Hur fixar jag Windows 10 Update Error 0x80070424?

Vad kan jag göra om jag får ett felmeddelande t Windows Update Error 0x80070424? Se till att din anslutning är stark. Prova Windows Update-felsökaren. Använd en manuell installation av uppdateringen. Uppdateringstjänster bör startas om. Ett batchskript kan användas för att återställa Windows Update Services. Se till att ditt antivirus och brandvägg är inaktiverade. Slutsatsen är den.

Hur fixar jag fel 0x80070424 i Windows 10?

 • Du kan använda Windows Update-felsökaren genom att gå till Start, skriva Inställningar och sedan trycka på Enter.
 • Ett bra verktyg kan användas för att fixa ditt system…
 • Du kan köra SFC och DISM samtidigt.
 • Windows Update-tjänster måste vara aktiverade för viktiga uppgifter.
 • Systemfiler måste registreras.
 • Windows-uppdateringskomponenter måste återställas.
 • Med hjälp av en manuell nedladdning kan du uppdatera ditt system.
 • Vad är det här felet 0x80070424?

  En tjänst som inte är installerad markeras som en felkod 0x80070424 eftersom den inte finns.

  Hur åtgärdar jag ett Windows 10-uppdateringsfel?

 • Windows Update kan behöva installeras om.
 • Anslut din kringutrustning och starta om dem…
 • Se till att du har tillräckligt med diskutrymme.
 • Felsökningsverktyg för Windows 10 kan användas.
 • Windows 10-uppdateringar kan pausas…
 • Windows Update-filer bör raderas manuellt.
 • Använd en manuell nedladdning och installera den senaste uppdateringen.
 • Hur fixar jag fel 0x800f0831 när jag installerar Windows 10 Update?

 • Se till att din anslutning fungerar. Koppla ur routern och vänta två minuter för att se om loppkraften är borta.
 • Du kan testa din uppdatering genom att köra uppdateringsfelsökaren…
 • Du måste starta om uppdateringstjänsterna…
 • Du kan installera uppdateringarna manuellt.
 • Slutsatsen är den.
 • Hur fixar jag Microsoft Update-fel?

  Du kan använda uppdateringsfelsökaren för att lösa en felkod när du laddar ner och installerar Windows-uppdateringar. För att felsöka ytterligare problem, välj Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsök. Du kan sedan köra felsökaren genom att välja Windows Update > Kör felsökaren under Kom igång.

  Kan inte uppdatera Windows 10?

 • Du bör avinstallera säkerhetsprogram från tredje part.
 • Använd uppdateringsverktyget för Windows för att manuellt söka efter uppdateringar.
 • Windows Update bör köras som vanligt.
 • Du kan felsöka Windows-uppdateringar genom att köra felsökaren.
 • Windows uppdateringstjänst kan startas om av CMD.
 • Systemenheter bör kunna rymma mer utrymme.
 • Systemfiler som har skadats kan repareras.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button