Hur fixar jag felkod 0x80070035 i Windows 10?

Felkoden 0x80070035 på Windows 10 orsakas av ett problem med operativsystemet. Den första åtgärden är att stänga av ditt antivirusprogram och Windows-brandväggen. Den andra fixen är att kontrollera om Network Discovery är aktiverat. Du måste se till att delning är aktiverat på din PC i fix #3. Följande korrigeringar är tillgängliga: Fix #4: Installera om datorns nätverkskort (inklusive dolda) Fix #5: Aktivera NetBIOS över TCP/IP.

Hur fixar jag nätverksfelkod 0x80070035?

 • Du kan testa ditt Windows Update-system genom att köra Windows Update-felsökaren…
 • Du bör inaktivera tredje parts brandväggar…
 • SMB V1 bör vara aktiverad.
 • AllowInsecureGuestAuth kan ändras för att tillåta säker gäståtkomst.
 • Gör avancerad delning möjlig.
 • Du måste ändra dina nätverkssäkerhetsinställningar…
 • Se till att Network Discovery är aktiverat…
 • Se till att datorns nätverkskort är ominstallerade.
 • Hur gör jag mitt nätverk upptäckbart i Windows 10?

  Windows 10 Inställningar-appen kan slås på/av genom att välja Nätverk och internet > Nätverks- och delningscenter > Ändra avancerade delningsinställningar. Du kan dölja eller göra din dator synlig för andra enheter med nätverksupptäcktsinställningar i Windows 10. Din dator kan också upptäcka andra enheter baserat på samma inställningar.

  Hur fixar jag felkod i Windows 10?

 • Starta din dator. Att få din dator online igen är den enklaste och mest självklara lösningen.
 • Du kan fixa ett korrupt filsystem genom att köra SFC och CHKDSK, två Windows-systemverktyg.
 • Windows 10 bör uppdateras.
 • Hur stoppar jag nätverksupptäckt från att stängas av?

 • Datorn bör startas om.
 • Delningslägen bör väljas baserat på deras kompatibilitet.
 • Tillhandahålla beroendetjänster i början.
 • Windows-brandväggen bör konfigureras.
 • Felsökning av nätverket bör göras av nätverksfelsökaren.
 • Nätverksstacken måste återställas.
 • Vad betyder nätverkssökväg inte hittad?

  Du kan få ett felmeddelande “Network path not found” när du försöker skanna en fjärrdator med återställningsnycklar. Den vanligaste orsaken till detta fel är att Windows-brandväggen (eller någon annan brandvägg) blockerar Recover Keys från att komma åt *remotepc*c$-resursen så att de kan logga in på fjärrkontrollen.

  Hur fixar jag fel 0x80070043?

  När du får ett felmeddelande som 0x80070043 bör du kunna åtgärda problemet genom att starta datorn i felsäkert läge och ta bort innehållet i mappen %temp% för att rensa meddelandet.

  Hur fixar jag en nätverkssökväg som inte hittas?

 • Sökvägens namn bör vara giltiga.
 • Delning kan aktiveras på fjärrenheten…
 • Användarkontot måste ha åtkomst till fjärrresursen.
 • Se till att dina klockor är synkroniserade.
 • Du bör inaktivera lokala brandväggar…
 • TCP/IP måste återställas…
 • Se till att alla enheter startas om.
 • Hur fixar jag Windows 7 Network Path Not Found?

  Lösningen på “felkod 0x80070035 nätverkssökväg hittades inte” på Windows Vista och Windows 7-datorer är följande. Du kan komma åt “DEVICE MANAGER” genom att klicka på “START”-knappen, välja “CONTROL PANEL” och välja “CONTROL PANEL”. För att komma åt avsnittet “VISA”, klicka på “NÄTVERKADAPTERAR” och klicka sedan på “VISA DOLD ENHET”.

  Vad betyder systemfel 53?

  Systemet returnerar en felkod på 53 (Nätverkssökvägen hittades inte) när en användare försöker ansluta till en nätverksresurs med alternativet Map Network Drive eller DOS net use-kommandot. DNS till NetBIOS-namnupplösning utförs inte när det här problemet uppstår.

  Hur aktiverar jag nätverksupptäckt igen?

 • Du kan komma åt Windows-brandväggen genom att välja System och säkerhet i Kontrollpanelen.
 • Du kan aktivera en app eller funktion via Windows-brandväggen genom att välja Tillåt en app eller funktion i den vänstra rutan.
 • Du kan ändra dina inställningar genom att klicka på Ändra inställningar…
 • Klicka på OK efter att ha valt Nätverksupptäckt.
 • Ska jag aktivera Network Discovery Windows 10?

  Inställningen för nätverksupptäckt avgör om din dator kan se (hitta) andra datorer och enheter i nätverket samt om andra datorer i nätverket kan se din dator. Därför rekommenderar vi att du använder nätverksdelningsinställningen istället.

  Varför kan min dator inte hittas i nätverket?

  En felaktig arbetsgruppsinställning kan göra att en Windows-dator inte visas i nätverksmiljön. Om den här datorn inte redan finns i arbetsgruppen, försök att lägga till den igen. Du kan ändra nätverks-ID genom att gå till Kontrollpanelen -> System och säkerhet -> System -> Ändra inställningar -> Nätverks-ID.

  Hur åtgärdar jag felkoder?

 • Se till att webbadressen inte är fylld med fel. Detta är den vanligaste orsaken till ett 400 Bad Request-fel.
 • Se till att din webbläsares cookies är tydliga. Webbplatser kan ibland rapportera 400 fel om de läser en korrupt cookie.
 • Din DNS-cache måste rengöras…
 • Så här rensar du webbläsarens cache.
 • Hur fixar jag en misslyckad installation av Windows 10?

 • Se till att du uppfyller kraven.
 • Språkpaketet måste avinstalleras.
 • All kringutrustning ska kopplas ur.
 • Du bör avinstallera antivirusprogram från tredje part.
 • Om du blir ombedd att behålla filer, välj att göra det.
 • Bygg om BCD.
 • Mediauppgradering är en bra idé.
 • Se till att installationen görs korrekt.
 • Hur fixar jag 0xc00000e på Windows 10?

 • Windows Automatic Repair Tool kan användas för att åtgärda ditt problem.
 • BCD-filen och Master Boot Record måste byggas om.
 • Standardinställningarna för BIOS måste återställas.
 • CMOS-batteriet måste kontrolleras och bytas.
 • Varför Min Network Discovery fortsätter att stängas av?

  Ett ihållande problem med brandväggen och tjänsterna kan göra att Network Discovery fortsätter att stängas av.

  Hur fixar jag nätverksupptäckt?

 • Gå till Inställningar och öppna den.
 • Fliken Nätverk och Internet visas.
 • Sidans status kommer att visas.
 • Alternativet Nätverksåterställning finns i Windows 10 2004.
 • Du kan återställa ditt Windows 10-nätverk genom att klicka på knappen Återställ nu.
 • Du kommer att uppmanas att bekräfta ditt köp.
 • Stäng-knappen kommer att finnas till vänster.
 • Din dator bör nu startas om.
 • Vilka tjänster måste köras för nätverksupptäckt?

  För att nätverksupptäckt ska fungera fullt ut måste följande vara på plats: DNS-klienten måste vara aktiverad på systemet som gör upptäckten, SSDP-upptäckt, Discovery Resource Publication och UPnP Device Host-tjänst måste vara aktiverad.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button