Hur fixar jag Lg Refrigerator med felkod F1?

Koppla ur enheten och ta bort all mat och is från isbehållaren, enligt beskrivningen i IF- eller F1-felkoden. Efter att frosten smält, låt dörrarna öppna och vänta minst 8 timmar på att kylen tinar. Se till att handdukar finns i och runt kylskåpet för att absorbera överflödigt vatten.

Hur rensar jag felkoden på mitt LG-kylskåp?

Du kan återställa LG kylskåpskod genom att koppla ur den och vänta i 20 minuter – Koppla in den igen.

Var är återställningsknappen på ett LG-kylskåp?

 • Ditt kylskåp ska vara anslutet och skärmen ska visa en indikation på att den är avstängd.
 • Se till att sidodörren har rätt storlek.
 • Den vänstra sidodörren ska vara stängd (där panelen är).
 • Du måste samtidigt hålla ned knapparna ICE PLUS/LOCK och REFRIGERATOR.
 • Hur återställer jag termostaten på mitt Lg-kylskåp?

  Vad är proceduren för att återställa kontrollpanelen? När både kylskåps- och is PLUS-knapparna hålls intryckta samtidigt öppnas båda kylskåpsdörrarna. Efter att ha hållit ned knapparna i fem sekunder kommer kontrollpanelen att ljuda och värmeinställningarna visas för att bekräfta att DEMO-LÄGE har inaktiverats.

  Hur återställer jag mitt Lg-kylskåp?

  Om kylskåpet inte fungerar, koppla ur det eller lös strömbrytaren i 30 sekunder för att återställa den. När kompressorn startar igen kommer enheten att börja svalna inom 24 timmar och stabiliseras.

  Hur återställer jag min LG-kylskåpskod 22?

 • Se till att kylskåpet är urkopplat och endast används för mat.
 • Kylskåpet ska tas bort från väggen genom att skjuta ut det.
 • Ta bort panelen vid behov.
 • Kompressorns startrelä finns nära kompressorn.
 • Det är nödvändigt att ersätta den med en ny efter att den tagits bort.
 • Se till att ledningarna är anslutna till samma terminaler som de var när den gamla installerades.
 • Finns det en återställningsknapp på mitt LG-kylskåp?

  Håll ned knapparna samtidigt i fem sekunder samtidigt som du öppnar luckan. Efter att ha hållit ned knapparna i fem sekunder kommer kontrollpanelen att visas och temperaturinställningarna visas.

  Hur återställer jag mitt Lg Inverter-kylskåp?

  Du kan samtidigt trycka och hålla inne KYLSKÅP- och ICE PLUS-knapparna i fem sekunder när någon av kylskåpsdörrarna öppnas. Efter att ha hållit ned knapparna i fem sekunder piper kontrollpanelen och temperaturinställningarna visas för att bekräfta att DEMO MODE har avaktiverats.

  Hur gör jag en hård återställning på mitt kylskåp?

  Du kan återställa kylskåpet genom att trycka och hålla ned Power Cool och Power Freeze-knapparna i fem sekunder om skärmen inte fungerar. Genom att göra detta kommer hela enheten att återställas.

  Vad gör jag om mitt LG-kylskåp inte svalnar?

 • Ditt kylskåp måste kopplas ur.
 • Kondensorspolarna ska sitta där de är.
 • Smutsiga kondensorspolar kan upptäckas genom att kontrollera dem.
 • Ditt kylskåp bör rengöras och sedan kopplas in igen om det är smutsigt.
 • Ditt kylskåp bör nu svalna ordentligt efter 6 timmar.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button