Hur fixar jag startfel Windows 8?

Du måste sätta in den ursprungliga DVD- eller USB-enheten för att göra det. Din dator bör nu startas om. Skivan/USB-skivan måste vara ansluten innan datorn kan starta. Du kan reparera din dator genom att klicka på Reparera din dator eller genom att trycka på R på installationsskärmen. Felsök genom att klicka på Felsök. Kommandotolken visas. Du kan skriva dessa kommandon på kommandoraden: bootrec /FixMbr /FixBootrec /ScanOs bootrec /RebuildBcd.

1 Uppstartskonfigurationsdata saknas?

 • Här är fem sätt att fixa ett felmeddelande “Startkonfigurationsdatafilen saknar viss nödvändig information”.
 • Återställningsenheten måste startas om…
 • Börja med att köra “Automatisk reparation” på din dator.
 • Kommandotolken är ett bra ställe att börja.
 • Datorn bör återställas till fabriksinställningarna…
 • Den trasiga hårddisken måste bytas ut.
 • Hur fixar jag att Windows 8 inte startar?

 • System av operativsystem.
 • Det finns inga problem med specifik Windows 8-start.
 • Kontrollera att datorn slutför initial power-up (POST).
 • Alla externa enheter bör kopplas ur.
 • Specifika felmeddelanden bör kontrolleras.
 • Standardvärdena i BIOS måste återställas.
 • Du måste köra en datordiagnostik.
 • Driftsätt: Säkert läge.
 • Hur fixar jag startfel?

 • Datorn ska nu vara ansluten till ditt installationsmedium.
 • Du måste börja med media…
 • Gå till Windows Setup-menyn och klicka på Nästa.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Se till att du väljer Felsökning.
 • “Avancerade alternativ” kan väljas.
 • “Kommandotolk” ska väljas.
 • Tryck på enter när du har skrivit Bootrec /fixmbr.
 • Hur fixar jag Windows Boot Error?

 • Windows Säkert läge kan vara till hjälp…
 • Se till att ditt batteri är i god hälsa…
 • Du bör koppla bort alla dina USB-enheter.
 • Stäng av snabbstartsalternativet.
 • Se till att dina andra BIOS/UEFI-inställningar är korrekt inställda…
 • Skanna din dator efter skadlig programvara.
 • Kommandotolksgränssnittet bör öppnas.
 • Återställ ditt system eller starta det igen.
 • Hur fixar jag ett startproblem?

 • Du bör nu starta systemet till installationsmediet för den Windows-version du använder.
 • Du kan reparera din dator genom att välja Nästa > Reparera din dator på skärmen Installera Windows.
 • Du kan välja Felsökning på skärmen Välj ett alternativ.
 • Du kan reparera din startenhet genom att välja Startup Repair på skärmen Avancerade alternativ.
 • Hur fixar jag Mbr i Windows 8?

 • Den ursprungliga installations-DVD:n måste användas för att starta.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på Reparera din dator på välkomstskärmen.
 • Se till att du väljer Felsökning.
 • Kommandotolken bör väljas.
 • Skriv följande kommandon när kommandotolken laddas: bootrec /FixMbr /FixBoot /FixBootrec /ScanOs bootrec /RebuildBcd.
 • Hur åtgärdar jag startkonfigurationsdatafilen saknas?

 • Du måste börja med media…
 • Gå till Windows Setup-menyn och klicka på Nästa.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Se till att du väljer Felsökning.
 • “Avancerade alternativ” kan väljas.
 • “Kommandotolk” ska väljas.
 • Tryck på enter när du har skrivit Bootrec /fixmbr.
 • Tryck på Retur när du har skrivit Bootrec /scanos.
 • Vad händer när startkonfigurationen saknas?

  Windows kan inte starta om Windows installerat inte är aktiverat på partitionen där det är installerat. Detta kan resultera i ett felmeddelande som “Startkonfigurationsdatafilen saknar viss nödvändig information”. Lösningen är att aktivera Windows-partitionen så snart som möjligt.

  Hur fixar du ett fel som uppstod när du försökte läsa startkonfigurationsdata?

 • Din dator bör startas om efter att du har satt i installationsskivan för Windows.
 • Klicka på “Nästa” när du har valt dina språkinställningar.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Hur fixar jag att Windows inte kunde uppdatera startkonfigurationen?

 • BIOS (CMOS) Setup-inställningarna finns här.
 • Äldre support bör aktiveras.
 • UEFI bör ersättas med Legacy (CSM) när du byter startläge.
 • Du kan inaktivera Säker start i Säkerhet genom att klicka på dem.
 • Den äldre Windows USB-enheten bör ställas in som den första startenheten.
 • BIOS Setup kan sparas och nås.
 • Hur fixar jag att systemet inte startar?

 • Jag vill ge dig mer kraft.
 • Se till att din bildskärm är i gott skick…
 • Pipet är platsen för att lyssna efter meddelandet…
 • Koppla ur onödiga USB-enheter…
 • Att byta ut hårdvaran inuti är ett måste.
 • Du kan utforska BIOS genom att klicka här…
 • Virus kan skannas med en live-CD…
 • Felsäkert läge bör ställas in när du startar din dator.
 • Hur fixar jag Windows 8 som fastnat på laddningsskärmen?

 • Följande är 11 effektiva lösningar när Windows har fastnat på laddningsskärmen. Lämna en kommentar om Outlook Data Recovery, Outlook Solutions, 16 maj 2017…
 • Du bör börja i felsäkert läge…
 • Du kan göra systemreparation genom att ladda ner CD:n för installation.
 • Du kan köra Bootrec.exe genom att klicka här…
 • Du kanske vill prova Systemåterställning…
 • Diskfel kan skannas och repareras.
 • Se till att CMOS- och CMOS-batterierna är i gott skick…
 • System-RAM måste kontrolleras.
 • Hur fixar jag Oxc000000f?

 • Den första lösningen är att kontrollera och byta nätsladden och att ta bort externa enheter.
 • Bootrec.exe är den andra lösningen.
 • BOOTMGR kan repareras genom att använda startreparation.
 • Bygg om BCD manuellt som lösning 4.
 • Du kan kontrollera dina kablar, BIOS och drivrutiner för att hitta lösningen.
 • Hur fixar jag Boot Bcd-fel?

 • Du kan starta avancerade startalternativ på Windows 10 eller Windows 8 genom att öppna menyn Starta avancerade startalternativ…
 • För att komma åt de avancerade alternativen i Windows 10/8, välj Felsökning > Avancerat.
 • Kommandotolken startas när du klickar på kommandotolken.
 • Du kan skriva bootrec /rebuildbcd vid prompten och tryck sedan på Retur.
 • Hur fixar jag en skadad startskiva?

 • Den ursprungliga installations-DVD:n måste användas för att starta.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på Reparera din dator på välkomstskärmen.
 • Se till att du väljer Felsökning.
 • Kommandotolken bör väljas.
 • Skriv följande kommandon när kommandotolken laddas: bootrec /FixMbr /FixBoot /FixBootrec /ScanOs bootrec /RebuildBcd.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button