Hur fixar jag fel med ogiltig partitionstabell i Windows 7?

Den andra fixen är att bygga om MBR manuellt genom att sätta in installationsskivan manuellt. Starta datorn igen efter att du har startat om den. Din dator kommer att repareras när du klickar på Reparera. Du kan välja Kommandotolk från skärmen Systemåterställningsalternativ. Du kan köra följande kommandon för att åtgärda problemet: bootrec /fixboot bootrec /scanos bootrec /fixmbr bootrec /rebuildbcD.

Hur fixar jag ogiltig partition?

 • Du måste ändra startsekvensen…
 • Se till att du har den senaste BIOS-versionen.
 • Windows 10 använder Diskpart för att skapa en aktiv korrekt partition.
 • Windows 10:s MBR kan byggas om.
 • Hur fixar jag en skadad partitionstabell?

 • Det första steget är att köra EaseUS Partition Recovery på din PC…
 • Det andra steget är att vänta på att skanningsprocessen ska avslutas.
 • Det tredje steget är att förhandsgranska och återställa de förlorade partitionerna…
 • När partitionsåterställningsprocessen har slutförts klickar du på “Återställ nu”.
 • Vad betyder det när min bärbara dator säger ogiltig partitionstabell?

  Ett ogiltigt partitionstabellfel kan uppstå om en fel disk är inställd som standardstartdiskett (orsakas vanligtvis av att en extern hårddisk ansluts). Om du inte har kopplat bort alla onödiga enheter och går till startmenyn, se till att din dator är inställd på att starta från rätt disk just nu.

  Hur fixar jag Windows-partitionen?

 • MiniTool Partition Wizard kan användas för att skapa en startbar disk.
 • Den startbara disken måste vara ansluten till datorn som har en skadad partitionstabell för att fungera.
 • Du kan ändra startordningen och starta programvaran genom att ange BIOS.
 • Se till att måldisken är vald.
 • Du kan bygga om din MBR genom att klicka på den.
 • Processen kan slutföras genom att följa instruktionerna.
 • Vad gör du när din dator säger Ogiltig partitionstabell?

  Lösning. Windows kan installeras manuellt på SSD:n eller med en anpassad installationsavbildning genom att få ett felmeddelande om ogiltig partitionstabell. Se till att BIOS är uppdaterat. Du behöver ett startbart USB-minne om du inte kan komma åt ett fungerande operativsystem.

  Hur fixar jag ogiltig eller skadad startbar partition?

 • /fixmbr är filnamnet för bootrec.exe.
 • /fixboot är filen bootrec.exe.
 • /scanos är namnet på programmet som startar datorn.
 • /rebuildbcd är namnet på programmet som kommer att bygga det.
 • Vad betyder ingen startbar partition i tabell?

  Det här felmeddelandet visas om din dator försöker starta från en flashenhet/skiva utan en huvudstartpost. Din PC bör rengöras från USB-enheter och CD/DVD-spelare. Om dina BIOS-inställningar anger en startsekvens som pekar på din hårddisk, se till att den är inställd på det.

  Hur återställer jag min Guid-partitionstabell?

 • Disk Drill kan laddas ner och installeras.
 • Du kan söka efter förlorade partitioner genom att välja enheten som innehöll GPT-partitionen, ändra rullgardinsmenyn till Sök efter förlorade partitioner…
 • Välj den förlorade partitionen när den hittas.
 • Klicka på Återställ efter att ha granskat den återställningsbara informationen, valt den data du vill ha och klicka sedan på OK.
 • Hur fixar jag partitionen på min dator?

 • Här är fem lösningar på felet “Kan inte återställa datorn”. En nödvändig enhetspartition finns inte.
 • Du kan stöta på vissa fel på din dators disk, till exempel dåliga sektorer, om du kör CHKDSK.
 • Du kan köra System File Checker (SFC) genom att klicka här…
 • Du kan ändra den aktiva partitionen genom att klicka på den…
 • Du kan köra Bootrec.exe genom att klicka här…
 • Tredjepartsverktyget/tjänsten måste återställas.
 • Hur återställer jag en partition?

 • Det första steget är att skanna hårddisken efter raderade partitioner. Om en partition raderades blir utrymmet på disken “Oallokerat”.
 • Dialogrutan “Återställ partition” bör öppnas efter att du har valt partitionen.
 • Du kan återställa din partition genom att välja dialogrutan “Återställ partition” och köra återställningen.
 • Hur fixar jag min bärbara dator med en ogiltig partitionstabell?

 • Installationsskivan måste sättas in.
 • Starta datorn igen efter att du har startat om den.
 • Din dator kommer att repareras när du klickar på Reparera.
 • Du kan välja Kommandotolk från skärmen Systemåterställningsalternativ.
 • Du kan köra följande kommandon för att åtgärda problemet: bootrec /fixboot bootrec /scanos bootrec /fixmbr bootrec /rebuildbcD.
 • Hur fixar jag Windows-partitionen?

 • MiniTool Partition Wizard kan användas för att skapa en startbar disk.
 • Den startbara disken måste vara ansluten till datorn som har en skadad partitionstabell för att fungera.
 • Du kan ändra startordningen och starta programvaran genom att ange BIOS.
 • Se till att måldisken är vald.
 • Du kan bygga om din MBR genom att klicka på den.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button