Hur fixar jag F3 E1-felkoden på Whirlpool-tvättmaskinen?

Se till att vattennivåtrycksslangen är ansluten till luftfällan med hjälp av vattennivåtrycksensorn. Se till att luftfällan är ansluten till badkaret. Tryckslangen ska inte vara sprucken, klämd eller stoppad, och luftfällan ska inte vara blockerad.

Vad betyder E1 F3 på en tvättmaskin?

I F3 E1-varningen kan tvättmaskinen inte detektera vattennivån. En apparatstyrenhet eller tillhörande ledningar kan behöva bytas ut.

Vad betyder E01 och F03 på Whirlpool tvättmaskin?

En blockering av luftfällans rör är troligen orsaken till felkoden F03 E01. Den kan också täppas till med tvållödder och läckande fukt. När munstycket är igensatt, fångar det in luften felaktigt, vilket gör att tryckvakten trycks in.

Hur rensar jag felkoden på min whirlpooltvätt?

Koden kan tas bort genom att trycka på paus- eller avbrytknappen två gånger. Du kan koppla ur tvättmaskinen eller koppla ur strömmen i en minut om koden fortfarande visas. Under Clean Washer-cykeln upptäcktes föremål i tvättmaskinen. Clean Washer-cykeln bör startas om efter att föremål har tagits bort från trumman.

Hur fixar du F3 E1-fel på en whirlpooltvätt?

Det finns en huvudkontroll som upptäcker trycksignaler som ligger utanför räckvidd. Se till att vattennivåtrycksslangen är ansluten till luftfällan med hjälp av vattennivåtrycksensorn. Se till att luftfällan är ansluten till badkaret. Tryckslangen ska inte vara sprucken, klämd eller stoppad, och luftfällan ska inte vara blockerad.

Vad betyder E01 och F03 på en tvättmaskin?

Följande är ett inlägg från 23 juni 20. Patty, problemet är med största sannolikhet ett blockerat luftlåsrör, vilket också kan få tvållödder att läcka och orsaka en felkod F03 E01. När munstycket är igensatt, fångar det in luften felaktigt, vilket gör att tryckvakten trycks in.

Hur fixar jag E1-fel på min tvättmaskin?

Det finns ett problem med att tömma vattnet på Haier E1 eller CLR FLTR. Det första du behöver göra är att kontrollera tvättmaskinens filter. Ta sedan bort pluggen från gummiröret och placera en hink under den. Om filtret håller på att tömmas, ta bort det och skölj det under kranen medan det töms.

Hur åtgärdar jag E1-felet på min bubbelpooltvätt?

 • Se till att vattenkranarna inte är stängda så att de inte fryser.
 • Om vattentrycket i huset är över 20 kPa är det säkert att göra det.
 • Du bör rengöra inloppsslangens filtersilar noggrant, men ta inte bort dem eller stör deras placering.
 • Se till att avloppsslangen inte är under 700 mm (2712 tum) från golvet.
 • Vad betyder F03 på en tvättmaskin?

  Det finns tre möjliga orsaker till F03-felkoden: ett fyllningsproblem, ett dräneringsproblem eller ett fel i vattennivåtryckvakten. Du kan fylla tvättmaskinen utan några kläder genom att trycka på STOP.

  Vad betyder E01 på en Whirlpool tvättmaskin?

  En Whirlpool Duet Washer Felkod E01 F09 betyder att brickan inte fungerar som den ska. När din Whirlpool-tvätt går in i dräneringsläge och dräneringstiden är över 8 minuter, men trycksensorn inte når återställningsnivån, stängs ventilerna i avloppet av och avloppspumpen kommer att sluta pumpa ut vatten ur maskinen.

  Hur fixar jag E3-fel på Whirlpool-tvättmaskin?

  Ett obalanserat tvättlarm kan orsakas av att kläderna inte är jämnt fördelade eller för hårt packade. Spincykler är vanligtvis den tidpunkt då detta inträffar. Centrifugeringen bör stoppas. Centrifugeringen bör startas om efter att flera föremål har tagits bort, och belastningen bör fördelas jämnt runt tvättplattan.

  Hur återställer jag min tvättmaskin efter felkod?

 • Tvättmaskinen stängs av genom att trycka på POWER.
 • Stäng av strömbrytaren eller koppla bort brickan från eluttaget för att undvika skador.
 • Håll START/PAUS-knappen intryckt i fem sekunder efter att strömmen stängts av.
 • Brickan ska kopplas in igen, eller så ska strömbrytaren slås på igen.
 • Hur återställer jag min Whirlpool tvättmaskin?

  Den första metoden för att återställa bubbelpoolens toppbelastning är att koppla ur den i cirka 2 minuter, sedan koppla in den igen och vänta cirka 30 sekunder innan du startar den igen. När du återansluter maskinen kommer den att börja om igen efter en hård återställning.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button