Hur fixar jag P0446-felkod?

Kod P0446 kan ofta fixas med ett gaslock, vilket är relativt billigt. Du kan kontrollera EVAP-systemets läcka genom att nypa av ventilationsröret till EVAP Vent Control Valve om bränslelocket inte fixade det. Kontrollera EVAP-rökmaskinens läcka för att säkerställa att EVAP-systemet är trycksatt.

Vad orsakar kod P0446?

Ett felaktigt spänningsfall i EVAP Vent Valve-kretsen kan orsakas av antingen för lite eller för mycket elektrisk ström, som visas i kod P0446. Ett fel i avluftningsventilen kommer att uppstå på grund av detta felaktiga elektriska tillstånd.

Kan ett dåligt bensinlock orsaka P0446?

P0446-koden höjs oftast av ett trasigt, skadat eller felaktigt installerat gaslock. Det finns dock andra mindre vanliga orsaker som också kan leda till detta.

Var sitter Evap Ventilen?

En typisk EVAP-avluftningsventil är placerad under fordonet, nära eller nära kolbehållaren nära bränsletanken, se bilden.

Hur fixar du ett kontrollsystem för avdunstning?

Det kan vara möjligt att lösa problemet utan större ansträngning om du ser en P0442 läckagekod för evaporativt utsläppssystem. Den enklaste lösningen skulle vara att ta bort och återsätta gaslocket. Du kan sedan köra din bil i några dagar efter att du har rensat OBD-II-diagnoskoden.

Är en Evap-läcka allvarlig?

EVAP-läckor kan vara farliga att köra. Åtminstone fram till nästa servicebesök ignorerar de flesta förare kontrollampan. Kontrollampan för motorn bör inte lysa när en EVAP-läcka finns, eftersom den kan vara extremt skadlig för miljön.

Vad orsakar felaktigt reningsflöde?

Det finns ett problem med avluftningsventilens solenoid. EVAP-systemet levereras inte med tillräckligt med vakuum. En kortslutning eller öppen krets i spänningsmatningskretsen till avluftningsventilens solenoid kan göra att ventilen inte fungerar. Det har inträffat ett fel på spolningsflödessensorn eller läckagedetekteringspumpen.

Vilka är symtomen på en dålig ventilationsventil?

 • Kontrollera motorlampan är tänd. En upplyst Check Engine Light är ett av de första tecknen på ett problem med EVAP-ventilsolenoiden.
 • Bensintankarna är under tryck.
 • Ett emissionstest misslyckades.
 • Kan ett gaslock orsaka en stor avdunstningsläcka?

  Det finns inga läckor i EVAP-systemet, och de vanligaste komponenterna som kan orsaka läckage är gaslocket, avluftningsventilen, avluftningsventilen samt slangar och kopplingar, som visas i följande diagram. Att kontrollera gaslocket är det första du bör göra. Det är möjligt att gaslocket inte fungerar.

  Kan ett dåligt bensinlock orsaka en P0449-kod?

  P0449 orsakas oftast av ett saknat eller skadat tanklock, men du kan behöva titta runt resten av ditt fordon för att se om några andra delar också har skadats.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button