Hur fixar jag Windows-felet Kan inte ladda Maintanence.vbs?

Hantering av öppna koncernpolicyer. Du kan redigera grupprincipobjekt (GPO) genom att högerklicka och välja Redigera från urvalet grupprincipobjekt (GPO). Du kan redigera inställningen Tillåt VBScript att köras i Internet Explorer genom att dubbelklicka och redigera den. Policyn kan aktiveras genom att klicka på Aktiverad.

Hur fixar jag Windows-skriptfel?

 • Se till att din dator är virusfri och att alla hot tas bort…
 • Standardvärdet för VBS-filen måste ändras.
 • De skadade systemfilerna kan repareras med SFC och DISM.
 • Se till att du använder Microsoft Safety Scanner…
 • Du kan återställa ditt system genom att använda en systemåterställningspunkt…
 • Registereditorn kan användas för att aktivera Windows Script Host.
 • Hur blir jag av med Windows Script Host Error?

  Du kan nå den vänstra rutan i Registereditorn genom att öppna den. Du kan logga in på Computer/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/WinLogon genom att skriva Computer/HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/WinLogon. Du kan växla mellan den högra och vänstra rutan genom att klicka på WinLogon en gång. Du kan ta bort VMApplet- och WinStationDisabled-posterna genom att rulla nedåt.

  Fungerar Vbscript fortfarande i Windows 10?

  VBScript är över!! Den 9 juli 2019 släppte Microsoft en liknande uppdatering för Windows 10. Från och med nu kommer alla Windows-system med de senaste uppdateringarna installerade att vara inaktiverade som standard med VBScript. VBScript var redan för det mesta borta.

  Hur kontrollerar jag om Vbscript är aktiverat?

  Klicka på fliken Detaljer i Aktivitetshanteraren för att öppna detaljsektionen. Processen wscript används om VBScript eller JScript körs. Exe eller cscript är filen. Du kan aktivera “Kommandorad” genom att högerklicka på kolumnrubriken och välja “Kommandorad”. Skriptfilen du kör bör anges här.

  Vad används Vbscript till?

  Active Scripting language VBScript (“Microsoft Visual Basic Scripting Edition”) är en produkt från Microsofts Visual Basic-utvecklingsteam. Microsoft Windows-systemadministratörer kan skapa kraftfulla verktyg för att hantera datorer med felhantering, subrutiner och andra avancerade programmeringskonstruktioner med detta program.

  Behöver jag installera Vbscript?

  Det är ett skriptspråk, som nämnts tidigare. Eftersom det ingår i Windows behöver du inte installera det. Du kommer att få en VBSCRIPT om du får en. Om du upplever ett fel med DLL-filen, kolla i papperskorgen för att se om du av misstag har raderat den.

  Hur fixar jag skriptfel i Windows 10?

 • Du kan skriva Internetalternativ i Start-menyn genom att trycka på Start-knappen.
 • Om objektet visas i listan, klicka på det.
 • Fliken Avancerat ska nu vara vald.
 • Avsnittet Bläddring finns i listan över objekt.
 • Du kan inaktivera skriptfelsökning (Internet Explorer) eller inaktivera skriptfelsökning (Övrigt).
 • Hur fixar jag ett skriptfel som popup upp?

 • Vänligen ladda om webbsidan.
 • Se till att din webbläsare är uppdaterad…
 • Du bör också ladda andra webbsidor.
 • Du bör byta till en annan webbläsare…
 • Du bör ladda webbsidan på en annan enhet…
 • Se till att du tar bort alla temporära internetfiler…
 • Du kan inaktivera plugin-program genom att följa dessa steg…
 • Du bör inaktivera hårdvaruacceleration.
 • Hur blir jag av med Microsoft Windows Script Host Virus?

 • Välj Den här datorn från menyn.
 • Gå till menyn och välj Öppna.
 • Fliken Visa finns till vänster.
 • Välj alternativet Alternativ.
 • Fliken Filtyper finns till vänster.
 • Du kan välja VBScript-skriptfil från listan över filtyper.
 • Du kan ta bort möjligheten för WSH att köra genom att klicka på knappen Ta bort.
 • Hur fixar jag ett skriptvärdfel?

 • Det första alternativet är att returnera standardvärdet för VBS-filen.
 • Det andra alternativet är att ta bort posterna efter att userinit.exe har körts.
 • Du kan ta bort *.vbs-posten som visas vid din start genom att välja alternativ 3.
 • Hur fixar jag Windows Script Host Access är inaktiverat på den här maskinen?

  Du kan aktivera eller inaktivera Windows Script Host genom att skriva regedit i sökrutan. Registereditorn kan nås genom att öppna rutan Kör och klicka på Enter. Aktiverad finns i den högra panelen. Du kan aktivera Windows Script Host-åtkomst genom att dubbelklicka på posten 0 och ge den Value Data 1.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button