Hur fixar jag K32getmodulefilenameexw-felet Windows Vista 64?

Du kan köra regsvr32 genom att välja “Kör”, skriva “C:/Windows/System32/kernel32. Ange dll (utan citattecken) och klicka på “Enter”. DLL-registrering kan göras genom att klicka på “OK” i popup-fönstret för bekräftelse. Din dator bör nu startas om.

Hur fixar jag Kernel32 Dll Entry Point Hittade inte Vista?

 • Din dator bör nu startas om.
 • Se till att din dator är virusfri.
 • Windows Update bör kontrolleras.
 • Se till att alla systemfiler repareras.
 • Se till att dina drivrutiner är uppdaterade.
 • Se till att ditt systemminne är uppdaterat.
 • Se till att alla hårddiskfel är åtgärdade.
 • Se till att installationen görs korrekt.
 • Hur fixar jag en ingångspunkt som inte hittas?

 • Skanna systemfilen med systemfilsgranskaren för att åtgärda det här problemet.
 • Du kan fixa detta genom att återställa din dator till dess tidigare återställningspunkt.
 • DLL-filen måste installeras i fix 3.
 • Den problematiska applikationen kan installeras om i fix 4.
 • DLL-filen måste installeras för att åtgärda detta.
 • Sök efter virus och skadlig programvara i fix 6.
 • Var kan jag hitta Kernel32 Dll?

  kärna32. dll:er är system-dll:er för Windows-datorer. Om du har en frisk dator, kopiera den till din system32- eller syswow64-mapp (för 64-bitars). Registrera den och starta om datorn när den har startats om.

  Hur kan jag fixa Kernel32 Dll gratis?

  Det är möjligt att lösa detta problem genom att installera om programmet. kärna32. Det finns två sätt att köra dll-filer på Windows: antingen fungerar de inte eller så innehåller de fel. Om du inte kan installera programmet igen, försök använda det ursprungliga installationsmediet eller kontakta programvaruleverantören.

  Hur installerar jag om Dll-filer?

 • Din dator bör nu startas om.
 • Du kan återställa den raderade DLL-filen genom att gå till papperskorgen …
 • Ett gratis filåterställningsprogram kan användas för att återställa raderade DLL-filer.
 • Se till att hela ditt system är fritt från virus och skadlig programvara…
 • Senaste systemändringar kan ångras genom att använda Systemåterställning.
 • Hur fixar jag Windows 10 Entry Point Not Found?

  Öppna ett CMD-fönster som administratör. Välj Kommandotolk (Admin) eller Windows PowerShell (Admin) från Windows startknapp (högerklicka på Windows startknapp). Scannow kan hittas genom att skriva ‘SFC /scannow’. Låt processen gå sin gång medan du väntar.

  Hur fixar du startpunkten för en procedur?

 • Du måste avinstallera Bullguard Antivirus och brandvägg helt.
 • Se till att Bullguard Antivirus och brandvägg är inaktiverade när din dator startar om.
 • Gå till spelmappen och ta bort Uplay.exe.
 • Det rekommenderas att du installerar om Uplay.
 • Bullguard antivirus bör slås på igen efter att du installerat om det.
 • Hur fixar jag att ingångspunkten för förfarandet inte kunde lokaliseras i det dynamiska länkbiblioteket Advapi32 Dll?

  Om du behöver ersätta en saknad eller korrupt kopia av Advapi32, kör kommandot sfc /scannow System File Checker. dll-fil, som används av vissa versioner av Windows. Den här filen kan återställas med hjälp av systemfilsgranskaren som medföljer operativsystemet.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button