Hur fixar jag applikationsfel i Windows 7?

Följande metod hjälper dig att fixa ett program som inte kan starta korrekt (0xc000007b). Din dator bör nu startas om. Windows bör startas om så snart som möjligt. Metod 2. Uppdatera . Metod 3. Tillåt administratörsrättigheter att aktiveras. Metod 4. Installera appen eller spelet igen. Metod 5. Windows måste uppdateras. Metod 6. Du kan köra ChkDsk genom att klicka här. Metod 7. DirectX måste installeras om.

Hur fixar jag appfel 0xc0000005?

 • Den första lösningen är att avaktivera Data Execution Prevention (DEP) för programmet.
 • Den andra lösningen är att inaktivera AppInit_DLLs-mekanismen i Windows-registret.
 • Den tredje lösningen är att utföra en skadlig programvara.
 • Att köra Windows Memory Diagnostic och ersätta eventuellt defekt RAM är lösning 4.
 • Vad är programfel 0xc0000005?

  Ett programfel 0xc0000005 (Access Violation) orsakas vanligtvis av att en dator inte kan bearbeta de filer och inställningar som krävs för att köra ett visst program.

  Hur fixar jag att programmet inte kunde starta korrekt?

 • De skadade systemfilerna måste repareras.
 • Administratör av programmet.
 • Din applikation måste installeras om.
 • NET Framework måste uppdateras.
 • DLL måste uppdateras.
 • DirectX måste uppdateras.
 • Det berörda programmet måste installeras om.
 • Microsoft Visual C++ Redistributable bör avinstalleras och sedan installeras om.
 • Hur fixar jag appfel 0xc0000142?

 • Kör programmet som administratör för att åtgärda problemet.
 • Tredjeparts antivirusprogram bör avinstalleras.
 • Den tredje fixen är att starta datorn i felsäkert läge för att fixa fel 0xc0000142.
 • Den fjärde fixen är att utföra en ren systemstart.
 • Programmet måste installeras om eller uppdateras.
 • Kör System File Checker (SFC) och DISM Scan på din dator för att fixa #6.
 • Hur fixar jag fel 0xc0000005 i Windows 7?

 • Byt ut RAM-minnet med ett annat RAM-minne efter att systemet har stängts av.
 • Registret måste fixas.
 • Du kan köra SFC.
 • DEP bör stängas av…
 • Du kan köra CHKDSK Utility genom att klicka här…
 • Maskinvarufelsökaren kan användas.
 • Diskdrivrutiner måste uppdateras eller installeras om.
 • Alternativt kan du använda ett dataåterställningsverktyg för att återställa ditt system.
 • Hur fixar jag att programmet inte kunde starta 0xc000007b?

 • De skadade systemfilerna måste repareras.
 • Administratör av programmet.
 • Din applikation måste installeras om.
 • NET Framework måste uppdateras.
 • DLL måste uppdateras.
 • DirectX måste uppdateras.
 • Det berörda programmet måste installeras om.
 • Microsoft Visual C++ Redistributable bör avinstalleras och sedan installeras om.
 • Hur fixar jag fel 0xc0000005?

 • Se till att RAM-minnet är uppdaterat.
 • Om detta inte löser problemet, kör ett minnesdiagnostiktest på ditt RAM med Memtest86+.
 • Registret måste fixas.
 • Kör SFC.
 • Om du får det här felet kanske du vill köra SFC-skanning, som kan hjälpa dig att åtgärda skadade Windows-systemfiler.
 • DEP bör vara avstängd.
 • Du kan köra CHKDSK Utility genom att klicka här.
 • Maskinvarufelsökaren kan användas.
 • Hur fixar jag programmet kunde inte startas korrekt 0xc0000142?

 • Vad du ska göra om du har problem.
 • Den första metoden är att reparera korrupta filer.
 • Den andra metoden är att rengöra stöveln.
 • Den tredje metoden är att köra i kompatibilitetsläge.
 • Den fjärde metoden är att manuellt ladda ner filerna.
 • Den femte metoden är att använda Regedit.exe.
 • Den sjätte metoden är att ändra systemets lokalitet.
 • Hur fixar jag att programmet inte kunde starta korrekt 0xc00003e?

 • Win- och R-tangenterna bör hållas.
 • För att redigera regedit.exe, skriv in det och klicka på OK.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Windows bör nås.
 • Du kan ändra värdedata till 0 genom att dubbelklicka på LoadAppInit_DII.
 • Tryck på OK.
 • Datorn bör startas om.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button