Hur fixar man fel med ogiltig Mmi-kod?

Om din Android-enhet har en ogiltig MMI-kod, starta om den. Strömknappen och hemknappen ska hållas nedtryckta samtidigt tills telefonen stängs av och börjar vibrera. Vänta tills den startar om efter att den har stängts av.

Vad är meningen med Mmi-kod i mobilen?

En mobiltelefonkod som börjar med en stjärna/hash (*#) prefix. MMI-koden liknar ett telefonnummer och används för att få en mängd information samt aktivera och inaktivera olika åtgärder. Om du anger *#06# på en GSM-telefon kommer modell- och serienumret att visas (se IMEI).

Vad är Mmi-koden för Samsung?

Du kan använda MMI-koder för att ange asterisk

eller hash (#) tecken på telefonens knappsats. Man-Machine Interfaces är också kända som MMI. MMI-koderna i denna grupp är väldigt lika, men de har helt olika åtgärder och grupper.

Vad är Vodafone Mmi-kod?

*111*2# eller *141#

Kontrollera huvudbalansen för Vodafone

*111*2#

Kontrollera Mobilnummer med huvudsaldo

*123#

Vodafone Alert

*121#

Vodafone Best fit-erbjudanden

*111*5*2#

Känn 3G datakort saldo

Vad betyder Mmi-kod *# 21?

Om du slår *#21# och trycker på Ring, kommer du att se status för vidarekoppling av samtal för röst, data, fax, sms, synkronisering, asynkron, paketåtkomst och knappåtkomst. När iPhone är upptagen, slå *#67# och tryck på Ring för att vidarekoppla samtal.

Vad är Idea Mmi Code?

USSD-koder

Detaljer

*121#

Idé Balanskontrollkod

*130*Ladda kod#

Idéladdningskod

*456# eller *457#

Idé Kontosaldo

SMS 3GTV till 54777

Idé Live TV-tjänst

Vad är min Mmi-kod?

En mobiltelefonkod som börjar med en stjärna/hash (*#) prefix. MMI-koden liknar ett telefonnummer och används för att få en mängd information samt aktivera och inaktivera olika åtgärder. Om du anger *#06# på en GSM-telefon kommer modell- och serienumret att visas (se IMEI).

Hur slår jag en Mmi-kod?

Du kan följa dessa steg genom att slå *#*636#*#4#* i uppringaren>navigera till Telefoninformation>klicka på ‘Kör pingtest’>klicka på ‘Stäng av radio’>och slutligen klicka på ‘Slå på IMS’ Din telefon måste startas om senast.

Hur hittar jag min Mmi-kod?

Du kan följa dessa steg genom att slå *#*636#*#4#* i uppringaren>navigera till Telefoninformation>klicka på ‘Kör Ping-test’>klicka på ‘Stäng av radio’>och slutligen klicka på ‘Slå på IMS’

Vad är Mmi Code In Vi?

Vi Prepaid Nytt menyflöde

*199*1*7#

Ladda erbjudande

*199*1*8#

Röst, SMS, roamingerbjudanden

*199*2*1#

Min balans

*199*2*2#

Internetanvändning/Dataanvändning

Relaterade Artiklar

Back to top button