Hur fixar jag felkod 158 Outlook Mac?

Du bör se till att både macOS och Outlook är uppdaterade. Du kan uppdatera din Macs programvara genom att gå till Systeminställningar och klicka på Programuppdatering. Öppna Microsoft Word, Excel eller något annat Microsoft Office-program på din Mac och klicka på Hjälp > Sök efter uppdateringar för att uppdatera Outlook. Uppdateringar kommer att kontrolleras av AutoUpdate.

Hur fixar jag att Outlook inte skickar e-postmeddelanden på Mac?

 • Du måste se till att Mac Outlook är online.
 • Det kan vara bra att ta bort cachen.
 • Se till att MS Exchange Server och Outlook-anslutningen fungerar.
 • SMTP-autentisering kan aktiveras genom att aktivera den.
 • Hur reparerar jag Outlook på Mac?

 • Du kan stänga av kontorspåminnelser genom att klicka på knappen Stäng av kontorspåminnelser på Outlook-menyn.
 • Du kan nu avsluta Messenger för Mac och alla Microsoft Office-program, inklusive Outlook, på din Mac.
 • Du måste öppna Microsoft Database Utility…
 • Om du väljer den databas du vill bygga om och klickar på Bygg om återställs den.
 • Hur aktiverar jag Smtp-autentisering i Outlook?

 • Ditt Outlook-konto måste öppnas.
 • Alternativet Kontoinställningar finns i menyn Verktyg.
 • Du kan ändra ditt e-postkonto genom att välja det från listan och klicka på Ändra.
 • Du kan ändra dina e-postinställningar genom att klicka på Fler inställningar i fönstret Ändra e-postinställningar.
 • Du kan markera alternativet Min utgående server (SMTP) kräver autentisering under fliken Utgående server.
 • Hur fixar jag min server för utgående e-post på min Mac?

  Du kan ändra dessa inställningar i Mail-appen på din Mac genom att välja Mail > Inställningar, klicka på Konton, klicka på Serverinställningar, klicka på popupmenyn för utgående konto och sedan välja Redigera SMTP-serverlista. Servrarna som är tillgängliga för dig och konton som använder dem Du kan lägga till eller ta bort servrar.

  Varför min Outlook-e-post fungerar inte?

  Du kanske inte kan använda Outlook längre på grund av ett antal anledningar. Det kan vara problem med att Outlook skickar e-post. Om Outlook inte fungerar kan det bero på en bugg som kräver en uppdatering, eller så kan det bero på ett fel i en uppdatering.

  Varför fungerar inte min e-post på min Mac?

  Du kan åtgärda det här problemet genom att gå till fönstret i toppmenyn och klicka på Connection Doctor. Om du ser detta bör du kontrollera om du har problem med att ansluta till Mail-appen. Du måste kontrollera dina kontoinställningar igen, ta bort och lägga till ditt Mail-konto igen för att återställa detta. Du bör kunna komma åt din Mail-app och alla dina e-postmeddelanden igen.

  Varför uppdateras inte min Outlook-e-post på min Mac?

  Användare av Outlook för Mac kanske inte får uppdaterad information i sina brevlådor på grund av ett problem med Exchange-synkronisering. Lösningen på detta problem kan hittas på många sätt – genom att kontrollera offlineläge, bygga om Outlook för Mac-filen, rensa cacheminnet i Outlook och bekräfta Exchange-anslutning.

  Varför skickar inte min Outlook e-post på Mac?

  Problemet är att dina autentiseringsuppgifter eller kontoinställningar är felaktiga. Lösning: Kontrollera att ditt kontoanvändarnamn, lösenord och andra inställningar är korrekta. Alternativet Konton finns på menyn Verktyg. E-postadressen, användarnamnet och lösenordet måste anges korrekt.

  Hur fixar jag att Outlook inte skickar e-postmeddelanden?

