Hur fixar jag Windows 10 felkod Oxc00000e5?

Du kan fixa felkoden 0xc0000005 genom att byta ut ditt RAM-minne. Det är viktigt att bekräfta att RAM-minnet är orsaken till problemet innan du fortsätter. Du kanske vill stänga av din dator och använda ett annat RAM istället. Du kan kontrollera om felet kvarstår efter att du har gjort det genom att slå på datorn.

Hur fixar jag 0xc0000005 när jag installerar Windows?

 • Den första lösningen är att avaktivera Data Execution Prevention (DEP) för programmet.
 • Den andra lösningen är att inaktivera AppInit_DLLs-mekanismen i Windows-registret.
 • Den tredje lösningen är att utföra en skadlig programvara.
 • Att köra Windows Memory Diagnostic och ersätta eventuellt defekt RAM är lösning 4.
 • Vad orsakar fel 0xc0000005?

  Ett programfel 0xc0000005 (Access Violation) orsakas vanligtvis av att en dator inte kan bearbeta de filer och inställningar som krävs för att köra ett visst program.

  Hur åtgärdar jag felkoden 0xc0000142?

 • Kör programmet som administratör för att åtgärda problemet.
 • Tredjeparts antivirusprogram bör avinstalleras.
 • Den tredje fixen är att starta datorn i felsäkert läge för att fixa fel 0xc0000142.
 • Den fjärde fixen är att utföra en ren systemstart.
 • Programmet måste installeras om eller uppdateras.
 • Kör System File Checker (SFC) och DISM Scan på din dator för att fixa #6.
 • Vad är installationsfel 0xc0000005?

  När du kör ett program i Windows kanske din dator inte kan bearbeta filer och inställningar korrekt. Ett 0xc0000005-fel uppstår vanligtvis när du försöker köra ett visst program. Du kan få problem med ditt RAM-minne eller register, eller så kan du ha problem med att konfigurera din dator.

  Hur fixar jag Windows-installationen som stötte på ett oväntat fel Windows 10?

 • Se till att systemkraven är uppfyllda.
 • Se till att RAM-minnet och hårddisken är uppdaterade.
 • USB-enheten och USB-porten bör bytas.
 • Media Creation Tool kan användas för att göra installationsmedia.
 • Hur fixar jag Windows 7-applikationen kunde inte startas korrekt 0xc0000142?

  (0xC0000142) Applikationen kunde inte startas korrekt. “Klicka på OK för att stänga programmet. När du försöker starta ett föråldrat eller skadat program visas ofta felet 0xc0000142. I de flesta fall kommer uppdatering av programmet där felet uppstod att lösa problemet.

  Hur fixar jag Winword Exe Application Error 0xc0000142?

 • Du kan trycka på Windows samtidigt genom att trycka på tangenterna samtidigt.
 • Du kan köra rstrui genom att skriva det i kommandorutan kör.
 • Systemåterställningsguiden kommer att be dig välja ett tidigare läge och klicka på Nästa för att återställa ditt system på det datumet på den första skärmen.
 • Om felet 0xc0000142 kvarstår efter systemåterställningen, kontrollera om det har lösts.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button