Hur fixar jag felkod 5d på Maytag Washer?

Det är erkänt att felkoder som “Sd” kan dyka upp av misstag på Maytag-produkter. Om du vill ta bort koden från skärmen och försöka använda tvättmaskinen igen, tryck på “Paus/Avbryt” två gånger eller “Power” en gång. När koden kommer tillbaka, koppla ur tvättmaskinen i 60 sekunder och försök igen innan du ringer efter hjälp.

Varför blinkar min Maytag Washer 5d?

En överdriven mängd tvättmedelslödder förekom under cykeln, varför denna felkod visas. Om du använder för mycket tvättmedel eller inte använder High Efficiency (HE) tvättmedel kan du uppleva detta problem. När löddret är för högt kommer brickan inte att kunna snurra ut dem.

Hur fixar jag felkod 5d?

Det är möjligt att felkod 5d uppstår på grund av ett fel, så den måste återställas. Om du vill lösa problemet korrekt måste du trycka två gånger på PAUSE / AVBRYT eller en på POWER och sedan börja tvätta maskinen. Ta ut skrymmande, mjuka eller fluffiga föremål från tvättmaskinen. Den startade cykeln fortsätter efter det.

Hur rensar du felkoden på en Maytag-bricka?

Koden kan tas bort genom att trycka på paus- eller avbrytknappen två gånger. Du kan koppla ur tvättmaskinen eller koppla ur strömmen i en minut om koden fortfarande visas. Under Clean Washer-cykeln upptäcktes föremål i tvättmaskinen. Clean Washer-cykeln bör startas om efter att föremål har tagits bort från trumman.

Varför säger min tvättmaskin 5d?

Det är för mycket skum inuti trumman på en Samsung tvättmaskin, vilket orsakar felet 5d.

Hur fixar jag SD-felkod?

En stor mängd tvättmedel användes, vilket resulterade i att lödder eller skum bildades som var för starkt. Detta problem kan lösas genom att lägga till ytterligare en sköljcykel utan att tillsätta mer tvättmedel. Det är ibland nödvändigt att lägga till en paus och ytterligare sköljcykler för att bryta upp löddret efter att detta problem har upptäckts.

Vad betyder felkod D5?

Om tvättmaskinens dörr är stängd betyder det att tvättmaskinens dörr inte är fysiskt låst, men den kan vara stängd. När tvättmaskinen är laddad och luckan är stängd visar den ett D5-fel. Den kan vara stängd, men ett felmeddelande D5 betyder att dörren inte är ordentligt låst för att förhindra att den öppnas.

Vad betyder 5d On Whirlpool?

Det finns för mycket tvållödder i tvättmaskinen, så Whirlpool Cabrio 5d felkod betyder att tvättmaskinen upptäcker ett fel. En felkod kan orsakas av en igensatt avloppspump eller avloppsledning, en felaktig avloppspump, skumnivåsensor eller ett felaktigt huvudstyrkort.

Hur återställer jag min tvättmaskin efter felkod?

 • Tvättmaskinen stängs av genom att trycka på POWER.
 • Stäng av strömbrytaren eller koppla bort brickan från eluttaget för att undvika skador.
 • Håll START/PAUS-knappen intryckt i fem sekunder efter att strömmen stängts av.
 • Brickan ska kopplas in igen, eller så ska strömbrytaren slås på igen.
 • Finns det en återställningsknapp på Maytag Washer?

  Håll Start/Paus-knappen intryckt i tre sekunder. Vid denna tidpunkt bör alla indikatorlampor vara släckta. Cykelväljaren moturs (vänster) kan användas för att rensa valfri sekvens av brickan genom att vrida den för att återställa den (rensa).

  Vad betyder 5d bricka?

  Det finns ett “skumlås”-tillstånd på den brickan, vilket indikeras av Sd (5d)-koden. Som beskrivs i den tidigare svarslänken från Celene, är detta fel detsamma. Om det finns skum i tvättmaskinen är det dags att rengöra den.

  Hur fixar jag felkod 5d på Kenmore Washer?

  Överanvändning av tvättmedel är vanligtvis skyldig till detta. Dessutom kan vanligt tvättmedel orsaka det om du istället använder HE-tvättmedel (High Efficiency). I de flesta fall kan du köra ett avlopp/centrifug för att avsluta tvätten efter att det överflödiga löddret har avsvunnit.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button