Hur åtgärdar jag felkod Error_internet_sec_cert_revoked?

Genom att öppna Internet Explorer åtgärdas ERROR_INTERNET_SEC_CERT_REVOKED. Menyn Internetalternativ finns i menyn Verktyg. Du kan komma åt avsnittet Säkerhet i Internetalternativ genom att välja fliken Avancerat. Klicka sedan på Verkställ och sedan på OK efter att ha avmarkerat alternativet “Sök efter återkallande av servercertifikat”.

Vad betyder Error Code Error_internet_sec_cert_revoked?

Det kan betyda att någon försöker lura dig eller stjäla din information. Det är dags för dig att stänga denna sida. Säkerhetscertifikatet för den här webbplatsen har återkallats, så du kan inte komma åt det just nu. Felkod: ERROR_INTERNET_SEC_CERT_REVOKED.

Hur kringgår du ett återkallat certifikat?

Öppna sökrutan och skriv Internetalternativ när den visas. (3) Gå förbi certifikatåterkallelse Markera Skriv Internetalternativ i sökrutan. Du kan navigera till underrubriken Säkerhet genom att byta till fliken Avancerat. Välj “Sök efter återkallelse av utgivarens certifikat” och “Sök efter återkallande av servercertifikat” från listan med alternativ. Din dator bör nu vara redo att starta.

Hur stänger jag av återkallande av säkerhetsvarningar?

 • Du kan komma åt Internetalternativ genom att öppna Internet Explorer och klicka på Verktyg.
 • På fliken Avancerat kan du lägga till mer information.
 • Avsnittet Säkerhet kan hittas genom att scrolla ner.
 • *Inaktivera kontrollen för återkallelse av servercertifikat.
 • Om ändringen ska träda i kraft måste Internet Explorer startas om.
 • Hur åtgärdar jag ett certifikatfel?

 • Ta reda på vad som är fel med ett onlineverktyg.
 • Din webbserver bör konfigureras för att acceptera mellanliggande certifikat.
 • Skapa en ny certifikatsigneringsbegäran.
 • Ställ in en dedikerad IP-adress för din dator.
 • Du behöver ett jokertecken SSL-certifikat för att komma åt sidan.
 • HTTPS ska användas istället för HTTP för alla webbadresser.
 • Ditt SSL-certifikat måste förnyas.
 • Hur åtgärdar jag Error_internet_sec_cert_revoked?

 • Du kan öppna Internet Explorer genom att klicka på länken nedan.
 • Menyn Internetalternativ finns i menyn Verktyg.
 • Du kan komma åt avsnittet Säkerhet i Internetalternativ genom att välja fliken Avancerat.
 • Du kommer nu att se alternativet “Sök efter återkallad servercertifikat*”.
 • Klicka sedan på OK efter ansökan.
 • Hur fixar jag ett intyg om återkallelse?

 • Du kan öppna Internet Explorer genom att klicka på länken nedan.
 • Välj Internetalternativ från menyn Verktyg.
 • Du hittar avsnittet Säkerhet under fliken Avancerat.
 • Avmarkera sedan “Sök efter återkallad servercertifikat”.
 • När du har klickat klart på OK klickar du på OK igen.
 • Hur fixar du ett Ocsp-fel?

 • Du kanske vill byta till en annan webbläsare om du har problem med att öppna webbsidor permanent i Firefox.
 • Du kan uppdatera Firefox genom att öppna den.
 • I Windows 10 kan du kontrollera tid och datum genom att klicka på systemfältsklockan till höger i aktivitetsfältet…
 • Stäng av OCSP-verifiering genom att klicka på knappen nedan.
 • Hur kringgår jag ett återkallat Chrome-certifikat?

  Om du ser NET::ERR_CERT_REVOKED-felet på sidan du försöker besöka i Google Chrome, klicka var som helst på den sidan och skriv “thisisunsafe”. Detta varningsmeddelande kommer att förbigås omedelbart. Till exempel kan https://revoked användas. grc. Net err_cert_revoked-felmeddelandet kan hittas i Google Chrome genom att söka efter termen.

  Hur kringgår du ett certifikatfel?

  Välj “Internetalternativ” från alternativväxeln. Fliken “Avancerat” bör väljas. Du kan avmarkera alternativet “Varna om att certifikatadress inte matchar” i avsnittet “Säkerhet”. “OK” blir nästa steg.

  Hur kringgår man en certifikatkontroll?

 • Du kan hantera trådlösa nätverk från Kontrollpanelen > Nätverks- och delningscenter.
 • Du kan välja Egenskaper genom att högerklicka på det nätverk du vill se.
 • Fliken Säkerhet hittar du genom att klicka på Inställningar.
 • Kryssrutan Validera servercertifikat ska vara avmarkerad högst upp.
 • Hur kringgår du ett återkallat certifikat på en Mac?

 • Det första steget är att se certifikatet. Klicka på länken “Visa detaljer” i Safari för att visa ett andra alternativ.
 • Det andra steget är att spara certifikatet på skrivbordet.
 • Det tredje steget är att lägga till certifikatet till Keychain Access.
 • Det fjärde steget är att lita på certifikatet.
 • Hur fixar jag information om återkallelse för säkerhetscertifikatet Chrome?

  Du hittar Säkerhet under fliken Avancerat i Internetegenskaper. Du kan markera rutan bredvid Sök efter återkallelse av utgivarens certifikat och sedan klicka på Verkställ för att bekräfta ändringarna när du har kommit in på webbplatsen.

  Hur tar jag bort Security Alert Pop Up-certifikat?

  Du kan hitta certifikat genom att klicka på “Otillförlitliga certifikat” och dubbelklicka på “certifikat”. Du kan ta bort certifikat genom att högerklicka på varje certifikat och välja “Ta bort”. Det kommer att finnas en popup-ruta som anger om du vill ta bort filen eller inte. Om du uppmanas, tryck på “Ja”.

  Vad är ett säkerhetscertifikat för återkallelse?

  En certifikatåterkallelse är handlingen att ogiltigförklara en TLS/SSL före dess utgångsdatum för att förhindra att den används igen. När ett certifikats privata nyckel verkar vara intrång ska den återkallas omedelbart. En certifikatåterkallelselista (CRL) underhålls av CA, som listar alla certifikat som återkallats.

  Hur fixar jag certifikatfel i Chrome?

 • Du kan uppdatera din dators datum och tid genom att klicka här…
 • Chrome bör användas i inkognitoläge…
 • Chrome-tillägg bör tas bort…
 • Cookies på webbplatsen är tydliga.
 • Du måste ta bort cachefilerna i Chrome.
 • Du kan inaktivera SSL-skanning i ditt antivirusprogram.
 • Du måste återställa dina Google Chrome-inställningar.
 • Om du är en webbplatsadministratör, vänligen kontakta mig.
 • Hur åtgärdar jag ett fel på ett otillförlitligt certifikat?

  Det här problemet kan lösas genom att installera det mellanliggande certifikatet (eller kedjecertifikatet) på servern som är värd för din webbplats. För att göra det, logga in på din DigiCert Management Console, klicka på beställningsnumret och klicka sedan på nedladdningslänken för att få certifikatet. DigiCertCA ska vara namnet på den här filen.

  Varför får jag ett certifikatfel?

  Certifikatfel: vad betyder de t fel? Webbplatsen kan ha erhållit eller använt ett säkerhetscertifikat på ett bedrägligt sätt. Den här webbplatsens adress stämmer inte överens med adressen i säkerhetscertifikatet. En webbsida använder ett certifikat som har utfärdats till en annan domän.

  Relaterade Artiklar

  Back to top button