Hur fixar jag Lg tvättmaskin, dvs. felkod?

Kranar och ventiler i bostaden som levererar varmt och kallt vatten bör stängas av. Vatteninloppsslangarna ska tas bort från tvättmaskinen. Se till att det återstående vattnet från slangarna dräneras med hjälp av en hink. Se till att inloppsfiltren på tvättmaskinens inloppsventiler fungerar korrekt och kontrollera om det finns mineralavlagringar eller annat skräp som kan blockera dem.

Hur åtgärdar jag felkod 1e?

 • Du bör göra en hård strömåterställning på din Samsung tvättmaskin. Detta kommer normalt att återställa de flesta elektroniska fel eller andra problem med programvara som kan finnas.
 • Se till att kabeln är ordentligt ansluten…
 • Tryckvakten måste bytas ut.
 • Hur fixar jag felkoden på min LG-tvätt?

 • Stäng av maskinen genom att trycka på POWER.
 • Maskinen ska kopplas ur.
 • Håll START/PAUS-knappen intryckt i fem sekunder efter att strömmen stängts av.
 • Slå på brickan igen.
 • Enheten ska sättas på igen efter att ha slagits på igen.
 • För att öppna dörren, tryck in den ordentligt.
 • Genom att trycka på START/PAUS kan du välja vilken cykel som helst.
 • Hur fixar jag E1-fel på tvättmaskin?

  Det finns ett problem med att tömma vattnet på Haier E1 eller CLR FLTR. Det första du behöver göra är att kontrollera tvättmaskinens filter. Ta sedan bort pluggen från gummiröret och placera en hink under den. Om filtret håller på att tömmas, ta bort det och skölj det under kranen medan det töms.

  Hur rensar jag Ie-koden på min LG-diskmaskin?

  Se till att vattenslangen är ren genom att kontrollera filtret. Stäng av vattenventilen eller kranen efter att du har kopplat ur apparaten. Vattenslangen måste skruvas loss. En liten tång eller sax kan användas för att ta bort tätningen och plastfiltret.

  Hur får jag min LG-tvätt att rinna av?

  LG-tvättmaskinen kommer att rinna ut vattnet efter några minuter om du trycker på centrifugeringsknappen och startar den. Om du vill utföra en tömningscykel, slå på tvättmaskinen och tryck på centrifugeringsknappen.

  Varför fortsätter min LG-tvätt att säga fel?

  Det finns en LE-felkod på brickans display som indikerar att motorn är låst, möjligen på grund av en stor tvättbelastning, som kan orsakas av en låst motor. LE-koder orsakas av stora och tunga belastningar som belastar motorn. Om du utför en återställning på brickan kommer felet normalt att lösas med en mindre belastning.

  Kan du återställa en Lg-tvättmaskin?

  Du kan slutföra en strömåterställning på din LG tvättmaskin genom att koppla ur den från strömkällan och sedan koppla in den igen. Vänta minst fem minuter när enhetens elkabel har anslutits till eluttaget igen. Det är troligt att tvättmaskinen återställs om det inte finns några andra problem.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button