Hur fixar jag felkoden P0113 och P0102?

Luftmasssensorer som är förorenade eller misslyckas med att exakt mäta luftflödet är inte tillförlitliga. Din motor kommer att drabbas av ytterligare skador till följd av detta fel i motordatorn.

Hur fixar jag kod P0113?

 • Kortslutningen för IAT-kontakten måste repareras eller bytas ut.
 • Det är nödvändigt att reparera eller byta ut ledningarna kort tid.
 • Att byta ut IAT med en ny sensor kommer att lösa problemet.
 • Hur återställer jag min luftmassasensor?

 • Starta motorn och värm upp den till normal driftstemperatur.
 • Stäng av tändningslåset.
 • Anslut massluftflödessensorns kabelkabelkabel till vägguttaget.
 • Låt motorn gå i minst fem sekunder efter att du har startat om den.
 • Anslut kontakten till kabelstammen för massluftflödessensorn efter att du har stoppat motorn.
 • DTC P0102 ska visas på din dator.
 • “Radera DTC-minnet.
 • Kan du fixa en dålig massluftflödessensor?

  Luftmasssensorer ska vara lätta att byta ut eller reparera. Sensorn kan bytas ut genom att skruva loss några bultar och ta bort några plastbitar. Det borde inte vara ett arbetskrävande jobb att byta ut den själv om du inte har förtroende för mekanikern.

  Hur fixar du en Iat-sensor?

 • Det är nödvändigt att ha material.
 • Det första steget är att lokalisera sensorn.
 • Det andra steget är att koppla bort den negativa batterikabeln.
 • Det tredje steget är att ta bort sensorns elektriska kontakt.
 • Det fjärde steget är att ta bort sensorn.
 • Det första steget är att installera den nya sensorn.
 • Kan ett smutsigt luftfilter orsaka en P0113-kod?

  P0113-koder orsakas oftast av en felaktig IAT-sensor. När det gäller felkoder är P1103 oftast orsakad av ett smutsigt luftfilter. Smutsiga luftfilter kan hindra luftflödet, så ditt luftintagssystem kan behöva arbeta hårdare eller ta emot mindre luft.

  Var sitter insugstemperatursensorn?

  På baksidan av huvudentrén finns en insugslufttemperaturgivare (IAT).

  Behöver massluftflödessensor programmeras?

  Massluftflödessensorer kan programmeras om eller inte efter att de har bytts ut, beroende på din bilmodell. Det är troligt att de flesta bilar kommer att behöva programmera om ECM när massluftflödessensorn har ändrats.

  Kan du återställa massluftflödessensorn?

  Efter att massluftflödessensorn har bytts ut, kontrollera om motorlampan fortfarande lyser. Om du kopplar av batteriet och lämnar det urkrokat i tio minuter återställs hela systemet. Om du lämnar batteriet urkrokat i mer än 10 minuter är det ingen skada i det.

  Hur lång tid tar det för massluftflödessensorn att återställas efter rengöring?

  återställ det. Alternativt kan du låta den stå i 10-15 minuter efter att du kopplat bort negativen. Du kan också röra de två tillsammans för att göra det lättare att koppla bort både positiva och negativa. Låt datorn gå i 10 minuter medan den startar.

  Behöver du återställa ECU efter rengöring av Maf-sensorn?

  Det finns inget behov av att göra det. Justeringen kommer att vara bra efter cirka 100 mil.

  Kan du köra med en trasig luftmassasensor?

  Det går att köra inom en sådan sensormiljö, men man kan bara åka bil eller lastbil under en viss tid. Problem med massluftflödessensorer kan orsaka olika problem för förarna. De kan uppleva brist på kraft i motorn, ingen motorstart, dålig acceleration och så vidare.

  Vad händer om Maf-sensorn blir dålig?

  Mass Air Flow Sensor (MAF) mäter mängden luft som strömmar genom sensorn. En dålig massluftflödessensor kan orsaka olika körbarhetsproblem, inklusive bristande start, avstängning och brist på kraft. Dessutom kan en felaktig massluftflödessensor göra att kontrollmotorn eller servicemotorn tänds strax efter.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button