Hur fixar man 5d-felkod Maytag Washer?

Det är erkänt att felkoder som “Sd” kan dyka upp av misstag på Maytag-produkter. Om du vill ta bort koden från skärmen och försöka använda tvättmaskinen igen, tryck på “Paus/Avbryt” två gånger eller “Power” en gång. När koden kommer tillbaka, koppla ur tvättmaskinen i 60 sekunder och försök igen innan du ringer efter hjälp.

Hur fixar jag felkod 5d?

Det är möjligt att felkod 5d uppstår på grund av ett fel, så den måste återställas. Om du vill lösa problemet korrekt måste du trycka två gånger på PAUSE / AVBRYT eller en på POWER och sedan börja tvätta maskinen. Ta ut skrymmande, mjuka eller fluffiga föremål från tvättmaskinen. Den startade cykeln fortsätter efter det.

Varför blinkar min Maytag Washer 5d?

En överdriven mängd tvättmedelslödder förekom under cykeln, varför denna felkod visas. Om du använder för mycket tvättmedel eller inte använder High Efficiency (HE) tvättmedel kan du uppleva detta problem. När löddret är för högt kommer brickan inte att kunna snurra ut dem.

Vad betyder det när min bricka säger 5d?

Det är för mycket skum inuti trumman på en Samsung tvättmaskin, vilket orsakar felet 5d.

Hur rensar du felkoden på en Maytag-bricka?

Koden kan tas bort genom att trycka på paus- eller avbrytknappen två gånger. Du kan koppla ur tvättmaskinen eller koppla ur strömmen i en minut om koden fortfarande visas. Under Clean Washer-cykeln upptäcktes föremål i tvättmaskinen. Clean Washer-cykeln bör startas om efter att föremål har tagits bort från trumman.

Hur fixar jag felkod 5d på Kenmore Washer?

Glöm inte att mäta tvättmedel. Tillverkarens anvisningar bör följas. En korrigeringsrutin för lödderminskning kommer att köras i slutet av tvättcykeln om för mycket lödder upptäcks. Du kan skölja dina plagg ordentligt med lödderreduceringsrutinen, som tar bort extra lödder.

Vad betyder felkod D5?

Om tvättmaskinens dörr är stängd betyder det att tvättmaskinens dörr inte är fysiskt låst, men den kan vara stängd. När tvättmaskinen är laddad och luckan är stängd visar den ett D5-fel. Den kan vara stängd, men ett felmeddelande D5 betyder att dörren inte är ordentligt låst för att förhindra att den öppnas.

Hur fixar jag min 5d Maytag-bricka?

Felet orsakas av att du trycker på “Paus/Avbryt” två gånger eller på “Power”-knappen en gång för att ta bort koden från skärmen och försöka igen. När koden kommer tillbaka, koppla ur tvättmaskinen i 60 sekunder och försök igen innan du ringer efter hjälp.

Vad betyder D5 i tvättmaskinen?

När du tvättar en last öppnas inte tvättmaskinens lucka och du kan få ett D5-fel. När tvättmaskinen är laddad och luckan är stängd visar den ett D5-fel. Den kan vara stängd, men ett felmeddelande D5 betyder att dörren inte är ordentligt låst för att förhindra att den öppnas.

Relaterade Artiklar

Back to top button