Hur fixar jag felkoden på Vizio Smart Tv?

Anslut din VIZIO SmartCast TV till vägguttaget och stäng av den. Anslut din router, modem och TV till vägguttaget. Anslut dem till Internet efter att de har varit inkopplade i minst tre minuter. Försök igen när du har slagit på din VIZIO SmartCast TV.

Vad betyder utropstecken på Vizio Tv?

När en liksidig triangel används är utropstecknet avsett att uppmärksamma användaren på förekomsten av viktiga drifts- och underhållsinstruktioner (serviceinstruktioner) i litteraturen som medföljer produkten. Din TV är designad och tillverkad för att fungera inom de definierade gränserna för dess design.

Hur återställer du en Vizio Tv Smart Tv?

 • VIZIO-fjärrkontrollen kan användas för att komma åt menyn.
 • Systemet kan markeras genom att trycka på pilknapparna på fjärrkontrollen.
 • Tryck på OK efter att du har markerat Återställ & Admin.
 • Genom att trycka på OK kommer du att kunna återställa TV:n till dess fabriksinställningar.
 • Finns det en återställningsknapp på en Vizio-tv?

  Du kan återställa din Vizio TV genom att trycka på menyknappen på fjärrkontrollen. Genom att trycka på OK på fjärrkontrollen kan du välja SYSTEM. När TV:n slås på visar den meddelandet “Välj återställning för att återställa alla TV-inställningar till fabriksinställningarna.” Du kan välja RESET-knappen genom att trycka på OK på pilknapparna.

  Varför fungerar inte Vizio Smartcast?

  Du kan ha ett enkelt programvarufel som gör att din Vizio SmartCast inte fungerar, men du kan också använda en enkel strömcykel för att åtgärda problemet. När modulen cyklas raderas alla dess tillfälliga konfigurationer och den startas om helt. Alla tillfälliga inställningar kommer att återinitieras när den slås på igen.

  Hur fixar jag uppspelningsfel på min Vizio TV?

 • Om du föredrar det kan du dra ur nätsladden från TV:n eller eluttaget.
 • Håll ned strömknappen på sidan av TV:n i 3-5 sekunder för att stänga av den.
 • Slå på TV:n efter att du har anslutit nätsladden.
 • Hur felsöker jag min Vizio Smart Tv?

 • Nätsladden ska dras ur eluttaget innan du använder den.
 • Fem sekunder behövs för att hålla strömknappen nedtryckt.
 • TV:n bör sättas på efter att nätsladden har anslutits igen.
 • Varför har min Smartcast ett utropstecken?

  Du kan kontrollera internetanslutningen med appar som YouTube eller Google Play Movies & TV. Efter cirka 15 minuter försvinner utropstecknet när internet är anslutet. Du kan konfigurera din Android TV:s nätverk genom att ansluta den till internet om den inte ansluter till internet.

  Hur startar jag om min Vizio TV?

 • Stäng av strömmen till TV:n genom att dra ur sladden.
 • Släpp strömbrytaren efter att ha hållit den intryckt i 3 till 5 sekunder.
 • Slå på TV:n efter att du har anslutit nätsladden.
 • Varför laddas inte min Vizio-tv?

  Vizio TV-appar fungerar inte och det är mer ett allmänt problem, strömcykler är den mest effektiva lösningen. Du måste koppla ur din TV direkt från strömkällan och hålla strömknappen intryckt i 10 sekunder innan du ansluter den igen för att göra detta.

  Var är återställningsknappen på en Vizio-tv?

  När TV:n har slagits på igen kommer installationsprocessen att börja. På sidan av SmartCast TV:n kan du också trycka och hålla ned knapparna för ingång och volym ned för att återställa den. Inom 10-15 sekunder visas en banner som säger att du ska trycka och hålla in ingångsknappen tills TV:n återställs till fabriksinställningarna.

  Hur återställer jag min Vizio TV utan menyknappen?

 • Volym ned- och ingångsknapparna ska hållas nedtryckta samtidigt.
 • En banner kommer att dyka upp längst upp på skärmen som ber dig att släppa volymen ner medan du fortfarande håller ned inmatningsknappen, så att du kan släppa ned volymen.
 • En fabriksåterställning kommer att utföras på TV:n efter cirka 10 sekunder.
 • Hur hårdåterställer du en smart-tv?

 • Tryck och håll ned POWER-knappen på fjärrkontrollen i cirka 5 sekunder, eller tills meddelandet Power off visas.
 • Du kommer att se att TV:n startas om automatiskt…
 • Det är nu dags att återställa TV:n.
 • Hur återställer jag min Vizio TV manuellt?

 • TV:ns fjärrkontroll visar menyn.
 • Gå till menyn och välj System.
 • Välj sedan Återställ & Admin från menyn.
 • Välj sedan Återställ TV till fabriksinställningarna.
 • Ange ditt lösenord för föräldrakontroll eller system-PIN om det behövs. Standardlösenordet eller system-PIN är 0000.
 • Återställ din dator genom att klicka på Återställ.
 • Hur gör jag en hård återställning på min Vizio TV?

 • Din router måste kopplas ur.
 • Du kommer åt din Vizio-meny genom att trycka på menyknappen på fjärrkontrollen.
 • Du kan hitta menyalternativet “System” genom att välja “OK”.
 • “Återställ & Admin” och “OK” är nästa steg.
 • “Återställ TV:n till fabriksinställningarna” och “OK” gör det.
 • Hur återställer jag min Vizio Smartcast?

  På sidan av SmartCast TV:n kan du också trycka och hålla in knapparna ingång och volym ned för att återställa den. Inom 10-15 sekunder visas en banner som säger att du ska trycka och hålla in ingångsknappen tills TV:n återställs till fabriksinställningarna.

  Varför ansluter inte min Smartcast-app till min tv?

  Att starta om enheterna om applikationen fortfarande inte castar är en bra idé. SmartCast TV och kontrollenhet (telefon, surfplatta eller dator) måste stängas av och sedan slås på igen efter att de har stängts av. Nätverket cyklas med ström. Det kan vara ett problem med SmartCast TV om andra enheter kan casta till den.

  Kan inte längre casta till Vizio TV?

 • Se till att din app är cast-kompatibel innan du använder den.
 • Se till att din VIZIO TV kan casta.
 • Se till att din smartphone, surfplatta eller dator kan casta.
 • Båda enheterna drivs av samma strömkälla.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button