Hur åtgärdar jag felkoden 0xc00000e Csm Disabled?

När du försöker starta upp Windows visas 0xc000000e-felet eftersom Boot Configuration Data har skadats. Om du vill ändra startordningen och få din PC att starta från återställningsenheten istället för hårddisken, måste du starta upp i BIOS.

Hur fixar jag 0xc00000e återställningsfel?

 • Windows Automatic Repair Tool kan användas för att åtgärda ditt problem.
 • BCD-filen och Master Boot Record måste byggas om.
 • Standardinställningarna för BIOS måste återställas.
 • CMOS-batteriet måste kontrolleras och bytas.
 • Hur fixar jag Winload-fel?

 • Installationsskivan måste sättas in.
 • Starta datorn igen efter att du har startat om den.
 • Din dator kommer att repareras när du klickar på Reparera.
 • Du kan välja Kommandotolk från skärmen Systemåterställningsalternativ.
 • Du kan köra följande kommandon för att åtgärda problemet: bootrec /fixboot bootrec /scanos bootrec /fixmbr bootrec /rebuildbcD.
 • Hur fixar jag fel 0xc00000e9 i Windows 10?

 • Du kan köra SFC och DISM samtidigt.
 • Windows-uppdatering som är inkompatibel med din dator bör avinstalleras.
 • Se till att drivrutinerna är uppdaterade.
 • Systemet måste återställas.
 • Se till att flyttbara lagringsenheter är anslutna till varandra.
 • Du måste bygga om MBR.
 • Kontrollera först efter dåliga sektorer.
 • Hårddiskar måste bytas ut.
 • Hur fixar jag fel 0xc00000e?

 • Se till att de fysiska enhetsanslutningarna är korrekta.
 • Startkonfigurationsdatafilen måste byggas om.
 • Du kan köra Windows Repair Utility för att fixa din dator.
 • BIOS bör ställas in på Windows 8.1/10 WHQL-stöd.
 • Se till att BIOS/UEFI-konfigurationen är korrekt inställd.
 • Starta disk som online genom att använda onlinekommandot.
 • Windows 10 måste installeras om.
 • Hur fixar jag felkoden 0xc000000f utan skiva?

 • Den första lösningen är att kontrollera och byta nätsladden och att ta bort externa enheter.
 • Bootrec.exe är den andra lösningen.
 • BOOTMGR kan repareras genom att använda startreparation.
 • Bygg om BCD manuellt som lösning 4.
 • Du kan kontrollera dina kablar, BIOS och drivrutiner för att hitta lösningen.
 • Hur fixar jag fel 0xc000014c?

 • Installationsskivan måste sättas in.
 • Din dator bör nu startas om.
 • Om du trycker på valfri tangent för att starta från skivan, visas meddelandet “Tryck på valfri tangent för att starta från CD eller DVD…”.
 • Du kan välja layouten på ditt tangentbord.
 • Språk, tid och metod för tangentbord kommer att väljas.
 • Klicka sedan på knappen Nästa.
 • Din dator kommer att repareras när du klickar på Reparera.
 • Hur åtgärdar jag att startkonfigurationsdata saknas?

 • Ditt installationsmedium bör sättas in i datorn…
 • Du måste börja med media…
 • Gå till Windows Setup-menyn och klicka på Nästa.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på “Reparera din dator”.
 • Se till att du väljer Felsökning.
 • “Avancerade alternativ” kan väljas.
 • “Kommandotolk” ska väljas.
 • Tryck på enter när du har skrivit Bootrec /fixmbr.
 • Hur fixar jag saknad Winload Efi Windows 10?

 • Använd en startbar UEFI USB-flashenhet, starta från Windows 10 installationsmedia.
 • Du kan reparera din dator genom att klicka på Reparera din dator eller trycka på R.
 • För att utföra startreparation, gå till Felsökning -> Avancerade alternativ -> Startreparation;.
 • Du kommer att guidas genom återställningsguiden.
 • Hur återställer jag Winload Exe?

 • Windows 10 Media Creation kan laddas ner från Windows Store eller CD.
 • Du måste sätta i USB eller CD och starta om enheten efter det.
 • Om du uppmanas, tryck på valfri tangent för att starta från USB/CD-enheten.
 • Klicka på Felsök när du är klar.
 • Kommandotolksalternativet finns under Systemåterställningsalternativ.
 • Vad orsakar Winload Exe-fel?

  Ett fel som detta uppstår när Windows Boot Manager (Bootmgr)-posten inte finns i Boot Configuration Data-arkivet (BCD) eller när Boot*BCD-filen är skadad eller saknas.

  Vad orsakar felkod 0xc00000e9?

  En felkod 0xc00000e9 är vanligtvis ett hårdvarufel som uppstår i ditt BIOS. Det här felet orsakas vanligtvis av bristande kommunikation mellan din dator och hårddisken. En annan orsak är problemet med SSD (Solid State-enhet) när du installerar Windows på din dator.

  Hur fixar jag ett oväntat Io-fel har inträffat 0xc00000e9?

  Ett maskinvarufel uppstår när ditt systems BIOS inte fungerar korrekt. Detta är i grunden ett meddelande om att hårddisken inte kommunicerar med datorn. Metod 1: Steg 1: Jag skulle föreslå att du kör det automatiska reparationsverktyget från Windows Recovery och letar efter det här meddelandet.

  Hur fixar jag fel 0xc00000e9 i Windows 10 Lenovo?

  Kör Check Disk Scan En hårddisk med en dålig sektor, diskfel eller filsystemfel kan orsaka att denna felkod 0xc00000e9 visas på Windows 10-datorer. Om din hårddisk visar sig vara infekterad med ett fel kommer en Check Disk-skanning att utföras.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button