Hur fixar jag Dodge Avenger-felkoderna 52 och 53?

Slå på tändningen, men dra inte igång motorn. Vänta 5 minuter och byt sedan ut säkringen i styrenheten. Efter att “check engine”-lampan blinkar, stängs den av. Ljuset återställs när du gör detta.

Hur hittar jag koden för min Dodge Avenger?

 • Vrid nyckeln till ON tre gånger och stäng sedan av den.
 • Nyckeln ska lämnas i PÅ-läget.
 • Fem sekunder är en bra tid att göra detta.
 • Koden kommer att visas på instrumentklustret, till exempel P0300, när dina fordonsmil visas.
 • Hur återställer du PCM på en 2008 Dodge Avenger?

  Ta bort den från din dator. Håll den på plats tills du hör två ljudsignaler efter att du har satt den i nyckeln och vridit den till START, inte igång. PCM har återställts helt efter att nyckeln tagits ur, säkringsboxens övre del har bytts ut, huven är stängd och säkerhetsbältet är avspänt.

  Varför lyser min kontrollmotorlampa i min Dodge Avenger?

  I alla fall indikerar denna indikator att ditt utsläppssystem inte fungerar, eftersom det är en del av det inbyggda diagnostiksystemet (OBD-II). Ett utsläppsövervakningssystem är vad det i grunden handlar om. Den förblir antingen fast eller blinkar när en Check Engine-indikator används.

  Var är PCM på en 2008 Dodge Avenger?

  I en Dodge Avenger är bilens datormodul monterad på ett fäste under motorhuven, nära batteriet.

  Hur låser jag upp min bilradio utan koden?

 • För att göra detta måste tändningen vridas till ON-läget.
 • Kontrollera om din radio visar en kod eller LOC genom att slå på den. Om den inte gör det, stäng av den.
 • Efter att ha hållit ned ljudströmknappen och SEEK-knappen i cirka 50-60 minuter, startar radion utan att ange koden.
 • Hur får jag radiokoden för mitt Vin-nummer?

  För att få radiokoden måste en person ringa återförsäljaren med serienumret på radion och fordonets identifieringsnummer (VIN) för fordonet. Vi har inte denna kod på ett kort som medföljer originalköpet av fordonet.

  Hur återställer du stöldskyddssystemet på en 2014 Dodge Avenger?

  Sätt nyckeln i tändningen och sätt den i påslaget läge i 30 sekunder för att återställa stöldskyddssystemet. Du kan sedan skruva över den efter det. Bilen kan köras av om den startar.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button