Hur fixar jag Tcpdf-felet för Windows 10?

Om ‘TCPDF’ visas som ett fel betyder det att det var ett problem med PDF-genereringen.

Hur laddar jag upp en bild till Tcpdf?

I följande exempel kan du använda HTML img> enligt nedan, $image_path = ‘path/to/image’; $print = ‘*p>lite text’. Den tryckta versionen av denna artikel finns på http://www.print.com/. Följande kod kommer att returnera ‘*img src=”‘.

Hur man löser Tcpdf-felbild Kan inte få storleken på bilden?

Det finns 8 svar på denna fråga. På grund av bristen på stöd för HTTP-omslaget, kan filesize() misslyckas med att stat() fjärrbildfilen. En symbol @ kan användas för att förbehandla bilddata för att skicka den direkt till TCPDF image()-metodens dokumentation.

Varför misslyckas Pdf-nedladdningar?

Du får ett felmeddelande, “Det gick inte att ladda PDF-dokument”, som indikerar att webbläsaren du använder, Google Chrome, försöker öppna den elektroniska transkriptionen i sin egen PDF-läsare på din dator. Adobe Acrobat Reader krävs för att öppna utskriften eftersom det är en säker PDF.

Hur man fixar Tcpdf-fel Vissa data har redan matats ut Kan inte skicka Pdf-fil?

Lösning. För att ta bort utdata från din kod kan du söka efter raden eller koden som genererar en del utdata före TCPDF och ta bort den (som print_r, var_dump, echo, etc.).

Hur skapar jag en Tcpdf Pdf?

 • Det första steget är att importera ett TCPDF-bibliotek till ditt projekt: require(‘tcpdf’)…
 • Det andra steget är att skapa TCPDF-objektet: $pdf=new TCPDF (PDF_PAGE_ORIENTATION, PDF_UNIT, PDF_PAGE_FORMAT, true, ‘UTF-8’, false);…
 • Det tredje steget är att anropa AddPage()-metoden.
 • Det fjärde steget är att skriva HTML med metoden WriteHTML()…
 • Output()-metoden används i steg 5.
 • Hur lägger jag till en bakgrundsbild i Tcpdf?

  Du kan prova detta: $img_file = $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’]. Jag laddar upp ett foto. Bildstorlek: 0, 0, 210, 297, “, “, false, 300, “, false, false, 0);

  Relaterade Artiklar

  Back to top button