Hur fixar jag Whirlpool 5d felkod?

Om du vill lösa problemet korrekt måste du trycka två gånger på PAUSE / AVBRYT eller en på POWER och sedan börja tvätta maskinen. Ta ut skrymmande, mjuka eller fluffiga föremål från tvättmaskinen. Den startade cykeln fortsätter efter det. Som ett resultat av svullna yllekläder bör sensorn inte längre kunna detektera 5d.

Vad betyder det när Whirlpool Washer säger 5d?

En bricka med för mycket lödder (Sd eller Sud) visas i displayen. Som en del av dess lödderreduktionsrutin är tvättmaskinen igång. Låt det fortsätta.

Vad är 5d-felkod?

Det är för mycket skum inuti trumman på en Samsung tvättmaskin, vilket orsakar felet 5d.

Hur åtgärdar jag felet på min Whirlpool-tvättmaskin?

Det finns en LE-felkod på brickans display som indikerar att motorn är låst, möjligen på grund av en stor tvättbelastning, som kan orsakas av en låst motor. LE-koder orsakas av stora och tunga belastningar som belastar motorn. Om du utför en återställning på brickan kommer felet normalt att lösas med en mindre belastning.

Vad betyder felkod 5d på Whirlpool tvättmaskin?

Det finns för mycket tvållödder i tvättmaskinen, så Whirlpool Cabrio 5d felkod betyder att tvättmaskinen upptäcker ett fel. En felkod kan orsakas av en igensatt avloppspump eller avloppsledning, en felaktig avloppspump, skumnivåsensor eller ett felaktigt huvudstyrkort.

Hur rensar jag felkoden på min whirlpooltvätt?

Koden kan tas bort genom att trycka på paus- eller avbrytknappen två gånger. Du kan koppla ur tvättmaskinen eller koppla ur strömmen i en minut om koden fortfarande visas. Under Clean Washer-cykeln upptäcktes föremål i tvättmaskinen. Clean Washer-cykeln bör startas om efter att föremål har tagits bort från trumman.

Hur fixar jag min Sd Whirlpool tvättmaskin?

En stor mängd tvättmedel användes, vilket resulterade i att lödder eller skum bildades som var för starkt. Detta problem kan lösas genom att lägga till ytterligare en sköljcykel utan att tillsätta mer tvättmedel. Det är ibland nödvändigt att lägga till en paus och ytterligare sköljcykler för att bryta upp löddret efter att detta problem har upptäckts.

Vad betyder 5d bricka?

Det finns ett “skumlås”-tillstånd på den brickan, vilket indikeras av Sd (5d)-koden. Som beskrivs i den tidigare svarslänken från Celene, är detta fel detsamma. Om det finns skum i tvättmaskinen är det dags att rengöra den.

Hur fixar jag felkod 5d på Maytag Washer?

Det är erkänt att felkoder som “Sd” kan dyka upp av misstag på Maytag-produkter. Om du vill ta bort koden från skärmen och försöka använda tvättmaskinen igen, tryck på “Paus/Avbryt” två gånger eller “Power” en gång. När koden kommer tillbaka, koppla ur tvättmaskinen i 60 sekunder och försök igen innan du ringer efter hjälp.

Hur fixar jag felkod 5d på Kenmore Washer?

Överanvändning av tvättmedel är vanligtvis skyldig till detta. Dessutom kan vanligt tvättmedel orsaka det om du istället använder HE-tvättmedel (High Efficiency). I de flesta fall kan du köra ett avlopp/centrifug för att avsluta tvätten efter att det överflödiga löddret har avsvunnit.

Hur fixar jag felkod 5d?

Det är möjligt att felkod 5d uppstår på grund av ett fel, så den måste återställas. Om du vill lösa problemet korrekt måste du trycka två gånger på PAUSE / AVBRYT eller en på POWER och sedan börja tvätta maskinen. Ta ut skrymmande, mjuka eller fluffiga föremål från tvättmaskinen. Den startade cykeln fortsätter efter det.

Vad betyder felkod D5?

Om tvättmaskinens dörr är stängd betyder det att tvättmaskinens dörr inte är fysiskt låst, men den kan vara stängd. När tvättmaskinen är laddad och luckan är stängd visar den ett D5-fel. Den kan vara stängd, men ett felmeddelande D5 betyder att dörren inte är ordentligt låst för att förhindra att den öppnas.

Hur åtgärdar jag ett fel i Whirlpool Washer?

 • Whirlpool-tvättmaskinen ska kopplas ur från elnätet så att den kan rengöras.
 • Efter att styrenheten har startat om, vänta 15-20 minuter.
 • Genom att trycka på START-knappen (På/Av) kan du återställa felet.
 • Se till att luckan är låst.
 • Hur rensar du felkoden på en Whirlpool Top Load Bricka?

  En felkod för systemet. För att starta om tvättmaskinen, tryck på START/PAUS en andra gång för att rensa koden och starta om den. Koden kanske inte är tydlig om de varma och kalla inloppsslangarna har installerats felaktigt (omvänt). Kontakta oss eller schemalägg service online om koden inte är tydlig.

  Hur åtgärdar jag E1-felet på min bubbelpooltvätt?

 • Se till att vattenkranarna inte är stängda så att de inte fryser.
 • Om vattentrycket i huset är över 20 kPa är det säkert att göra det.
 • Du bör rengöra inloppsslangens filtersilar noggrant, men ta inte bort dem eller stör deras placering.
 • Se till att avloppsslangen inte är under 700 mm (2712 tum) från golvet.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button