Hur fixar jag F51-felkoden Maytag Bravos Xl?

Att rengöra/återansluta sensorn eller byta ut den är det mest effektiva sättet att åtgärda detta fel. Styrkortet och RPS ska vara anslutna till varandra. Det är möjligt att lösa problemet genom att koppla bort och återansluta sensorkontakten. Om kontakten är korroderad, rengör kontakterna.

Hur kringgår du locklåset på en Maytag Bravos Xl?

 • Du måste koppla ur tvättmaskinen och stänga av den.
 • Flikar och/eller skruvar som håller den övre horisontella panelen nere finns här.
 • På undersidan av topppanelen hittar du Lock Lock SWITCH.
 • Locket ska bytas ut och tvättmaskinen ska sättas i igen.
 • Hur rensar du felkoden på en Maytag Bravos-bricka?

  Skriv ner felkoden!! Om felkoden inte raderas, starta om cykeln genom att trycka på PAUSE/CANCEL en gång. Du kan njuta av en lugnande kopp te medan du väntar på att koden ska dyka upp igen om den gör det igen. Du kan se alla lagrade felkoder genom att titta på Bravos Diagnostics-videon.

  Vad betyder F51 på en bricka?

  Det finns en felkod F51 på din Cabrio-bricka som indikerar att styrkortet inte känner av att drivmotorn snurrar på rätt sätt. Genom att trycka på Paus/Avbryt-knappen kan du rensa felkoden.

  Hur återställer jag min Maytag-felkod?

  Vad är proceduren för att rensa en tvättmaskin? Om du vill radera felkoden på din tvättmaskin måste du trycka två gånger på paus/avbryt-knappen och en gång på strömknappen. Koppla ur maskinen ett ögonblick om koden fortfarande visas.

  Hur kringgår du låset på en Maytag-bricka?

  Vad är proceduren för att låsa upp en Maytag unlock dörrbricka? Tvättmaskinen bör inte fungera om det inte finns några fel och inga komponenter är felaktiga. Om så är fallet, försök att avbryta tvättcykeln, tryck och håll ned CYCLE END eller CANCEL-knappen och vänta några minuter innan luckan öppnas.

  Fungerar tvättmaskin utan locklås?

  Eftersom locket låser det för att förhindra skador på personer i närheten av tvättmaskinen, kommer omröraren att vrida sig med locket öppet om det inte är låst.

  Hur rensar du koderna på en Maytag Bravos-bricka?

  Skriv ner felkoden!! Om felkoden inte raderas, starta om cykeln genom att trycka på PAUSE/CANCEL en gång. Du kan njuta av en lugnande kopp te medan du väntar på att koden ska dyka upp igen om den gör det igen.

  Hur återställer jag min tvättmaskin efter felkod?

 • Tvättmaskinen stängs av genom att trycka på POWER.
 • Stäng av strömbrytaren eller koppla bort brickan från eluttaget för att undvika skador.
 • Håll START/PAUS-knappen intryckt i fem sekunder efter att strömmen stängts av.
 • Brickan ska kopplas in igen, eller så ska strömbrytaren slås på igen.
 • Hur får jag min Maytag-tvätt ur diagnosläge?

  Tryck och håll in “start”-knappen i cirka 3 sekunder för att avsluta Maytag Centennial-diagnostiken. (Återigen. Centennial brickas minne kommer att raderas när detta är gjort. Maytag Centennials automatiska diagnostiska tvättcykel kan nu användas.

  Vad betyder F51?

  Det kan finnas ett motorlägessensorfel (RPS) i F51-felet. Ett problem med sensorn eller styrkortet kan orsaka problemet. Att rengöra/återansluta sensorn eller byta ut den är det mest effektiva sättet att åtgärda detta fel.

  Hur fixar jag F5 på Maytag Washer?

  Det kan finnas ett hinder i lockets låsområde, vilket är anledningen till att brickan inte kan låsa locket. Om du hittar några föremål i lockets låsområde, ta bort dem. Se till att det inte finns några klädesplagg i vägen så att du kan ta dig till din destination.

  Vad betyder F5 på en Whirlpool tvättmaskin?

  När temperatursensorn används med varmvatten kommer den att registrera ett fel på “F5”. Det kan hända att din varmvattenberedare inte fungerar, men detta är vanligtvis ett fel i sensorn.

  Hur återställer jag min Maytag-bricka?

 • Du kan avbryta strömmen genom att trycka på “Power/Cancel”-knappen.
 • Välj en ny cykel genom att trycka på lämplig knapp.
 • Maytag-brickan har nu återställts genom att trycka på “Start/Paus”.
 • Finns det en återställningsknapp på en Maytag?

  Maytag-torken har en högpresterande motor, reducerade vibrationer, fuktsensorer, skrynkelförebyggande alternativ och variabel torkning för olika föremål och tyger. Det enda Maytag torktumlare inte har är dock en återställningsknapp.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button