Hur åtgärdar jag felkoden 0x8002801c?

Registerfelkod 0x80020009: Om du försöker registrera en DLL med regsvr32. Om du kör kommandot Kör eller kör kommandotolken Kör får du ett felmeddelande 0x80020009 (anropet till DllRegisterServer misslyckades).

Hur åtgärdar jag felkoden 0x8002801c?

 • Ett meddelande kommer att visas som säger att du har ett fel när du försöker registrera OCX från c:windows/system32.
 • Det är nödvändigt att kopiera MSCOMCT2 för att åtgärda problemet.
 • Registrera regsvr32 cWOW:/windows/sys64/mscomct2 genom att klicka på följande länk…
 • Du kommer att kunna slutföra registreringsprocessen när du följer dessa steg.
 • Hur registrerar jag Comdlg32 Ocx i Windows 10?

 • Genom att trycka på Windows-tangenten + X kan du få fram kommandotolken (Admin).
 • Du kommer att bli ombedd att ange dina referenser.
 • Du kan ange kommandotolken genom att skriva “regsvr32 comctl32. ocx”.
 • Hur fixar jag Dllregisterserver Not Found?

 • När användare inte använder regsvr32 inom en förhöjd kommandotolk, rapporteras ofta fel i DLLRegisterster.
 • Du måste kopiera OCX till mappen SysWow64…
 • Se till att registret är uppdaterat.
 • Du bör inaktivera antivirusprogram från tredje part.
 • Vad är felkod 0x8002801c?

  Ett felvärde på 0x8002801c betyder att OLE-registret (Object Linking and Embedding) har nåtts. MSCOMCT2 måste kopieras. OCX-filen bör vara c:/windows/sysWOW64 snarare än c:/windows/system32.

  Hur åtgärdar jag felkoden 0x80020009?

  Användare av Windows Vista/Windows 7 kan köra kommandotolken genom att klicka på Start > Alla program > Tillbehör, högerklicka sedan på Kommandotolken och välja Kör som administratör från menyn. Skriv sedan: regsvr32 filplats/filnamn. Du kommer att se att filen som genererar ett fel har laddats.

  Hur fixar jag Comdlg32 Ocx som saknas eller är ogiltigt Windows?

 • Den första lösningen är att omregistrera filen. Om ‘comdlg32…
 • Den andra lösningen är att köra programmet i kompatibilitetsläge med administratörsbehörighet.
 • Den tredje lösningen är att byta ägare och ge full tillstånd till ‘comdlg32….
 • Inaktivera UAC i lösning 4.
 • Hur fixar jag Comdlg32 Ocx-komponenten?

 • comdlg32.ocx-filen måste ersättas. Användare har fixat det.
 • Registrera den befintliga comdlg32.ocx-filen.
 • Prova att köra programvaran i kompatibilitetsläge för att se om felet uppstår.
 • comdlg32 bör installeras om efter att programvaran har installerats om.
 • Vad är Comdlg32 Ocx-fil?

  Comctl32. Visual Basic 6 innehåller ocx. Det finns ingen runtime-fil i Windows 10. VB 6 har troligen använts för att utveckla detta golfprogram. runtime-bibliotek krävs för att 0 ska köras.

  Hur fixar jag en ingångspunkt som inte hittas?

 • Skanna systemfilen med systemfilsgranskaren för att åtgärda det här problemet.
 • Du kan fixa detta genom att återställa din dator till dess tidigare återställningspunkt.
 • DLL-filen måste installeras i fix 3.
 • Den problematiska applikationen kan installeras om i fix 4.
 • DLL-filen måste installeras för att åtgärda detta.
 • Sök efter virus och skadlig programvara i fix 6.
 • Hur fixar du att Isdone Dll laddades men ingångspunkten Dllregisterserver hittades inte?

 • För att komma åt Kommandotolken (Admin), högerklicka på Start-knappen.
 • Genom att skriva “sfc /scannow utan citattecken” kommer du att kunna komma åt skanningsfunktionen.
 • Du bör starta om datorn efter skanningen för att kontrollera om problemet finns.
 • Hur fixar jag Regsvr32?

 • Kommandotolkarna bör vara förhöjda.
 • Du kan flytta 32-bitars DLL till mappen %systemroot%/System32 om den finns i mappen %systemroot%/SysWoW64.
 • Du kan köra %systemroot%/WoW64/regsvr32 *fullständig sökväg för DLL> genom att skriva %systemroot%/WoW64/regsvr32.
 • Vad är Dllregisterservern?

  dll-registrering på www.com. När Windows eller OLE vill att jag ska registrera mina klasser under HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID, ringer jag DllRegisterServer.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button