Hur fixar du ett registreringsfel i Windows 10?

Windows Update-felsökaren kan hjälpa dig att åtgärda saknade eller skadade Windows Update Service-registreringar. Skanna ditt system efter virus och skadlig programvara. Du kan kontrollera Windows Update Service genom att gå till Start-menyn. Skanna SFC med ett SFC-verktyg. Skanna DISM-databasen. Tillåt att antivirusprogrammet tillfälligt inaktiveras. Windows måste återställas.

Hur fixar jag Windows Update som saknas eller är korrupt tjänsteregistrering?

 • Registerredigering är nödvändig.
 • Innehållet i mapparna catroot2 och SoftwareDistribution bör vara tydligt.
 • Se till att ditt antivirus är inaktiverat och att du ser vad som händer.
 • Du kan reparera en Windows-systemavbildning genom att köra systemfilsgranskaren.
 • Tjänster relaterade till Windows Update bör kontrolleras.
 • Windows Store Cache måste återställas.
 • Hur fixar jag ett saknat register i Windows 10?

 • Skanna SFC med ett skanningsprogram.
 • Skanna DISM-databasen.
 • Du måste utföra en systemåterställning.
 • Windows 10 måste återställas.
 • Starta din dator automatiskt genom att utföra startreparationen.
 • Du kan utföra reparationer av Windows 10 på plats genom att besöka Windows 10-webbplatsen.
 • Hur fixar jag skadade tjänster i Windows 10?

 • Du måste avinstallera ditt antivirusprogram.
 • ThresholdOptedIn bör tas bort från registret.
 • Mappen Återställning från bör tas bort från mappen Tillämplighet…
 • Tillämpningsnyckeln ska fyllas i med BranchName och Ring värden.
 • Kommandotolken är ett bra verktyg.
 • Skanna din dator med SFC-kommandot.
 • Hur åtgärdar jag ett Windows 10-uppdateringsfel?

 • Windows Update kan behöva installeras om.
 • Anslut din kringutrustning och starta om dem…
 • Se till att du har tillräckligt med diskutrymme.
 • Felsökningsverktyg för Windows 10 kan användas.
 • Windows 10-uppdateringar kan pausas…
 • Windows Update-filer bör raderas manuellt.
 • Använd en manuell nedladdning och installera den senaste uppdateringen.
 • Hur fixar jag fel i Windows 10?

 • Du kan hitta felsökare genom att välja Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsökning, eller genom att välja genvägen Hitta felsökare i slutet.
 • Du kan köra felsökaren genom att välja vilken typ av felsökning du vill göra.
 • Hur fixar jag Windows 7 Service Registration saknas eller är korrupt?

 • Den första lösningen är att använda kommandotolken.
 • Den andra lösningen är att köra SFC-kommandot.
 • Windows-tjänster kan kontrolleras som lösning 3.
 • Den fjärde lösningen är att redigera systemregistret.
 • Lösningen är att ta bort antivirusverktyg från tredje part.
 • Windows 10 kan repareras i lösning 6.
 • Inlägg relaterade till detta ämne:
 • Hur fixar du att vissa säkerhetsinställningar saknas eller har ändrats?

 • Windows Modules Installer Service måste startas om.
 • Registrera Windows Modules Installer Service igen.
 • Windows Update-filer som har skadats kan repareras.
 • Hur fixar jag Microsoft Update-fel?

  Du kan använda uppdateringsfelsökaren för att lösa en felkod när du laddar ner och installerar Windows-uppdateringar. För att felsöka ytterligare problem, välj Start > Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsök. Du kan sedan köra felsökaren genom att välja Windows Update > Kör felsökaren under Kom igång.

  Hur fixar du Windows Update-komponenter som måste repareras?

 • Starta din dator i felsäkert läge som den första lösningen.
 • Du kan återställa Windows Update-komponenterna genom att följa dessa steg…
 • Den tredje lösningen är att utföra en systemfilskontroll.
 • Kör DISM som lösning 4….
 • Se till att din systemenhet är full av utrymme.
 • Hur fixar jag en saknad registerfil?

  Kör Startup Repair om Windows systemregisterfil saknas eller innehåller fel. Kommandotolken är också ett utmärkt verktyg för att reparera din Master Boot Record. Din dator bör återställas om problemet kvarstår. Sista utväg, reninstallera Windows som en sista utväg.

  Hur återställer jag registret i Windows 10?

 • Börja med att klicka på Start-knappen.
 • Upplevelsen Skapa en återställningspunkt kan nås genom att söka efter termen och klicka på det översta resultatet.
 • Systemåterställningsknappen finns till vänster.
 • Nästa-knappen kommer att finnas till vänster.
 • Registret kommer att säkerhetskopieras när du väljer återställningspunkten.
 • Nästa-knappen kommer att finnas till vänster.
 • Knappen Slutför visas när du klickar på den.
 • Hur återställer jag mitt Windows-register?

 • Du kan öppna Windows Registereditorn genom att följa dessa steg:…
 • Du kan importera dina filer genom att klicka på Arkiv > Importera.
 • Registerbackupen kommer att importeras till katalogen där den skapades (t.ex. skrivbordet).
 • Öppna fönstret genom att klicka på det.
 • Du kan nu använda registret som återställdes genom att starta om datorn.
 • Hur fixar jag en skadad tjänst?

 • Du kan testa ditt Windows Update-system genom att köra Windows Update-felsökaren…
 • Se till att din dator är virusfri genom att köra en antivirussökning…
 • Du måste kontrollera Windows Update Service…
 • Skanna SFC med ett SFC-verktyg.
 • Du kan köra en DISM-skanning…
 • Tillåt att antivirusprogrammet tillfälligt inaktiveras.
 • Windows måste återställas.
 • Hur återställer jag en förlorad tjänst i Windows 10?

 • Börja med att skanna din dator efter virus och skadlig programvara.
 • Den andra metoden är att återställa Windows Update Service i registret.
 • Med hjälp av DISM & SFC-verktyg, fixa Windows-korruptionsfel.
 • Med metod 4 kan du uppgradera Windows 10 från början.
 • Relaterade Artiklar

  Back to top button