Hur fixar jag felkoden P0386?

I de flesta fall är reparation av skadade ledningar eller rengöring av korroderade kontakter det vanligaste sättet att fixa P0386-koden. Även om sensorer misslyckas, är det möjligt att byta ut vevaxelns positionssensor om den misslyckas. Ibland behövs en ersättnings-PCM endast i ett fåtal fall.

Hur vet man om vevaxelns positionssensor är dålig?

 • Fordonet startar när det inte startas.
 • Avstängning som sker intermittent.
 • Se till att motorlampan lyser.
 • Acceleration som inte är jämn.
 • Feltändningar eller vibrationer på motorer.
 • Motor som går grovt på tomgång eller vibrerar.
 • Bensinkörning minskas.
 • Vad händer när vevaxelsensorn blir dålig?

  Det finns många tillfällen då vevaxelsensorer misslyckas, vilket orsakar motorfel, stannar och stannar under körning. I avsaknad av en vevaxelpositionssensor kan ett CEL-ljus inte utlösas.

  Vad gör vevpositionssensorn?

  Fungera. vevaxelns positionssensor är utformad för att bestämma vevans position och/eller rotationshastighet (RPM). I motorer överför sensorn information om tidpunkten för tändning och bränsleinsprutning, som används av motorstyrenheter.

  Kommer en dålig vevaxelsensor att kasta en kod?

  Om din vevaxelpositionssensor misslyckas eller är skadad, kan kontrollampan på din instrumentbräda visas. Mellan P0335 och P0338 kommer ett diagnostiskt skanningsverktyg att visa en kod.

  Vad kan gå fel med en vevaxelsensor?

  Det finns många problem med vevsensorn i samband med ledningsnätet. Spännings-, jord- eller returkretsar kan vara felaktiga i detta fall. En lös ledning, olja eller skräp kan göra att ledningsnätet slits, vilket orsakar spänningsavbrott eller slitage på själva ledningen.

  Vad händer om du kör med en dålig vevaxelpositionssensor?

  När vevaxelns lägessensor misslyckas kommer fordonet att stanna under en kort tidsperiod. Det är möjligt för fordonet att stanna vid vilken hastighet som helst. På grund av detta kommer tidssystemet att störas eftersom vevaxelns lägessensor inte kommer att ta emot några tillförlitliga signaler från ECU:n.

  Vilka problem orsakar en dålig vevaxelsensor?

  På samma sätt som symtomet ovan kan ett problem med din vevaxelpositionssensor få ditt fordon att stanna och/eller slå tillbaka. Avstängning är vanligare än bakslag, eftersom avbrott i vevaxelsignalen kan leda till att motorn stängs av.

  Kan du köra med en dålig vevaxelsensor?

  Om du märker att ditt fordons positionssensor äventyras eller om du har symptom på ett vevaxelproblem som du inte kan ignorera, kör inte den. När problemet är allvarligare kan körning orsaka betydande motorskador, vilket kan kosta dig mycket mer att åtgärda.

  Kommer en dålig vevaxelsensor att orsaka effektförlust?

  Ett problem med vevaxelsensorn kan också få din motor att stanna vid låga hastigheter, och bilen kommer att ha svårt att starta när den är i rörelse. En felaktig vevaxelsensor kan också orsaka andra motorproblem som grov tomgång, bakslag och effektbortfall.

  Kan en bil köra utan en vevaxelpositionssensor?

  Det finns ingen motor som går utan vevaxelns lägessensor, och det är den viktigaste sensorn i motorns styrsystem.

  Vilka är symptomen på en dålig kamaxelpositionssensor?

  Du kan behöva byta ut din kamaxelpositionssensor om ditt fordon går på ojämnt tomgång, stannar ofta, har sjunkande motoreffekt, snubblar ofta, har minskat bensinkörning eller accelererar långsamt.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button