Hur fixar jag Socket Error Windows 10?

Vad kan jag göra om mina Windows-sockets registerposter saknas och jag åtgärdar Windows-sockets registerposter som krävs för nätverksanslutning saknas? TCP/IP kan installeras om efter att Winsock-nycklar har tagits bort från registret. Du måste återställa ditt Winsock-konto. Kommandotolken är det bästa verktyget för att återställa TCP/IP. Du måste uppdatera eller avinstallera dina drivrutiner. IPv6 bör inaktiveras. Se till att nätverksadaptrar är inaktiverade. Se till att proxy är inaktiverad. Du kan installera ipv4 med netsh int.

Hur fixar du ett socket-fel?

Ett felmeddelande “socket error” indikerar att data inte har mottagits i tid. Den enklaste lösningen är att utföra en fabriksåterställning och uppdatera den fasta programvaran på enheten. Anslut din lampa direkt till din dator om uttagsfelet kvarstår.

Vad orsakar ett uttagsfel?

Ett fel i socket kan orsakas av en mängd olika faktorer, inklusive anslutningsproblem på nätverket, klient- eller serverdatorer, eller en brandvägg, antivirus eller proxyserver. Ett fel uppstår när fjärrservern inte har tillgång till uttaget.

Hur återställer jag Windows Sockets?

 • Windows + X-tangenten ska tryckas ned på tangentbordet samtidigt.
 • Kommandotolken (Admin) visas.
 • Skriv netsh winsock reset catalog. netsh int ipv4 reset reset reset.log in i kommandotolksfönstret.
 • Datorn bör startas om.
 • Vad är ett uttagsfel?

  När en användare stöter på ett socket-fel betyder det att deras dator eller den andra datorn eller servern har problem med att ansluta till Internet. Det verkar som att det finns mer än 100 socket-fel, men de härrör alla från samma problem på båda sidor om anslutningen. En internetuppkoppling som misslyckas är ofta förknippad med socket-fel.

  Hur fixar jag Winsock-fel i Windows 10?

 • Du kan söka genom att högerklicka på Start-knappen.
 • Du kan söka forcmd genom att skriva det i sökfältet…
 • Du kan köra netsh winsock reset genom att skriva det i kommandotolksfönstret och trycka på Enter.
 • Datorn kommer att uppmanas att starta om för att slutföra återställningen.
 • Hur tar jag bort ett uttag i Windows 10?

 • Genom att skriva netsh winsock reset kommer du att kunna starta om datorn.
 • Genom att skriva netsh int ip reset kommer du att kunna återställa din IP-adress.
 • Tryck på Retur när du har skrivit ipconfig /release.
 • Ange ipconfig /renew efter att ha skrivit det.
 • Tryck på Enter när du har skrivit ipconfig /flushdns.
 • Hur fixar du ett Socket-fel på en Mac?

  När du startar om i felsäkert läge kanske du kan åtgärda ett problem eller identifiera orsaken till problemet. Om du är i felsäkert läge klickar du på Apple-menyn * > > Om den här Macen > Systemrapport. Välj sedan Software > i den vänstra kolumnen och välj Boot Mode: Safe vs Normal i den högra.

  Hur fixar du ett uttagsfel på ett hastighetstest?

  Den första fixen är att aktivera plattformen för anslutna enheter. OneDrive-synkronisering kan pausas 2. Att lägga till ett undantag till ditt antivirusprogram för SpeedTest är fix 3. Du kan inaktivera eller avinstallera ditt antivirus från tredje part i fix 4.

  Hur hittar du socket-fel?

  Enkätsamtal är ett enkelt sätt att kontrollera uttagets anslutningsstatus. Om uttaget har en POLLIN-händelse måste du polla den. När uttaget inte är stängt och det finns data att läsa, returnerar läsningen mer än noll. När sockeln är stängd ställs POLLIN-flaggan till ett och läsningen kommer att returnera 0.

  Vilka är de vanligaste orsakerna till Socket Error 10054?

  En felkod 10054 är ofta associerad med en förlorad internetanslutning. En extern orsak till detta socket-fel är att serveranslutningen har brutits. För det mesta är detta en åtgärd som antingen är avsiktlig eller oavsiktlig.

  Vad är ett allmänt uttagsfel?

  Ett felmeddelande “General socket error” genereras på grund av AcuRCL-installations- och brandväggsproblem. Tunn klient misslyckas med att ansluta till servern, vilket resulterar i “Allmänt uttagsfel”.

  Vad händer när du återställer Winsock?

  Windows kommer att ångra alla Winsock Catalog-konfigurationer som har gjorts när du återställer Winsock. Program som webbläsare, e-postklienter och VPN-program kan användas för att göra ändringar.

  Vad händer när du gör en nätverksåterställning på Windows?

  Om du återställer ditt nätverkskort tas alla inställningar för det och alla andra nätverkskort du har installerat bort. Under en omstart installeras alla nätverksadaptrar om och deras inställningar ställs in som standard. Om du vill använda nätverksåterställning måste du ha Windows 10 version 1607 installerat.

  Hur återställer du nätverksuttag?

 • Tryck på Retur när du har skrivit ipconfig /release.
 • Tryck på Enter när du har skrivit ipconfig /flushdns.
 • Ange ipconfig /renew och tryck på Enter i några sekunder.
 • Ange netsh int ip reset efter att ha skrivit det. (Starta inte om än.)
 • Genom att skriva netsh winsock reset kommer du att kunna starta om datorn.
 • Vad gör återställning av Tcp Ip-stacken?

  Genom att återställa TCP/IP kommer alla viktiga nycklar i registret att skrivas om, vilket gör att hela TCP/IP-stacken tas bort och installeras om.

  Varför skulle Socket Connect misslyckas?

  En SMTP-anslutning som inte kan ansluta på grund av felaktiga värd- eller portinställningar, blockering av ISP-brandväggen eller andra orsaker kan resultera i ett “SMTP misslyckades med att ansluta”-felet.

  Vad är ett uttagsfel vid hastighetstest?

  “Socket-felet” när du kör ett internethastighetstest med din webbläsare kan orsakas av din brandvägg – oavsett om du till exempel använder Windows-brandväggen. Wi-Fi är den vanligaste anslutningen för detta scenario.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button