 • Se till att din skräppostmapp är ren…
 • Din inkorg måste rengöras…
 • Se till att ditt inkorgsfilter och inställningar är korrekta.
 • Du kan kontrollera fliken Annat om du vill…
 • Se till att dina listor över blockerade avsändare och säkra avsändare är uppdaterade…
 • Se till att dina e-postregler är uppdaterade…
 • Se till att din e-post skickas till rätt person.
 • Om ditt konto har blockerats, se till att du vet om det.
 • Varför går mina e-postmeddelanden till utkorgen och skickar inte Mac?

  I Apples Mac Mail visas utkorgen endast när ett e-postmeddelande som du tänkt skicka inte är tillgängligt. Du kan uppleva det här problemet om du arbetar offline eller om du har ett anslutningsproblem. När du skickar e-post försvinner Outbook.

  Varför skickas inte mina e-postmeddelanden i Outlook?

  Klicka på fliken “Verktyg” för att ta reda på vilka alternativ du har för att skicka i Outlook. Om du använder Microsoft Outlook version 7 kan du välja fliken “Mail Setup” eller fliken “Skicka”. Kontrollera att “Skicka omedelbart” är valt. Om din dator eller bärbara dator inte ansluter till din internetleverantör, se till att du har ställt in dina anslutningsinställningar.

  Vad betyder det när Outlook säger Reparera huvudprofil?

  En skadad PST kan göra att profilen blir otillgänglig och den behöver repareras. En annan anledning är att när PST-filstorleken når en viss gräns kan det orsaka profilkorruption; ibland är storleken på en PST begränsad, och när användare når gränsen möter de problem med profilkorruption.

  Hur återställer jag Outlook på Mac?

 • Outlook-datafilen kan hittas genom att välja den.
 • Du kommer att se fönstret Restore Files Options (eller Get Files Options) efter att ha klickat på Återställ filer (eller Hämta filer i Code42 app version 6.8.2).
 • Välj alternativet Ursprunglig plats bredvid Spara valda filer.
 • Nedladdningen börjar direkt efter att du har valt Gå.
 • Vad händer när Outlook repareras?

  Du kan kontrollera Outlook-datafilerna på din dator för deras hälsa med verktyget Inbox Repair. Om du får ett meddelande om att Outlook inte kan öppna din datafil, kanske du vill använda Inkorgsreparationsverktyget. Om du får ett meddelande om att Outlook inte kan öppna dina mappar, kanske du vill använda reparationsverktyget för inkorgen.

  Hur fixar jag Vänligen slå på Smtp-autentisering i din e-postklient?

  SMTP-begränsningar kan vanligtvis inaktiveras och återaktiveras för att lösa detta problem. Min erfarenhet verkar vara positiv. I cPanel – E-POST – AUTENTICERING var jag tvungen att inaktivera DKIM och sedan aktivera det igen efter att ha inaktiverat det.

  Hur aktiverar jag Smtp-autentisering?

 • För att konfigurera ditt e-postkonto, högerklicka på snabbmenyn för ditt konto och välj “Inställningar”.
 • Du kan redigera din utgående server (SMTP) genom att välja den och klicka på “Redigera”.
 • Ange din e-postadress i rutan som säger “Använd användarnamn och lösenord”.
 • Klicka på “OK” för att bekräfta inställningarna.
 • Behöver jag Smtp-autentisering?

  SMTP-servrar bör inte användas utan autentisering, men det finns inget behov av att ansluta till e-postservern med en autentiseringsnyckel. En spoofing av avsändaren kan göras utan SMTP-autentisering. Om du har en e-postserver kan någon skicka otillåtna försäljningsmail till dig.

  Vad är Smtp-autentiseringskonto?

  En SMTP-autentisering (SMTP AUTH) är en förlängning av SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) som tillåter en klient att logga in med vilken autentiseringsmekanism som helst som stöds av servern. Autentisering är ett krav för inlämningsservrar, som använder det oftast.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button