Hur fixar jag Windows Error Recovery Acer?

Vad ska jag göra om jag får som Error Recovery? Starta Windows normalt genom att välja Starta Windows normalt. Hårdvara som nyligen har installerats bör tas bort. Gå till den senaste kända bra konfigurationen och starta. Starta ditt Startup Repair-program. Bygg om BCD. Du kan köra CHKDSK genom att klicka här. Windows måste installeras om.

Hur fixar jag felåterställning på Acer Laptop?

Klicka på Nästa efter att ha valt den enhet där Windows installerades (vanligtvis C:/). Gå till fönstret Systemåterställningsalternativ och välj Systemåterställning. För att välja en återställningspunkt, följ systemåterställningsguiden. Klicka på Slutför för att återställa din dator.

Hur fixar jag Windows Error Recovery?

 • Hårdvara som nyligen har installerats bör tas bort.
 • Windows Start Repair kan köras.
 • LKGC (Last Known Good Configuration) bör startas upp.
 • Systemåterställning är det bästa sättet att återställa din bärbara HP-dator.
 • Den bärbara datorn måste återställas.
 • Windows installationsskivor bör användas för startreparation.
 • Windows måste installeras om.
 • Hur tar jag bort Windows Error Recovery från start?

 • Windows PC bör startas genom att trycka på Start-knappen.
 • “Start” och skriv CMD i sökrutan.
 • Du kan köra som administratör genom att högerklicka på CMD.
 • “BCDedit /set bootstatuspolicy ignoreallfailures” ska skrivas in.
 • Hur fixar jag felkoden 0xc000000f utan skiva?

 • Den första lösningen är att kontrollera och byta nätsladden och att ta bort externa enheter.
 • Bootrec.exe är den andra lösningen.
 • BOOTMGR kan repareras genom att använda startreparation.
 • Bygg om BCD manuellt som lösning 4.
 • Du kan kontrollera dina kablar, BIOS och drivrutiner för att hitta lösningen.
 • Hur fixar jag Windows-fel i återställningsläge?

 • Datorn bör startas om.
 • F8-tangenten ska tryckas in efter att startmeddelandet visas.
 • Du kan reparera din dator genom att välja Reparera din dator…
 • Nästa-knappen visas. Klicka på det…
 • Du kan välja ditt användarnamn här…
 • Du måste ange ditt lösenord och klicka på OK.
 • Kommandotolken är det första alternativet.
 • Hur fixar jag Windows-fel?

 • Du kan hitta felsökare genom att välja Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsökning, eller genom att välja genvägen Hitta felsökare i slutet.
 • Du kan köra felsökaren genom att välja vilken typ av felsökning du vill göra.
 • Hur återställer du en Acer Laptop?

  När du ser Acer-logotypen, starta om din Acer-dator och tryck på Alt-tangenten och F10-tangenten. I steg 3 måste du slutföra följande steg. Välj Helt återställ systemet till fabriksinställningar, Återställ operativsystem och behåll användardata, eller Installera om drivrutiner eller applikationer från menyn Återställ.

  Hur fixar jag Windows-startfel?

 • Du bör nu starta systemet till installationsmediet för den Windows-version du använder.
 • Du kan reparera din dator genom att välja Nästa > Reparera din dator på skärmen Installera Windows.
 • Du kan välja Felsökning på skärmen Välj ett alternativ.
 • Du kan reparera din startenhet genom att välja Startup Repair på skärmen Avancerade alternativ.
 • Hur kringgår jag Windows Recovery?

 • För att komma åt inloggningsskärmen, tryck på Windows-logotypen + L och tryck sedan på Skift-tangenten samtidigt som du väljer strömknappen > Starta om i det nedre högra hörnet av skärmen för att starta om din dator.
 • När du startar om din dator kommer den att vara i Windows Recovery Environment (WinRE).
 • Hur fixar jag Windows som inte kunde starta utan disk?

 • Din dator bör nu startas om.
 • Listan med startalternativ visas när du trycker på F8.
 • Att välja den senast kända bra konfigurationen (avancerat) är nästa steg.
 • Datorn startar när du trycker på Enter.
 • Hur fixar du 0xc000000f-felet när du startar upp ditt Windows?

 • All kringutrustning ska kopplas ur och alla externa hårddiskar eller SSD:er ska tas bort.
 • Starta upp BOOTMGR med en startbar USB-enhet och du kommer att kunna fixa det.
 • Se till att dina datakablar är i gott skick…
 • Se till att BIOS-inställningarna är korrekta.
 • Du kanske vill försöka bygga om BCD-datafilen manuellt.
 • Hur fixar jag Windows 10 Boot Configuration Data saknas?

 • Datorn ska nu vara ansluten till ditt installationsmedium.
 • Du måste börja med media…
 • Gå till Windows Setup-menyn och klicka på Nästa.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Se till att du väljer Felsökning.
 • “Avancerade alternativ” kan väljas.
 • “Kommandotolk” ska väljas.
 • Tryck på enter när du har skrivit Bootrec /fixmbr.
 • Hur fixar jag fel 0xc00000f i Windows 7?

 • Din dator bör startas om efter att du har satt i installationsskivan för Windows.
 • Klicka på “Nästa” när du har valt dina språkinställningar.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button