Hur fixar jag felkod F9?

Stäng av strömbrytaren/brytarna i en minut på apparatens strömbrytare för att återställa den. Se till att felkoden inte visas igen genom att övervaka intervallet eller ugnen i en (1) minut. Se till att ugnen eller ugnen fungerar korrekt.

Hur fixar jag min ugn F9?

Det är möjligt att ugnen inte fungerar på grund av ett elektriskt fel som har magnetiserat kretsen, vilket orsakar F9-felkoden. Om du återställer ugnen genom att koppla ur strömmen i fem minuter kommer kretsen att avmagnetiseras och F9-felet kommer att lösas.

Hur åtgärdar jag felkoden F9 Lg?

Du kan prova att koppla ur räckvidden eller sätta strömbrytaren till “av”-läge för att återställa enheten. Kunden bör lämna den “som den är” i 3 till 5 minuter och sedan koppla in den igen eller slå på den igen.

Hur återställer jag min ugn?

Du kan antingen stänga av strömbrytaren eller ta bort säkringen från strömbrytaren. Du kan återställa strömmen till enheten genom att slå på strömbrytaren igen eller genom att installera säkringen. Du bör kunna återställa de elektroniska kontrollerna på din spis eller väggugn genom att göra detta.

Varför läser min Whirlpool-spis F9?

En apparatkod kommer oftast att indikera att den är ansluten felaktigt till hemmets elförsörjning eller vid den fasta anslutningen till apparaten. Du bör kontakta en kvalificerad elektriker om din ugn har installerats inom de senaste tre månaderna för att kontrollera strömförsörjningen.

Hur rensar jag F9-koden?

 • Genom att hålla ned “Start/Stopp”-knappen i 10 sekunder stoppas pipandet.
 • Se till att ugnsluckans spärr är på plats genom att öppna luckan.
 • Du kan skrubba bort rost eller skräp på spärren genom att spraya lite WD-40 på en tvättlapp.
 • Du kan stänga ugnsluckan försiktigt genom att trycka på den…
 • Se till att ugnen fungerar som den ska.
 • Hur fixar jag min Whirlpool F9-kod?

 • Stäng av strömbrytaren/brytarna i en minut för att stänga av enheten.
 • Se till att felkoden inte visas igen genom att övervaka intervallet eller ugnen i en (1) minut.
 • Se till att ugnen eller ugnen fungerar korrekt.
 • Hur rensar du felkoden på en whirlpoolugn?

  Slå på strömbrytaren eller anslut ugnens strömkabel igen. Displayen visar ett CANCEL-meddelande. Att byta ut knappsatsen är det bästa alternativet om felkoden kommer tillbaka efter 1 minut. Byt ut den elektroniska ugnskontrollen om F2 E0 kvarstår.

  Hur återställer du A Ge Oven?

  Du kan återställa GE-profilens ugnskontrollpanel om du fortfarande ser en felkod. Om du stänger av brytaren som ger ström till din ugn kan du återställa den. Du bör lämna brytaren i ditt hems elektriska servicepanel avstängd i 30 sekunder efter att du stängt av den. Brytaren ska sedan slås på igen.

  Hur återställer du ett Ge ugnsdörrlås?

 • Självrengöringsdynan ska tryckas in.
 • Öppna ugnsluckan och slå på den.
 • Spärren måste flyttas för att stänga ugnsluckan.
 • För att rensa eller avsluta ditt konto, klicka på knappen Rensa/Av eller Avbryt.
 • Dörren måste låsas upp.
 • Det är nu dags att återställa kontrollen och ta bort eventuella servicekrav.
 • Hur återställer jag min Lg Gas Range?

  Du kan återställa enheten genom att hitta strömbrytaren och stänga av den och slå på den igen. Följande steg hjälper dig att testa spishällen: Tryck på knappen ELEMENT POWER ON/OFF för att slå på och av den. Om du vill sätta på en av kokzonerna, tryck på ON-knappen.

  Vad betyder det när ugnen säger F9?

  En felkod på F9 indikerar att det automatiska dörrlåset på en General Electric (GE) ugn har varit fel. Ugnsluckor låses automatiskt när ugnen är inställd på “Clean”-läge, vilket förhindrar att de öppnas.

  Finns det en återställningsknapp på ugnar?

  Är en ugn återställningsbar? 2- Har ugnar en återställningsknapp? Det finns även en strömbrytare på kontrollpanelen eller ovanpå ugnen som behöver återställas om du behöver göra det. Du kan fortfarande vara förvirrad, så dra bort ugnen från väggen.

  Hur återställer jag mitt ugnskontrollkort?

  Det första du bör göra är dock att försöka återställa ugnen genom att koppla ur den, vänta cirka 30 sekunder och sedan koppla in den igen. Det är möjligt att detta räcker för att återställa kontrollpanelen och få din ugn att fungera igen. i vissa fall.

  Hur återställer du en ugn efter strömavbrott?

  Det är i allmänhet lätt att återställa ugnen. Alla aktuella kommandosignaler måste tas bort från kontrollpanelen. Låt sedan ugnen gå i några sekunder. Resan ska vara smidig efter det.

  Vad betyder F9 på en Whirlpool spis?

  Ugnsdörrslåsfel – Kontrollera omkopplarna och kablarna för att säkerställa att dörrlåset fungerar. Se till att låsknappen sitter fast.

  Hur rensar du en F9-kod?

  Håll “Start/Stopp”-knappen intryckt i tio sekunder. Genom att göra detta kommer pipandet att upphöra. Den blinkande felkoden på skärmen kan raderas genom att koppla ur ugnen i 30 sekunder och koppla in den igen. Du bör inte använda någon av ugnens funktioner om du försöker använda den igen. Felkoden kommer att visas.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button