Hur fixar jag F9 Error Code Ge Monogram?

Återställa. Det är möjligt att lösa ett problem med GE-ugnsdisplayen genom att återställa den. Efter att ugnen har kopplats bort i 30 sekunder, anslut den igen. Du bör stänga av strömbrytaren och vänta 30 sekunder innan du återställer ugnen om den är inbyggd i ett elektriskt system.

Vad betyder F9 på min Ge Monogram-ugn?

En felkod på F9 indikerar att det automatiska dörrlåset på en General Electric (GE) ugn har varit fel. Det finns flera anledningar till att styrkortet kan fungera felaktigt, inklusive en låsmekanism som har fastnat, en klämd eller trasig tråd, en felaktig låsbrytare eller ett felaktigt styrkort i sig.

Hur rensar jag F9-koden?

 • Genom att hålla ned “Start/Stopp”-knappen i 10 sekunder stoppas pipandet.
 • Se till att ugnsluckans spärr är på plats genom att öppna luckan.
 • Du kan skrubba bort rost eller skräp på spärren genom att spraya lite WD-40 på en tvättlapp.
 • Du kan stänga ugnsluckan försiktigt genom att trycka på den…
 • Se till att ugnen fungerar som den ska.
 • Hur återställer du en Ge Monogram-ugn?

  Du kan antingen stänga av strömbrytaren eller ta bort säkringen från strömbrytaren. Du kan återställa strömmen till enheten genom att slå på strömbrytaren igen eller genom att installera säkringen. Du bör kunna återställa de elektroniska kontrollerna på din spis eller väggugn genom att göra detta.

  Hur återställer jag felkoden på min Ge-ugn?

  Du kan återställa GE-profilens ugnskontrollpanel om du fortfarande ser en felkod. Om du stänger av brytaren som ger ström till din ugn kan du återställa den. Du bör lämna brytaren i ditt hems elektriska servicepanel avstängd i 30 sekunder efter att du stängt av den. Brytaren ska sedan slås på igen.

  Hur rensar du F9-koden på Ge Monogram Ugn?

  Det är möjligt att lösa ett problem med GE-ugnsdisplayen genom att återställa den. Efter att ugnen har kopplats bort i 30 sekunder, anslut den igen. Du bör stänga av strömbrytaren och vänta 30 sekunder innan du återställer ugnen om den är inbyggd i ett elektriskt system.

  Hur rensar du en Whirlpool-ugnskod?

  Slå på strömbrytaren eller anslut ugnens strömkabel igen. Displayen visar ett CANCEL-meddelande. Att byta ut knappsatsen är det bästa alternativet om felkoden kommer tillbaka efter 1 minut. Byt ut den elektroniska ugnskontrollen om F2 E0 kvarstår.

  Hur återställer du F9-koden på en Frigidaire-spis?

  Du kan koppla ur ugnen efter att den har stängts av. När apparaten har anslutits igen, vänta flera minuter innan du sätter på den igen. Systemet kommer att återställas och den elektroniska kontrollpanelen återställs också.

  Hur fixar jag min ugn F9?

  Det är möjligt att ugnen inte fungerar på grund av ett elektriskt fel som har magnetiserat kretsen, vilket orsakar F9-felkoden. Om du återställer ugnen genom att koppla ur strömmen i fem minuter kommer kretsen att avmagnetiseras och F9-felet kommer att lösas.

  Varför slås inte min Ge-ugn på?

  En ugn som inte startar kan bero på ett problem med inkommande ström. Multimetrar kan användas för att testa den inkommande strömmen i vägguttaget för att avgöra om ett eluttag levererar tillräckligt med spänning. Överhettning av ugnen gör att den termiska säkringen löser ut. Det är osannolikt att ugnen slås på om den termiska säkringen har gått.

  Hur felsöker jag min Ge-ugn?

 • Om GE:s elektriska ugn inte värms upp, se till att kontrollerna är inställda för antingen bakning eller stekning. Brännarna värmer också ugnen.
 • Om ugnsvredet inte slås på, kontrollera det och se till att det är i rätt läge.
 • Kontrollera säkringen på din GE elektriska ugn efter att ha kopplat ur den.
 • Hur återställer jag mitt ugnskontrollkort?

  Det första du bör göra är dock att försöka återställa ugnen genom att koppla ur den, vänta cirka 30 sekunder och sedan koppla in den igen. Det är möjligt att detta räcker för att återställa kontrollpanelen och få din ugn att fungera igen. i vissa fall.

  Hur återställer jag min Ge-ugn efter ett strömavbrott?

  Du kan konsultera din manual eller GE:s webbplats för specifik information om din modell. Om du till exempel använder en modell med en Clear/Off-knapp, håller du den nedtryckt tills den återställs. Efter det, nollställ klockan och slutligen ugnstemperaturen och (om tillämpligt) timerinställningarna. Det är troligt att din ugn kommer att återgå till normal drift igen.

  Hur återställer jag min Ge-ugn?

  Den elektroniska styrningen måste återställas. Du kan antingen stänga av strömbrytaren eller ta bort säkringen från strömbrytaren. Du kan återställa strömmen till enheten genom att slå på strömbrytaren igen eller genom att installera säkringen. Du bör kunna återställa de elektroniska kontrollerna på din spis eller väggugn genom att göra detta.

  Hur återställer du F2-koden på en Ge-ugn?

  Vad är proceduren för att rensa t-kod? Anslut ugnens ström till vägguttaget efter 30 sekunder och stäng sedan av den. Genom att göra detta kan du återställa strömförsörjningen och avsluta felet. Koppla bort strömkabeln från strömbrytaren, vänta 30 sekunder och återställ sedan strömmen om kabeln inte är åtkomlig.

  Hur rensar jag F9-koden på Ge Oven?

  Efter att ugnen har kopplats bort i 30 sekunder, anslut den igen. Du bör stänga av strömbrytaren och vänta 30 sekunder innan du återställer ugnen om den är inbyggd i ett elektriskt system. Om felkoden visas igen efter att strömmen återställts, gör ett nytt val av ugnen.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button