Hur fixar jag felkoden P0506?

P0506-koden kan repareras på ett antal sätt. Byte av tomgångsluftstyrningsmotorn. En läcka i vakuumet bör repareras. Byte av en tomgångsventil. Gasspjället behöver rengöras. Gasspjället behöver bytas ut eftersom det är defekt. Byte av en felaktig PCV-ventil för att rensa bort hinder i luftintaget eller avgaserna. Byte av servostyrningstryckbrytare.

Hur återställer jag min tomgångsventil?

Efter att tändningen slagits på och av i flera sekunder, stäng av tändningen så att ECM kan återställa IAC-ventilen. Läkaren borde ge dig allt klart.

Vad kan orsaka en P0506-kod?

Ett tomgångsluftstyrsystems varvtal lägre än förväntat definieras som en felkod P0506. I det här fallet är varvtalet per minut (RPM) för tomgångskontrollsystemet lägre än förväntat, vilket vanligtvis orsakas av defekt tomgångsluftkontrollmotor och vakuumläckor, vilket resulterar i motorbortfall.

Hur återställer jag min tomgångshastighet?

 • Vrid motorn till 2 500 rpm och håll i 10-15 sekunder medan du startar i Park/Neutral.
 • Gasreglaget bör sakta minskas tillbaka till tomgång efter några minuter.
 • Så fort tomgångsläget lärs in av ECU:n kommer du att höra det sugande ljudet när luftkontrollmotorn på tomgång ändrar läge i gasreglaget.
 • Hur fixar jag fel på tomgångskontrollsystemet?

 • IAC-ventilen måste bytas ut, liksom spjällhuset och passagerna måste rengöras.
 • Gasspjället och IAC-passagerna ska rengöras och kol tas bort.
 • En vakuumläcka i insugningsrören eller packningen på en motor repareras.
 • Hur åtgärdar du felkod P0506?

 • Byte av tomgångsluftstyrningsmotorn.
 • En läcka i vakuumet bör repareras.
 • Byte av en tomgångsventil.
 • Gasspjället behöver rengöras.
 • Gasspjället behöver bytas ut eftersom det är defekt.
 • Arbetet med luftintag och frånluftskanaler bör rensas från hinder.
 • En defekt PCV-ventil måste bytas ut.
 • Byte av servostyrningstryckbrytare.
 • Hur fixar du tomgångsluftkontrollsystemets varvtal högre än förväntat?

  Kontrollera också PCV-ventilen för att se om den behöver bytas ut om den är blockerad. Se till att IAC (Idle Air Controller) fungerar korrekt genom att inspektera den. Försök att byta ut spjällhuset (om det finns) för att se om det löser problemet.

  Hur lär man sig om en tomgångsventil?

 • Du kan övervaka din IAC, tomgångsvarvtal, spänning och gasläge % genom att kontrollera följande.
 • Du måste justera din TB-ställskruv tills du når ditt gasläge med nyckeln i PÅ-läget.
 • OFF-läget visas när nyckeln vrids.
 • Anslut din Throttle Position Sensor (TPS) och IAC när du har kopplat ur dem.
 • Vad händer om jag kopplar ur den inaktiva luftkontrollventilen?

  Normalt, om du slår på din bil, kommer den inaktiva luftkontrollventilen att öka och minska varvtalet motorn långsamt, så att stoppa den skulle orsaka panik i din inaktiva motor.

  Hur vet jag om min tomgångsventil är dålig?

 • Motorlampan ska tändas om du inte använder den.
 • Isbildning är grov när det inte regnar.
 • Stallande.
 • Accelerationen är svag.
 • Tomgångsvarvtalet fluktuerar.
 • Ökad tomgångseffekt.
 • Vad orsakar tomgångsluftkontrollfel?

  I tomgångsventilen kan avlagringar av kol eller bränslelack samlas. Det är bäst att rengöra ventilen med något sprayreglage eller rengöringsmedel för motortopp för att bota detta tillstånd. Koppla bort kanalsystemet från spjällhuset och följ dessa instruktioner.

  Vad händer när din tomgångsluftkontroll blir dålig?

  I händelse av ett fullständigt fel på tomgångsreglerventilen kan det hända att fordonet inte kan gå ordentligt på tomgång utan luft. Som ett resultat kan motorn stanna medan den är igång, och i vissa fall kan den stanna så snart den startas, och den kanske inte går på tomgång alls.

  Hur lång tid tar tomgång att lära sig om?

  Senare kommer vi att prata mer om detta ämne. Dessutom kräver ominlärningsproceduren för tomgång ingen kunskap om bilens teknik för att vara effektiv. Varje förare kan utföra denna uppgift på ett eller annat sätt. Medeltiden är mellan 5 och 10 minuter, beroende på bil.

  Vad är tomgångshastighet omlär dig?

  En ominlärning i viloläge kan hjälpa dig att återta kontrollen om du upplever oregelbunden tomgång efter att ha laddat en låt eller om du har rensat KAM (Keep Alive Memory) efter att ha utfört någon åtgärd. I Powertrain Control Module (PCM) är KAM minnet som lagras som “Keep Alive Memory”.

  Varför är tomgångshastigheten felaktig?

  Felaktig tomgångsinställning: Medan den genomsnittliga tomgångsvarvtalet faller mellan 600 och 1 000 varv/min, kan det bero på en felaktig tomgångsinställning om ditt fordon upplever en ojämn tomgång. Bränsleleveransproblem kan resultera i ojämn tomgång om bränslepumpen är defekt eller igensatt.

  Vad betyder fel i tomgångskontrollsystemet?

  I koden P0505 – Fel i tomgångskontrollsystemet kan motordatorn inte reglera tomgångsvarvtalet. Förutom svårigheter att starta, tvekan, stopp, fluktuerande tomgång och för lågt eller högt tomgångsvarvtal, kan koden P0505 också uppvisa andra symtom.

  Hur mycket kostar det att fixa tomgångskontroll?

  Beroende på typ av ventil kan det kosta mellan $120 och $500 att byta ut. Det kommer att kosta dig mellan $70 och $400+ att bara byta ut delarna, beroende på ditt fordons märke och modell. Det borde bara kosta dig $50 till $100 att byta ut den gamla tomgångsventilen eftersom det inte tar så lång tid att ta bort den och byta ut den.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button