Hur fixar jag Windows Error Recovery Gateway?

Med hjälp av dessa metoder kan du fixa Windows Error Recovery-fel: Ta bort nyligen installerad maskinvara. Windows Start Repair kan köras. Du kan återställa din bärbara HP-dator med Systemåterställning genom att starta LKGC (senast kända bra konfiguration). Den bärbara datorn måste återställas. Windows installationsskivor bör användas för startreparation. Windows måste installeras om.

Hur fixar jag Windows-startfel?

 • Du bör nu starta systemet till installationsmediet för den Windows-version du använder.
 • Du kan reparera din dator genom att välja Nästa > Reparera din dator på skärmen Installera Windows.
 • Du kan välja Felsökning på skärmen Välj ett alternativ.
 • Du kan reparera din startenhet genom att välja Startup Repair på skärmen Avancerade alternativ.
 • Hur reparerar jag systemåterställningsalternativ?

 • Din dator bör nu startas om.
 • Windows 7-logotypen visas när du trycker på F8.
 • Du kan reparera din dator genom att välja alternativet Reparera din dator i menyn Avancerade startalternativ.
 • Ange din information genom att trycka på Enter.
 • Det är nu dags att komma åt systemåterställningsalternativ.
 • Hur fixar jag felkoden 0xc000000f utan skiva?

 • Den första lösningen är att kontrollera och byta nätsladden och att ta bort externa enheter.
 • Bootrec.exe är den andra lösningen.
 • BOOTMGR kan repareras genom att använda startreparation.
 • Bygg om BCD manuellt som lösning 4.
 • Du kan kontrollera dina kablar, BIOS och drivrutiner för att hitta lösningen.
 • Hur fixar jag felkod 0x0000185?

 • Windows 10 Installation Media kan användas för att reparera din dator.
 • Startkonfigurationsdata måste byggas om.
 • Du kan återställa ditt system genom att köra Systemåterställning.
 • All kringutrustning måste kopplas bort.
 • Diskrensning bör köras.
 • Se till att din hårddisk fungerar.
 • Ta bort all programvara som nyligen har installerats.
 • Du kan felsöka BSOD:er genom att köra felsökaren.
 • Vad är systemåterställningsalternativ?

  Verktyg för reparation, återställning och diagnostik av Windows finns tillgängliga under menyn Systemåterställningsalternativ. Från och med Windows 8 ersattes menyn av avancerade startalternativ. Den här menyn är också känd som Windows Recovery Environment, eller WinRE.

  Hur fixar jag systemåterställningsalternativ i Windows 10?

 • Du kan komma åt Windows 10 Advanced Startup Options-menyn genom att klicka på Start-knappen…
 • Klicka på Felsök när din dator har startat.
 • Sedan måste du klicka på alternativet Avancerat.
 • Starta igen genom att klicka på Startup Repair.
 • Du hittar menyn Avancerade startalternativ genom att slutföra steg 1 från föregående metod.
 • Gå till Systemåterställning och klicka på den.
 • Vad är skillnaden mellan systemåterställning och systemåterställning?

  Som med en återställningsmekanism är Systemåterställning liknande. Du kan återställa din maskin till fabriksinställningarna med Systemåterställning, ett inbyggt verktyg. I systemåterställning återställs maskinen till sitt ursprungliga tillstånd.

  Hur fixar jag Windows som inte kunde starta utan disk?

 • Din dator bör nu startas om.
 • Listan med startalternativ visas när du trycker på F8.
 • Att välja den senast kända bra konfigurationen (avancerat) är nästa steg.
 • Datorn startar när du trycker på Enter.
 • Hur fixar du 0xc000000f-felet när du startar upp ditt Windows?

 • All kringutrustning ska kopplas ur och alla externa hårddiskar eller SSD:er ska tas bort.
 • Starta upp BOOTMGR med en startbar USB-enhet och du kommer att kunna fixa det.
 • Se till att dina datakablar är i gott skick…
 • Se till att BIOS-inställningarna är korrekta.
 • Du kanske vill försöka bygga om BCD-datafilen manuellt.
 • Hur fixar jag Windows 10 Boot Configuration Data saknas?

 • Datorn ska nu vara ansluten till ditt installationsmedium.
 • Du måste börja med media…
 • Gå till Windows Setup-menyn och klicka på Nästa.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Se till att du väljer Felsökning.
 • “Avancerade alternativ” kan väljas.
 • “Kommandotolk” ska väljas.
 • Tryck på enter när du har skrivit Bootrec /fixmbr.
 • Hur fixar du ett fel som uppstod när du försökte läsa startkonfigurationsdata?

 • Din dator bör startas om efter att du har satt i installationsskivan för Windows.
 • Klicka på “Nästa” när du har valt dina språkinställningar.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button