Hur fixar jag felkoden P0113 och P0102 Honda?

Se till att den elektriska kontakten är korrekt ansluten till MAF genom att inspektera den. Den ska kopplas bort och sedan installeras om för att säkerställa att ingen korrosion finns på kontakterna. Inspektera kontakten noggrant efter slitna, skadade eller trasiga ledningar. Det är alltid en bra idé att reparera eller byta ut något.

Hur åtgärdar jag felkoden P0113?

 • Kortslutningen för IAT-kontakten måste repareras eller bytas ut.
 • Det är nödvändigt att reparera eller byta ut ledningarna kort tid.
 • Att byta ut IAT med en ny sensor kommer att lösa problemet.
 • Hur återställer jag min luftmassasensor?

 • Starta motorn och värm upp den till normal driftstemperatur.
 • Stäng av tändningslåset.
 • Anslut massluftflödessensorns kabelkabelkabel till vägguttaget.
 • Låt motorn gå i minst fem sekunder efter att du har startat om den.
 • Anslut kontakten till kabelstammen för massluftflödessensorn efter att du har stoppat motorn.
 • DTC P0102 ska visas på din dator.
 • “Radera DTC-minnet.
 • Kan ett smutsigt luftfilter orsaka en P0113-kod?

  P0113-koder orsakas oftast av en felaktig IAT-sensor. När det gäller felkoder är P1103 oftast orsakad av ett smutsigt luftfilter. Smutsiga luftfilter kan hindra luftflödet, så ditt luftintagssystem kan behöva arbeta hårdare eller ta emot mindre luft.

  Hur fixar du en Iat-sensor?

 • Det är nödvändigt att ha material.
 • Det första steget är att lokalisera sensorn.
 • Det andra steget är att koppla bort den negativa batterikabeln.
 • Det tredje steget är att ta bort sensorns elektriska kontakt.
 • Det fjärde steget är att ta bort sensorn.
 • Det första steget är att installera den nya sensorn.
 • Kan jag köra med P0113?

  Koden P0113 kan användas under en kort tid, men om du kör med den under en längre tid kommer motorn att gå så magert, vilket orsakar inre motorskador.

  Var sitter insugstemperatursensorn?

  På baksidan av huvudentrén finns en insugslufttemperaturgivare (IAT).

  Vad betyder mass- eller volymluftflöde en krets lågt?

  Det finns inga diagnostiska felkoder (DTC) P0102 i varje fordons kodbibliotek, men när det visas betyder det “Mass Air Flow (MAF) Circuit Low”. För att åtgärda problemet med massluftflödessensorn (MAF) måste ECM/PCM ställa in koden. I spjällhuset finns en MAF-sensor monterad mellan luftfiltret och luftfiltret.

  Behöver massluftflödessensor programmeras?

  Massluftflödessensorer kan programmeras om eller inte efter att de har bytts ut, beroende på din bilmodell. Det är troligt att de flesta bilar kommer att behöva programmera om ECM när massluftflödessensorn har ändrats.

  Kan du återställa massluftflödessensorn?

  Efter att massluftflödessensorn har bytts ut, kontrollera om motorlampan fortfarande lyser. Om du kopplar av batteriet och lämnar det urkrokat i tio minuter återställs hela systemet. Om du lämnar batteriet urkrokat i mer än 10 minuter är det ingen skada i det.

  Hur lång tid tar det för massluftflödessensorn att återställas efter rengöring?

  återställ det. Alternativt kan du låta den stå i 10-15 minuter efter att du kopplat bort negativen. Du kan också röra de två tillsammans för att göra det lättare att koppla bort både positiva och negativa. Låt datorn gå i 10 minuter medan den startar.

  Behöver du återställa ECU efter rengöring av Maf-sensorn?

  Det finns inget behov av att göra det. Justeringen kommer att vara bra efter cirka 100 mil.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button