Hur fixar jag Lg Washer Te felkod?

Koppla bort brickan i 10 sekunder så får du en tE-felkod. Brickan måste kopplas in igen och strömknappen måste tryckas in. Om du inte ser någon centrifugering, tryck på centrifugeringshastighetsknappen. Tvättcykeln bör startas om när tvättmaskinen har tömts.

Hur återställer jag min Lg Washer Te Error?

Det första steget är att stänga av tvättmaskinen i 30 sekunder. Tryck på POWER-knappen efter att du har kopplat bort LG tvättmaskinen från strömförsörjningen. – Tryck på SPIN HASTIGHET-knappen tills “NO SPIN” är markerat. Tvättmaskinen kommer att tömmas helt på vatten när cykeln startas om.

Vad är felkoden på Lg Washer?

En tE-felkod indikerar ett uppvärmningsfel, vanligtvis orsakat av en felaktig termistor, som är orsaken till felet. Du kan fixa detta genom att koppla ur brickan i 10 sekunder. Brickan måste kopplas in igen och strömknappen måste tryckas in.

Vad är felkoden Te?

TE-koder indikerar problem med vattenuppvärmning eller är helt enkelt ett tecken på ett kretsfel.

Vad betyder Te på tvättmaskin?

När din Samsung-tvättmaskin kör en tvättcykel och tE-felkoden visas på displayen betyder det att temperatursensorn, även känd som termistorn, är felaktig. Under en cykel sitter termistorn på baksidan av brickan och läser av vattnets temperatur.

Hur hårdåterställer jag min LG-tvätt?

 • Tvättmaskinen stängs av genom att trycka på POWER.
 • Stäng av strömbrytaren eller koppla bort brickan från eluttaget för att undvika skador.
 • Håll START/PAUS-knappen intryckt i fem sekunder efter att strömmen stängts av.
 • Brickan ska kopplas in igen, eller så ska strömbrytaren slås på igen.
 • Kan du återställa en Lg-tvättmaskin?

  Du kan slutföra en strömåterställning på din LG tvättmaskin genom att koppla ur den från strömkällan och sedan koppla in den igen. Vänta minst fem minuter när enhetens elkabel har anslutits till eluttaget igen. Det är troligt att tvättmaskinen återställs om det inte finns några andra problem.

  Vad betyder det på en tvättmaskin?

  #314. Svaret accepteras. En felkod för LG tvättmaskin tE indikerar ett problem med värmesensorn. Prova denna snabblösning för att rensa tE-felkoden innan du byter ut några delar eller tar bort din LG tvättmaskin: 1 – Koppla bort tvättmaskinen från strömmen i 30 sekunder.

  Vad är en Te-felkod Samsung Washer?

  En felkod på tE indikerar ett problem med en vattentemperatursensor som övervakar enhetens temperatur. Samsung-tvättmaskinen tar inte emot eller tar emot felaktig information från sensorn, så felkoden indikerar inte ett problem med enheten.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button