Hur fixar jag 2005 Civic Error Code P2646?

“A” vipparmsställdonssystems prestanda/ fastnat av (bank 1) är P2646-koden (Diagnostic Trouble Code) (DTC). ” Det är en generisk OBD-II drivlina kod som stöds av en mängd olika fordon. Hondas Variable Valve Timing System (VTEC) är designat för att öka effektiviteten i ditt fordons bränsleekonomi.

Hur fixar jag felkoden P2646?

 • Vipparmsställdon för typ ‘A’.
 • Ledningsnätet eller kontakten till ställdonet måste repareras.
 • Ändring av oljans och filtrets viskositet.
 • Se till att motorpassagerna är spolas från slam eftersom det inte sker några oljebyten.
 • Vad är en vipparmsställdon Honda?

  Vipparmsställdon styr oljeflödet till kritiska komponenter i en motors övre cylinderhuvud med hjälp av en oljetrycksbrytare. Den kommer att rapportera mängden olja som strömmar genom den till ECM när den mäter hur mycket olja som strömmar genom den.

  Vad är ett vipparmsställdonssystem?

  Vipparmsställdon styr oljeflödet till kritiska komponenter i en motors övre cylinderhuvud med hjälp av en oljetrycksbrytare. Den kommer att rapportera mängden olja som strömmar genom den till ECM när den mäter hur mycket olja som strömmar genom den. Ändringar kommer att administreras av ECM baserat på dess bedömning.

  Vad är en vipparmstryckbrytare?

  Oljetrycket verifieras i mekanismen för variabel ventiltid med hjälp av vipparmens oljetrycksbrytare.

  Vad är en oljetrycksbrytare för vipparm?

  Genom att omdirigera oljetrycket till kolvarnas vipparm över 2500 RPM, ökar det variabla ventiltidssystemet motorns volymetriska effektivitet, vilket resulterar i ökad effekt. Normalt är oljetrycksbrytaren för variabel ventiltid placerad vid VVT-solenoiden och är normalt öppen.

  Vad är prestanda för ett vipparmsställdonssystem?

  Vipparmskontrollsolenoider används i fordon med VTEC för att tillföra hydraultryck till den variabla tidtagningen och lyftmekanismen. Vid behov kan VTEC-systemet justera ventiltid och lyft. Genom drivlinans kontrollmodul (PCM) styr VTEC-systemet vipparmskontrollsolenoiden.

  Hur fixar jag felkoden P2647?

 • Byte av motorolja eller fyll på.
 • Byte av kamremmen och kedjan samt andra komponenter i kamsystemet.
 • Byte av oljekontrollventilen eller andra komponenter som styr tidpunkten för ventilerna.
 • Ledningarna eller kontakterna som ansluter det variabla ventiltidssystemet till den variabla ventilventilen bör repareras eller bytas ut.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button