera sätt, men att ta bort avloppsslangen är det enklaste. Dra av avloppsslangen genom att klämma ihop stiftet som låser den till apparaten och sedan långsamt dra av den. Så fort vattnet har sugits upp i golvet kommer det att hällas ut.

  Hur återställer du koden på en Bosch F21?

  Om du upplever ett fel med Bosch-maskinen måste du vrida ratten från avstängt läge (klockan 12) till läget klockan 6 och hålla in snurrknappen i några sekunder. Efter att ha hållit in snurrknappen i 15 sekunder, vrid ratten till klockan 7 och fortsätt att hålla den.

  Hur rensar du en Forever 21-kod?

  Du bör försöka återställa din tvättmaskin först. Det är möjligt att din tvättmaskin visar felkoden F21 när den inte borde, och du kan lösa problemet genom att återställa det. Den aktuella tvättcykeln kan avbrytas genom att trycka på “Paus/Avbryt” för att återställa din tvättmaskin.

  Hur rensar jag felkoden på min whirlpooltvätt?

  Koden kan tas bort genom att trycka på paus- eller avbrytknappen två gånger. Du kan koppla ur tvättmaskinen eller koppla ur strömmen i en minut om koden fortfarande visas. Under Clean Washer-cykeln upptäcktes föremål i tvättmaskinen. Clean Washer-cykeln bör startas om efter att föremål har tagits bort från trumman.

  Varför säger min Kenmore Washer F21?

  En lång dränering indikeras av F21-felkoden. Du kan lösa det här problemet genom att följa dessa tips: Kontrollera avloppet för tvättmaskinen för att säkerställa att det töms ordentligt. Om avloppsslangen är knäckt eller täppt till måste den inspekteras.

  Hur återställer jag min Kenmore tvättmaskin?

 • Dagens video. Tryck på “Stopp”-knappen två gånger. Tryck på “Power”-knappen för att slå på datorn.
 • Du kan välja en tvättcykel (t.ex. “Normal”) och sedan välja dina tvättalternativ (t.ex. “Varm/Kall” eller “Kall”).
 • Tvättmaskinen kommer att startas om efter att du klickat på “Start”-knappen.
 • Hur återställer jag F5 på min Kenmore tvättmaskin?

  Koppla ur och låt den sitta i några minuter, anslut den sedan igen för att rensa koderna. Efter det är det dags att åka igen. Flera kommentarer online visar att vattentemperatursensorn eller vattenuppvärmningselementet är relaterat.

  Hur återställer jag min Kenmore frontlastbricka?

  Kontrollpanelen ska lysa efter att maskinen har stängts av och kopplats ur. Anslut brickan igen och vänta tills den sätts på. Genom att göra detta återställs brickan till sina ursprungliga fabriksinställningar.

  Hur tar jag bort felet från min tvättmaskin?

 • Det första steget är att stänga av tvättmaskinen och ta bort strömmen genom att trycka på strömknappen.
 • I steg 2 måste du hålla ned Start/Paus-knappen i cirka 5 sekunder efter att strömmen har stängts av.
 • Det tredje steget är att koppla in brickan igen och slå på den genom att trycka på strömknappen.
 • Vad betyder F 21 på en bricka?

  Ett vattenavloppsproblem är orsaken till felkoden F21 på din Whirlpool tvättmaskin. Du kommer inte att kunna avsluta tvättcykeln och din tvätt blir våt som ett resultat. Vattenpumpen fungerar inte som den ska och tömningsprocessen tar för lång tid.

  Varför blinkar min Maytag-bricka F21?

  En felkod kan användas för att identifiera ett problem med en maskin. Ett problem med avtappningsventilen på din Maytag-tvättmaskin indikeras av felkoden F21. Maytags tvättmaskiner stängs av om de tar mer än åtta minuter att tömma, och du måste felsöka problemet.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button