Hur fixar jag ett filåtkomstfel i fönster 8?

Du kan redigera behörigheterna för ett konto genom att navigera till fliken Säkerhet -> Hitta kontot du vill kontrollera i avsnittet Grupp- eller användarnamn -> Klicka på Redigera. Navigera till avsnittet Behörigheter genom att välja kontot i fråga. Du kan spara dina ändringar genom att markera alternativet Full kontroll -> Klicka på Verkställ -> Klicka på OK i kolumnen Tillåt.

Hur fixar jag åtkomst nekad i Windows 8?

 • För att komma åt “Inställningar”, använd musen till det nedre högra hörnet på skärmen.
 • Du kan slå på datorn genom att hålla ned “SHIFT”-tangenten och klicka på “Power”-knappen.
 • “Starta om” kan väljas.
 • Hur fixar jag en åtkomst nekad fil?

  För att komma åt egenskaperna för en fil eller mapp, högerklicka på den. Fliken Säkerhet finns till vänster. För att se din grupps eller användarnamns behörigheter, klicka på det. Klicka på Redigera, klicka på ditt namn, markera kryssrutorna för de behörigheter du behöver och klicka sedan på OK.

  Hur fixar du att du inte har behörighet att komma åt den här mappen?

 • Om du inte kan komma åt en mapp högerklickar du på den och väljer Egenskaper från menyn.
 • Du kan redigera fliken “Säkerhet” genom att klicka på länken “Grupp eller användarnamn”.
 • Om du klickar på “Lägg till”, skriv in alla.
 • Du kan kontrollera namnen genom att klicka på “Kontrollera namn” och sedan klicka på OK.
 • Hur fixar jag åtkomst nekad Windows?

 • Äganderätten till katalogen bör övertas av dig.
 • Du måste lägga till ditt konto i administratörsgruppen…
 • Det dolda administratörskontot bör vara aktiverat.
 • Se till att du har alla behörigheter du behöver.
 • Behörigheterna kan återställas genom att använda kommandotolken.
 • Du måste konfigurera ditt konto som administratör…
 • Verktyget Återställ behörigheter kan användas för att återställa din behörighet.
 • Hur fixar jag åtkomst till målmappen nekad i Windows 8?

 • Du kan ta äganderätten till en mapp genom att högerklicka på den och sedan välja “Egenskaper” från snabbmenyn.
 • För att se ägarens flik, klicka på “Säkerhet” > “Avancerat”.
 • Du kan ändra dig genom att klicka på “Ändra”…
 • Det blir nu en ny ägardel.
 • Hur fixar jag mappåtkomst nekad?

  Om du ser “mappåtkomst nekad” kan du försöka ta äganderätten till mappen genom File Explorer genom att klicka på länken “mappåtkomst nekad”. Så här gör du. Välj Egenskaper från högerklicksmenyn för mappen eller filen i fråga. Du hittar fliken Säkerhet i fönstret som visas.

  Hur fixar jag åtkomst nekad Windows 8?

  För att komma åt egenskaperna för en fil eller mapp, högerklicka på den. Fliken Säkerhet finns till vänster. Om du är medlem i en grupp eller användare klickar du på ditt namn för att se dina behörigheter. Klicka på Redigera, klicka på ditt namn, markera kryssrutorna för de behörigheter du behöver och klicka sedan på OK.

  Hur fixar jag Windows-behörigheter?

  Du kan återställa behörigheter för en fil genom att köra följande kommando: icacls “fullständig sökväg till din fil” /reset. icacls “fullständiga sökväg till mappen” /reset-kommandot kan användas för att återställa behörigheter. För mappar, undermappar och filer som ska återställas, kör icacls “fullständig sökväg till mappen” /reset /t /c /l.

  Hur fixar du behörigheter?

 • Du bör inaktivera säkerhetsprogram från tredje part.
 • Windows Defender kan användas för att köra en skadlig programvara.
 • Skanna SFC med ett SFC-verktyg.
 • Administratörsgruppen blir ditt nya konto.
 • Mappar/filer som finns under ett annat administratörskonto kan kontrolleras.
 • Felsäkert läge bör startas om.
 • Hur aktiverar jag särskilda behörigheter i Windows 8?

  Du kan hitta egenskaperna för mappen genom att högerklicka på den och välja “Egenskaper”. Mappens aktuella behörigheter finns på fliken “Säkerhet”. Du kan se behörigheterna för en enhet genom att välja användaren, användartypen eller användargruppen i avsnittet “Grupp eller användarnamn”.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button